dijous, 6 de març del 2014

Segona part de l’entrevista a TV1 amb Boi Ruiz, conseller de Salut


Al final de l’entrevista, més que preguntes “agudes”, hi va haver certa provocació per part d’algun periodista


El conseller va estar encertat en totes les respostes, però se li va notar una certa tristor  en el semblant.L’entrevista al Debat de la 1 de TVE, va continuar amb preguntes sobre les malalties minoritàries. El conseller Ruiz va fer referència a que la recerca no és només buscar fàrmacs, sinó que la genòmica esdevé clau per investigar les causes de les malalties. “El que importa és trobar aquestes causes, no tant les conseqüències”.   
També va ser preguntat sobre com afectarà el finançament insuficient de la Sanitat al model sanitari català. Boi Ruiz va explicar que el model sanitari català té un problema: que és un model d’èxit, i això fa que cada vegada es generi més demanda. El conseller va posar alguns exemples com que som la primera comunitat d’Espanya en transplantaments de ronyó, quan a ell li agradaria que fóssim els primers en combatre la insuficiència renal; va posar el mateix exemple amb el codi infart, quan el que a ell li agradaria és que hi haguessin menys infarts a Catalunya. “Cal anticipar-se a la malaltia”; cal un sistema eficient sanitàriament, no només econòmic, també des del punt de vista sanitari. Hem de fer política sanitària i no política en la Sanitat.

El conseller Ruiz va haver de respondre a alguna acusació amb una certa intencionalitat provocadora, quan algú li va recordar que ell havia dit que la Salut és un bé privat, o quan va dir que els catalans s’havien de fer d’una mútua. També es va fer  referència a la manca de finançament quan l’impost de successions no s’ha apujat fins a nivells més elevats, i a l’afirmació del conseller de que s’havia estirat més el braç que la màniga. El conseller va replicar amb contundència explicant que la sanitat és un bé privat per que és un bé propi de les persones; la nostra primera obligació es cuidar de la nostra salut, atès que si no ho fem té repercussions en el sistema sanitari. Pel que fa al tema de les mútues, Boi Ruiz va recordar que aquesta afirmació la va fer en la primera entrevista que va concedir quan va accedir a la conselleria de Salut. Va ser a TV3, i algú li va preguntar si ell recomanaria als catalans fer-se d’alguna mútua, pregunta a la qual va respondre “si, perquè no?”, però sense cap intencionalitat d’afavorir en cap cas a les mútues. Respecte a l’impost de successions va recordar que en aquests moments està més alt que en el govern anterior, i sobre el fet d’estirar més el braç que la màniga, va explicar amb claredat que en determinades èpoques es gastava en Sanitat molt més que no pas els diners de que es disposava, i que això ha generat un fort endeutament que ha fet que avui, tinguem menys diners per sanitat, atès que cal pagar els interessos d’aquell enorme deute.

Va ser preguntat també sobre els motius pels quals sembla que ell estar a favor de la gestió privada i no de la pública. El conseller va contestar que no hi ha gestió pública o privada: hi ha gestió. Va afegir que els resultats de la sanitat catalana són públics a la Central de Resultats i allà queda molt clar quin són els hospitals més eficients, i és fàcil veure els que són de titularitat pública i de titularitat privada, i els que fan gestió i els que la fan menys. El conseller va ser “acusat” d’haver convertit l’ICS en una empres pública. Boi Ruiz va haver de recordar al periodista, que va ser a l’any 2007 quan el Parlament va aprovar la Llei del’ICS que convertia a aquest institut en una empresa publica en lloc d’una entitat gestora de la seguretat social com havia estat fins aquell moment, i que això s’ha dut a la pràctica ara, sent molt millor pels seus treballadors per que permet una gestió molt més eficient.

També va ser acusat de voler privatitzar l’Hospital Clínic: la resposta ha estat també rotunda. Ell mai ha dit això. Sempre ha defensat que el Clínic no deixi de ser públic. A la pregunta de per què s’envien malalts del Clínic al Sagrat Cor que està gestionat per CAPIO (ignorància del periodista atès que ja no és CAPIO sinó IDC Salut qui gestiona el centre) el conseller va explicar la crisi de l’Aliança, i com l’esquerra de l’eixample es va dividir en dos sectors un dels quals es va adjudicar a l’Hospital Sagrat Cor, i aquesta decisió es va prendre també l’any 2010, amb el govern d’aquella època. De fet no hi cap malalt del Clínic que es traslladi al Sagrat Cor, sinó que són metges del Clínic els que van a operar a aquest Hospital a malalts del sector que correspon al Sagrat Cor.

També se li va preguntar sobre el temor d’alguns serveis de cirurgia cardíaca d’alguns hospitals, que en funció d’una RAT que es vol aplicar en aquest àmbit, temen quedar-se sense feina. El conseller va explicar que en determinats llocs el nombre de malalts no arriba als mínims necessaris per garantir la millor praxi. Va posar l’exemple de les hores de vol d’un pilot d’aviació dient que de la mateixa manera que un pilot no pot fer vols transoceànics si no té un determinats nombre d’hores de vol, cal aplicar el mateix criteri amb la cirurgia cardíaca.  Va dir textualment que vol passar “d’hospitals que tenen serveis, a serveis que tenen hospitals”. Va afegir que “la proximitat no vol dir qualitat; la qualitat és coneixement i expertesa” . Sobre l’avortament Boi Ruiz va manifestar que no hi ha cap problema a Catalunya amb al llei vigent, i que s’ha creat un problema artificial per raons polítiques. Va assegurar que intentaran preservar la llei actual però si això no és possible hauran d’acatar la nova llei que està tramitant el Congrés delsDiputats a Madrid.   

Un altre tema que es va  comentar és el del cànnabis. El conseller Ruiz va explicar que el consum de cànnabis no és delicte. Que el delicte es produeix quan es tenen cultius de cànnabis amb l’objectiu de comercialitzar-lo.  Caldrà vetllar per que el consum es faci amb responsabilitat. El conseller va assegurar que el consum de cànnabis és molt més nociu que el de fumar tabac. El problema del Departament de Salut en el tema del cànnabis és el “d’advertir de tots els perjudicis del cànnabis” 

Finalment al conseller se li va preguntar sobre el Mobile World Congress i va explicar com les noves tecnologies ajuden a les millores en el tractament de les malalties. Va resumir la seva impressió sobre els avenços tecnològics dient: allò que abans es deia d’estar en els núvols, avui és veritat”. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada