dilluns, 3 de març del 2014

Primera part de l’entrevista al Conseller Ruiz al “Debat de la 1” de TVE


Últimament el conseller no es prodiga tant com abans en els mitjans de comunicació


En aquesta part de l’entrevista el conseller Ruiz tracta temes com les relacions amb Madrid, les llistes d’espera, l’activitat privada en els centres públics, el tancament de dispositius d’urgències a la primària...etc.El conseller de Salut Boi Ruiz, va ser entrevistat la setmana passada en el programa El Debat de la 1 de TVE. El conseller va se preguntat pels temes més d’actualitat, amb preguntes no sempre fàcils i fins i tot diria que poc amables per part d’alguns dels participants en el programa.

En la primera intervenció, el conseller va ser preguntat per les relacions del Departament de Salut amb el ministeri de Sanitat espanyol. El conseller va respondre que hi ha diferències substancials pel que fa el model atès que a Catalunya l’assistència sanitària és universal mentre que a Madrid s’estan posant moltes traves a aquesta universalitat. Va dir que a Madrid no hi ha “política sanitària” sinó més aviat “administració sanitària” . Va comentar que sobre la Cartera de Serveis, a Madrid se’n ha parlat molt però s’ha fet ben poc.Sobre les llistes d’espera el conseller Ruiz va dir que “són un problema estructural no resolt”. La crisi ha agreujat la situació però el problema ja existia abans de l’esclat de la crisi econòmica. Va explicar que ara hi han 30.000 malalts més en llista d’espera que quan ell va arribar al Departament al final del 2010.  La solució passa per un millor finançament de la sanitat catalana que està finançada per sota de les seves necessitats, finançament que ell ha reclamat molt sovint a Madrid. La crisi ha obligat a reduir allò que en les èpoques en que es va estirar més el braç que la màniga, s’havia volgut fer sense disposar dels diners per fer-ho. Caldria que Catalunya es pogués posar a la mitjana de l’Estat pel que fa al finançament per càpita; està a 1090€ aproximadament per persona, quan hauria d’estar al voltant dels 1300€ per persona.

Va ser preguntat sobre el fet que en alguns hospitals els quiròfans de tarda es dediquin a activitat privada, i si això feia allargar encara més les llistes d’espera. La resposta va ser contundent: D’aquesta manera els hospitals ingressen diners que els permet l’equilibri pressupostari; si aquests quiròfans de tarda treballessin pel CatSalut no hi hauria diners per poder-ho pagar, i per tant l’Hospital hauria  de prendre mesures de reducció de les despeses.

Sobre les urgències nocturnes de la primària que s’han tancat en algunes localitats catalanes, el conseller Ruiz va explicar que per dos o tres cassos que hi havia s’havia de mantenir una estructura mínima d’un metge, una infermera i un zelador durant tota la nit. Ara aquestes situacions s’atenen d’un altre manera; amb el 061, Sanitat respon, i el SEM si cal, els malalts s’atenen telefònicament, no cal que es desplacin, i si és necessari, una ambulància els recull a casa seva, o s’hi desplaça un metge.  Ell conseller va remarcar que des que s’han iniciat aquestes experiències no hi ha hagut cap problema per desatenció amb ningú.  Gràcies al 061 s’han evitat 400.000 visites als CAP.

Sobre els efectes de la crisi en la població, sobretot la infantil, Boi Ruiz va manifestar que l’Observatori de la pobresa està analitzant les conseqüències de la crisi sobre la salut. Que hi ha una situació de risc en molts nens i que s’ha de vetllar per que la situació no es deteriori.

També se li va preguntar sobre la priorització de les polítiques deSalut per part de la Generalitat. Aquí el conseller va respondre que el pressupost de Salut ha pujat del 30 al 40% sobre els pressupost global de la Generalitat, però aquest augment és degut a la baixada dels pressupostos d’altres departaments i no pas per que el pressupost del Departament de Salut hagi pujat en valor absolut. Inquirit sobre si es podria fer un sobreesforç per millorar el pressupost de Salut, el conseller Ruiz va contestar que això depèn del que els ciutadans vulguin pagar. Ell no és partidari de que els ciutadans hagin de pagar més. (fet que cal agrair-li, per que avui tothom ho arregla tot fent pagar més als ciutadans). El conseller ha afegit que les prioritats del govern estan molt clares veient l’esforç que s’ha fet ens els pressupostos de Salut. Boi Ruiz ha recordat les paraules delpresident Mas: hem tocat os i no podem anar més enllà.

En una segona part de l’entrevista el conseller Ruiz aborda temes com malalties minoritàries i recerca, conseqüències d’un mal finançament en el model sanitari català, temes relacionats amb antigues declaracions del conseller sobre les mútues, gestió privada versus gestió pública,  privatització del Clínic, etc. En un proper post les podreu llegir.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada