dijous, 27 de desembre del 2018

El CMQ de Reus també resultarà afectat per la ruïnosa gestió de l’Hospital Sant Joan

Els danys col·laterals derivats del fracàs del faraònic Hospital Sant Joan de Reus van més enllà d’afectar les finances de l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre, incideixen també en el Centre Mèdic Quirúrgic (CMQ) propietat de l’Hospital Sant Joan.
Tot plegat és una mostra de la política de tripijocs que ha encarit en 1,4 milions d’€ anuals el sistema sanitari públic català; després del "canvis" experimentats en el conveni del CMQ, la mateix feina, feta en les mateixes condicions, i en els mateixos espais físics costa més diners als contribuents.   
Tant el CatSalut com l'Ajuntament de Reus no han sabut gestionar adequadament la crisi de sostenibilitat de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.El CMQ procedeix de l’antiga Clínica Fàbregas construïda a l’any 1945 pel Dr. Josep Anton Fàbregas. Va ser a l’any 1998 quan el Grup SAGESSA es va fer càrrec de la gestió de la Clínica, mitjançant un contracte de lloguer amb la família Fàbregas, propietaris de l’edifici. Avui, el titular jurídic de l’activitat assistencial que s’hi desenvolupa és l’Hospital Sant Joan de Reus. La Clínica disposa d’un àrea d’hospitalització amb 47 llits, un àrea quirúrgica amb 3 quiròfans generals i 1 de parts, un àrea d’urgències, una àrea de consultes externes i gabinets d’exploració i una àrea de diagnòstic per la imatge. La Clínica tenia un concert amb el CatSalut, fa activitat pública a nom de l’Hospital Sant Joan i es dedica també a l’activitat privada (mútues).

Des de fa temps les relacions entre la família Fàbregas i l’Hospital Sant Joan no han estat precisament amables, fet que ha contribuït a que des de l‘Ajuntament de Reus s’hagi decidit el trasllat del CMQ a les dependències de l’antic Hospital Sant Joan que està sent remodelat per tal de poder albergar l’activitat assistencial que encara es du a terme a l’antiga Clínica Fàbregas. Per la seva banda, la família Fàbregas està buscant nous inquilins  per el seu edifici en l’àmbit de la sanitat privada, i per això ha contactat ja amb empresaris del sector sanitari privat tant de Barcelona com de Madrid. La família Fàbregas està molt descontenta de l’estat de conservació de les instal·lacions que durant anys han tingut llogades a l’Hospital Sant Joan de Reus.

Més enllà d’aquestes diferències, la situació ha fet saltar les alarmes al personal del CMQ que es troba davant d’una realitat que pot alterar la sostenibilitat econòmica del centre  en el que treballen. Sembla que quan el CatSalut assumeixi la gestió de l’Hospital Sant Joan de Reus a través d’una empresa pública, el CMQ no continuarà treballant per el CatSalut. L’altre element d’inseguretat ve donat pel fet que suposant que es mantingués el concert amb el CatSalut, si la família Fàbregas lloga les seves instal·lacions a una nova empresa privada que actuï a la ciutat, què passarà amb l’activitat privada que ara fa el CMQ?. Per tant, el CMQ es veu davant de dos interrogants que necessiten tots dos una resolució positiva. No n’hi ha prou amb que es mantingui el concert amb el CatSalut, sinó que a més s’ha de mantenir l’activitat privada que es fa actualment, i que es situa al voltant del 50%. Són masses condicions a complir, que posen en risc la supervivència d’aquesta institució.         

Val la pena recordar que el CMQ tenia el seu propi conveni amb el CatSalut, però aquest va ser modificat a l'any 2014 en un intent de millorar els resultats de l'Hospital Sant Joan. La conseqüència immediata va ser que tota l’activitat sanitària que feia el CMQ es factura al CatSalut amb unes tarifes    que no són les de l’Hospital de Reus, però que són més elevades que les que tenia el CMQ abans de ser "transferit" a l'Hospital de Reus. És a dir la mateixa activitat, feta en les mateixes condicions, ara és més cara per les arques del CatSalut. Costa 1,4 milions més a l’any que el que costava abans. I tot plegat per intentar d'una manera artificiosa que l’Hospital de Reus millori les seves xifres de negoci, encara que sigui d’una forma si més no discutible, perquè és evident que els malalts atesos per el CMQ ni tenen la complexitat dels malalts atesos a l’Hospital de Reus, ni el CMQ té l’estructura que té l’Hospital de Reus. No estaria de més saber que està cobrant el CMQ al CatSalut per una alta, i què cobra per el mateix tipus d'alta a una mútua privada. Tanmateix, els polítics reusencs tenien un precedent al que acollir-se per actuar així, atès que anys enrere a Barcelona ja s’havia fet quelcom similar quan l’Hospital de l’Esperança cobrava la seva activitat pel CatSalut a la mateixa tarifa que l’Hospital del Mar. 

Davant de totes aquestes situacions d’incertesa, no és d’estranyar que els treballadors del CMQ no tinguin gens clar el seu futur ni el de la seva empresa. Ningú els dona cap explicació. Perquè serà que els treballadors sempre són els últims a ser tinguts en consideració, i generalment el únics que acaben pagant les conseqüències de decisions polítiques mal preses?  A la sanitat catalana han de millorar moltes coses, també l'excessiu intervencionisme en el dia a dia del sistema sanitari. La política és necessària, però cal que sigui exercida per persones amb rigor, i prioritzant per damunt de tot el bé comú. 

En aquest sentit acabo recordant unes declaracions fetes per el nou gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona. Ramon Descarrega ha dit que "la Regió Sanitària Camp de Tarragona treballarà perquè els pacients del territori es curin al territori". Dit així és una declaració populista; caldria haver matizat "una majoria de pacients". Intentar curar al Camp de Tarragona a tots els pacients del territori requereix d'uns recursos que malauradament el nostre sistema sanitari públic no té (i el privat tampoc) Ni tan sols als USA això pot ser una realitat. Toquem de peus al terra si us plau...              

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada