dijous, 14 de novembre del 2019

El Fòrum de Diàleg Professional presenta el seu full de ruta

El Fòrum de Diàleg Professional va néixer ara fa una mica més d’un any, amb l’objectiu d’acordar les directrius per a la identificació de les necessitats de professionals de la salut d’acord amb els nous models assistencials i els rols de les professions, elaborar el mapa territorial de necessitats i perfils de professionals de la salut en l’àmbit del SISCAT, i fixar les línies de treball i els elements de canvi a diferents nivells que permetin impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació professionals de manera orientada a les necessitats prèviament identificades.Després d’un any de feina, el Fòrum de Diàleg Professional, impulsat per la consellera Vergés, ha presentat els resultats de la feina feta, seguint una de les poques directrius amb aportació de valor d’aquesta legislatura. En la seva elaboració hi han participat professionals del sector sanitari, col·legis professionals relacionats amb el sector, entitats de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents i sindicats, a més de diferents representants del govern de la Generalitat.
Més enllà del contingut detallat del document, que està a disposició de qui hi pugui estar interessat, era interessant conèixer l’opinió del Dr. Marc Ramentol sobre la feina que s’ha fet i sobre la continuïtat de les accions presentades.Organitzar i coordinar la presència de tantes organitzacions i tantes persones no ha estat una tasca senzilla tenint en compte les més de 60 reunions que s’han efectuat amb una participació global que supera els 370 participants en les diferents sessions de treball que s’ha realitzat. En aquest sentit, el tarannà personal del Dr. Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut, ha possibilitat que aquesta tasca arribi a bon port, comptant amb l’acceptació generalitzada de la feina duta a terme per part de la immensa majoria de participants i de les organitzacions per ells representades. És sens dubte el primer actiu positiu de la legislatura en l’àmbit sanitari.  

Aquets Full de Ruta s’ha establert a partir de la identificació de 17 reptes que han estat treballats per els diferents grups de treball, que han identificat 131 línies de treball, de les quals se n’han prioritzat 46. Aquesta priorització s’ha basat en el possible potencial transformador de cada línia identificada, de la factibilitat de dur-la a terme, i del nombre d’agents que afectava. Aquestes línies de treball determinen 185 accions concretes que es vol que estiguin endegades i la gran majoria acabades en un termini de 4 anys, tot i que alguna d’elles pugui necessitar més temps per el seu assoliment absolut. Aquesta iniciativa del departament de Salut ha estat molt ben acollida per el sector i ha merescut només com a crítica, la manca d’una memòria econòmica que doni suport pressupostari a aquelles accions que requereixin recursos econòmics per ser dutes a terme, però que el Dr. Ramentol considera que “acceptant que tot costa diners, és molt important la voluntat; el voler fer les coses, i aquestes coses s’acabaran fent si s’aconsegueix mantenir la sintonia que s’ha generat en el procés d’aquest Fòrum atès que el sector se sent molt identificat en tot allò que hem proposat”

La seriositat com s’ha abordat la configuració d’aquest full de ruta, ha permès generar una cohesió important entre els diferents grups d’interès que hi han participat. Una de les principals preocupacions del Dr. Ramentol, ara que la feina prospectiva ja està feta i s’han elaborat les diferents propostes d’actuació, és com es podrà assegurar la continuïtat, mantenint la bona sintonia entre tots els participants. Segur que dintre d’un any, el departament de Salut ens explicarà el grau d’assoliment d’aquestes 185 accions, però el Dr. Ramentol insisteix en la importància de poder mantenir l’esperit de treball actual. “Cal donar durabilitat en el temps a aquest nucli de confiança i governança que s’ha creat; és un actiu que el sector no pot perdre. El sector s’ha fet seu aquest Fòrum de Diàleg professional fins el punt que s’ha convertit en patrimoni del sistema sanitari”.   

El Dr. Ramentol és molt conscient que una de les coses que caldrà fer amb certa immediatesa és donar empara legal a totes aquelles actuacions que comportin un marc legislatiu determinat, per facilitar la seva implementació sense tenir problemes de legalitat i assegurar que tot plegat no acabi sent un brindis al sol. També mostra la seva satisfacció per la bona acollida que el document ha rebut del sector, i entre les diferents aportacions que inclou, valora en especial que els professionals, metges i infermeres d’atenció primària participants, hagin pogut consensuar la distribució de rols assistencials entre les dues professions, de manera que la professió infermera centre les seves actuacions en els àmbits de promoció i prevenció primària i secundària, mentre que la medicina familiar i comunitària té el seu paper més rellevant en el diagnòstic i la prevenció terciària i quaternària. Tot això queda molt ben explicitat en el mapa de rols que s’inclou en el document presentat.  

Ara li toca al CatSalut donar continuïtat a aquestes 185 accions i facilitar que la xarxa  sanitària pública les pugui aplicar. Seguirem amb interès el desenvolupament d’aquesta iniciativa i la seva incidència en la millora contínua del sistema sanitari, que és, sens dubte, la seva última finalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada