dissabte, 1 de desembre del 2018

Es desconvoca una de les vagues que afectaven a la sanitat pública


De les dues vagues que hi havia convocades, la que afectava als metges de primària de l’ICS ha estat desconvocada dijous a la nit, després que la mediació endegada per el departament de Treball entre l’ICS i el sindicat Metges de Catalunya convocant de la vaga hagi acabat amb acord entre les parts. 

La segona vaga convocada, que afecta als hospitals d’aguts, centres sociosanitaris i de salut mental i assistència primària concertada, ha continuat vigent fins l’últim dia previst en la convocatòria; ni el departament de Treball, ni el departament de Salut s’han reunit fins avui amb el comitè de vaga.


Segons sembla, i referent a aquesta últim vaga, el director del CatSalut s’ha compromès a parlar amb les patronals del sector sanitari per tal d’abordar les demandes dels metges de la xarxa concertada (SISCAT) que van quedar marginades en el Conveni Col·lectiu signat recentment. 
De les dues vagues de cinc dies de durada que afectaven al sector salut, una d’elles, la que havia estat convocada pels metges d’assistència primària de l‘ICS, no ha arribat als cincs dies previstos sinó que ha estat desconvocada vençut el quart dia de la seva durada gràcies al final amb acord que s’ha produït en la mediació convocada per el departament de Treball. 

La vaga ha estat desconvocada després de vàries reunions en les que les parts en conflicte (ICS i Sindicat Metges de Catalunya) han anat apropant les seves postures, fins arribar a un acord que en síntesi incorpora les condicions següents:

Autonomia per organitzar la seva feina dels metges d’atenció primària. 
Més autonomia i capacitat de decisió de les direccions dels equips d’atenció primària, que seran escollides segons el criteri dels membres de l’equip.
Adequació de la població assignada a cada professional, per tal d’assegurar una pressió assistencial assumible, tenint en compte la freqüentació dels serveis per part de la població, edats de la població assignada, i altres condicionants en l’ús dels serveis sanitaris
Incorporació de 250 nous metges de medicina familiar i comunitària que ha de permetre que es disposi d’un mínim de 12 minuts per una consulta presencial i 6 minuts per una consulta virtual.
Remunerar addicionalment l’excedent de càrrega de treball a aquells facultatius que voluntàriament ho acceptin, mentre no es cobreixin les 250 noves incorporacions de metges de família.
Convocatòria de la totalitat de places disponibles d’odontologia i ginecologia en el proper procés de selecció de personal a l’ICS.
Fer un seguiment de les càrregues assistencials a través d’una comissió en l’àmbit de l’atenció primària.
Tancament de tots els dispositius de primària (llevat dels d’urgències) a les vuit de la tarda com a molt tard.
Incrementar l’oferta de places MIR de medicina familiar i pediatria a la capacitat màxima que els centres de l’ICS tinguin homologada.

Tot el conjunt de mesures que s’han acordat disposa d’un calendari d’execució i d’un pressupost assignat, i es centren a donar resposta a quatre línies d’actuació: autonomia de gestió de les direccions d’atenció primària, l’abordatge de la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, la millora de les condicions de treball i les mesures destinades a conciliar la vida familiar i la laboral. Totes aquestes mesures han de servir per satisfer les demandes dels professionals i la millora de la qualitat de l’assistència en l’àmbit de l’atenció primària.

No cal dir que els metges de primària i el sindicat Metges de Catalunya seguiran de ben a prop la materialització de tots els acords, i en aquests sentit cal tenir en consideració les paraules del Dr. Josep Maria Puig secretari general de Metges de Catalunya, que ha advertit de les conseqüències de qualsevol incompliment per part de l’ICS: “si l’acord és paper mullat, la revolta pot ser espectacular...”. Tant de bo aquesta revolta no s’hagi de consumar; tanmateix jo continuo sense entendre d’on sortiran, a curt i mitjà termini 250 metges de medicina familiar i comunitària. Cal tenir en compte que la formació d’un metge de medicina familiar i comunitària requereix deu anys; sis de carrera i altres quatre d’especialització. També se’m fa costa amunt acceptar que una estructura tan enquistada i burocratitzada com l’ICS pugui ser compatible amb l’exercici d’una autonomia de gestió, en els termes que aquesta ha de ser entesa. Els funcionaris de l’ICS, amb tota certesa ho faran impossible. En fi, caldrà estar atents a com es van produint els fets.        

Queda encara pendent la vaga de metges del sector concertat, que haurà arribat al final dels cinc dies, sense que la Generalitat (departaments de Salut i Treball) hagin mostrat cap sensibilitat vers les seves demandes. Tanmateix pel que sembla, després de produir-se l’acord en la mediació de la vaga que afectava als metges de primària de l’ICS, Adrià  Comella, director del CatSalut, es va comprometre a parlar la setmana vinent amb les patronals sobre les reivindicacions mèdiques que no van ser incloses en el Conveni Col·lectiu del sector signat recentment, atès que aquest es va signar sense la participació del Sindicat Metges de Catalunya, després d’una jugada massa habitual i poc intel·ligent de les patronals, consistent a bandejar a Metges de Catalunya mitjançant acords amb altres sindicats.

Ara caldrà saber si aquesta voluntat del director del CatSalut és suficient pels convocants d’aquesta segona vaga, si es crea algun escenari per la negociació i si desisteixen en la seva mobilització o pel contrari la prolonguen en el temps per forçar a l’administració a actuar. El perill de noves vagues al gener proper en ple període de grip, no és precisament baladí... Veurem que passa, i com gestiona aquest nou conflicte el  CatSalut. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada