dijous, 28 de novembre del 2019

On estem un any després de la vaga dels metges d’atenció primària de l’ICS?


El sindicat Metges de Catalunya ha denunciat a la Inspecció de Treball els incompliments de l’ICS en matèria de la reducció de sobrecarregues assistencials, segons el que preveien els acords de sortida de vaga signats el 29 de novembre de l’any passat. Tanmateix el sindicat denunciant, reconeix avenços en determinats territoris, en les que un tant per cent elevat de metges accepten que la sobrecàrrega assistencial ha baixat. Val a dir que el sindicat Metges de Catalunya sabia, el mateix dia que van signar l’acord de sortida de vaga, que en el període d’un any, era materialment impossible contractar els 250 metges de família que es creien necessaris per eliminar aquestes sobrecàrregues, per la senzilla raó que no hi havia tants especialistes lliures en el mercat de treball, i la nova promoció de metges de família quedava lluny de la xifra acordada.


Per la seva banda, l’ICS veu la situació d’una manera diferent a com ho interpreta el sindicat Metges de Catalunya, i entén que el nivell d’acompliment dels acords és pràcticament del 100%, i remarca l’esforç fet en noves contractacions de metges de família, odontòlegs i ginecòlegs així com altres accions tendents a retribuir el sobreesforç dels professionals. 
Sigui com sigui, anant de denúncia en denúncia no es guanyen complicitats, i en aquest sentit Metges da Catalunya hauria d’entendre que el camí que ha emprés denunciant a tort i a dret allò que els sembla oportú, els col·loca en una posició molt difícil a l’hora de generar confiances. Actuant així, generant desconfiances, el conveni mèdic està cada dia una mica més lluny...Abans d’entrar en detall a l’anàlisi de la situació recordem quins eren els acords de sortida de vaga, signats entre el sindicat i l’ICS:

Adequació de la càrrega de la població assignada a cada professional.
Establiment d’un temps adequat per a cada tipus de visita.
Incorporació de nous professionals segons un estudi de càrregues de treball.
Creació d’una comissió per a la reversió de la sobrecàrrega assistencial en l’atenció primària.
Voluntarietat en l’assumpció remunerada de les visites que excedeixin la càrrega de treball òptima.
Tancament de tots els equips d’atenció primària (EAP) i d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) com a màxim a les 20.00 hores.
Increment de l’oferta de places MIR de medicina familiar i pediatria al màxim de la capacitat docent de l’ICS.
Convocatòria del 100% de les places ofertes d’odontologia i ginecologia en el proper procés ordinari de selecció de personal de l’ICS.
Recuperació del 100% del complement variable per objectius (DPO) en un termini màxim de 24 mesos.
Eliminació de les restriccions que limiten l’aplicació de la carrera professional dels facultatius.
Actualització de la plantilla i de les càrregues de treball dels professionals dels dispositius d’atenció continuada d’urgències territorials (ACUT).
Millora del complement retributiu d’atenció primària dels especialistes en ginecologia.
Retribució dels desplaçaments que fan els odontòlegs dins o fora de la localitat o municipi on s’ubiqui el seu centre de treball.
Elecció participada de les direccions d’equip d’atenció primària, prioritzant l’opinió dels facultatius, i avaluació periòdica d’aquests comandaments.

Com està un any més tard, el grau d’assoliment d’aquests acords? 

Doncs si fem cas a la pàgina web del sindicat mèdic sembla que només hi ha dues qüestions que no han estat resoltes del tot. Són les que fan referència a la carrera professional i les relatives a l’eliminació de les sobrecàrregues assistencials.

Pel que fa a la carrera professional el sindicat demana que es facin efectives amb immediatesa les sol·licituds cursades a l’any 2018, mentre que l’ICS assegura que està fent tot el possible per incloure la previsió econòmica corresponent en els propers pressupostos de la Generalitat que com és sabut estan prorrogats des de l’any 2017. També confirma que estan en negociacions amb la Mesa Paritària de la Mesa Sectorial per tal de modificar el barems.  

L’altre motiu de discòrdia i que ha motivat una denúncia a la Inspecció de Treball per part de Metges de Catalunya, són les accions relatives a la disminució de les càrregues  assistencials. En aquest sentit l’ICS creu que ha complert també aquests compromís atès que ha incorporat 176 nous metges de família a les seves plantilles a banda de més de 100 professionals que ja estaven en el sistema i que han  acceptat un escreix remunerat de població assignada, i altres 22 metges de família que han acceptat voluntàriament perllongar la seva vida laboral per sobre de l’edat de jubilació. Tot plegat representaria un increment de metges de família a jornada complerta de 156 persones. 

Queden encara accions a completar; aconseguir arribar als 250 nous metges de família no serà fàcil, però els signants de l’acord sabien de les dificultats que això implicava des d’abans de signar-lo. També cal dir que en algun cas, l’ICS ha creat problemes a altres institucions en el seu afany de contractar metges de família per cobrir els compromisos atès que ha anat a buscar professionals a institucions que també ofereixen serveis d’atenció primària traspassant, en aquests cassos, el problema de la manca de metges de família a aquestes institucions.

Caldria que tothom entengués que només generant complicitats aquests problemes poden tenir solucions efectives. Anant tot el dia de denúncia en denúncia no es genera confiança, no s’apropen postures i els recels estan a l’ordre del dia...                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada