dissabte, 15 de desembre del 2018

061 CatSalut Respon... segur?

És el propi 061, amb els seus protocols i la seva burocràcia, qui  contribueix a la saturació dels serveis d’urgències de la sanitat pública.El servei 061 CatSalut Respon necessita millorar la qualitat de la seva atenció telefònica, revisar els protocols d’actuació i assegurar-se que es compleixen, si es vols oferir als ciutadans una sanitat de qualitat i sobretot eficient.  Avui explicaré una experiència que he viscut amb certa proximitat relativa al funcionament del servei 061 CatSalut Respon. Es tracta d’una atenció sanitària a una persona de 99 anys que presentava una descompensació del seu estat de salut. Degut a l’avançada edat de la malalta, l’objectiu de la família era aconseguir que un metge es desplacés al domicili de la persona afectada per valorar l’estat de la malalta i els símptomes que presentava.
  
Feta la trucada al 061, l’atenció telefònica es va desenvolupar tota ella en castellà atès que la persona del CatSalut que responia era de parla castellana i no entenia el català.  Després de donar totes les explicacions pertinents sobre l’estat de la malalta, la interlocutora del 061, va dir “ahora les mandamos una ambulància”. Davant d’aquesta proposta la família va respondre que no necessitaven una ambulància sinó la presència  d’un metge per valorar a la malalta, petició que la interlocutora del 061 va respondre amb to amenaçador “entonces ud., se hace responsable de lo que pueda suceder con la enferma, porqué el medico tardarà mucho tiempo en ir”. Només atenent a aquest comentari hom ja es pot fer idea de la qualitat del servei i l’atenció telefònica del 061. Va ser molt evident que el 061 CatSalut Respon pretenia estalviar-li la visita al metge, enviant una ambulància a recollir a la malalta per remetre-la a un servei d’urgències d’algun hospital de la xarxa pública de la ciutat de Barcelona, que és el lloc de residència de la malalta.

Si la família hagués acceptat la proposta del 061, aquesta malalta de 99 anys, s’hauria trobat davant d’un servei d’urgències hospitalari, que l'hauria aparcat durant unes quantes hores en una seient, en una llitera, en un box o en un passadís per finalment ser remesa de nou al seu domicili amb un paracetamol. A ningú se li escapa que aquesta malalta hauria arribat a casa seva pitjor del que n’havia sortir. I tot per que el 061 CatSalut Respon estalvies enviar un metge al domicili.

Després ens lamentem quan els serveis d’urgències hospitalaris es saturen. I la contradicció apareix quan des del CatSalut s’insisteix en que els malalts acudeixin al recurs més adequat (urgències de primària, CUAP o 061 CatSalut Respon) per tal de no col·lapsar els serveis d’urgències dels hospitals i a vegades són els propis serveis del departament de Salut qui amb les seves decisions absurdes estan saturant els seus propis serveis d’urgències. Com s’entén sinó, que sense valorar a la malalta li volguessin enviar una ambulància per portar-la  a un servei d'urgències hospitalàries? 

Aquestes pràctiques mostren clarament que dins de la pròpia estructura de l’administració, hi han estaments que no segueixen les pautes d’actuació establertes. Existeix una mena d’organització paral·lela que el que pretén és donar cobertura a interessos corporatius. En el cas de l’exemple, el que es perseguia era evitar que un metge s’hagués de desplaçar a un domicili, encara que per això es  necessités mobilitzar una ambulància, traslladar a una avia de 99 anys al servei d’urgències d’un hospital sense que un metge hagués valorat la conveniència dels trasllat, i on després del triatge hauria esperat un mínim de 6 o 7 hores per ser valorada finalment per uns professionals amb una sobrecàrrega important de feina, per finalment ser retornada al seu domicili.

Aquesta pràctica ni és de rebut en un sistema sanitari públic d’excel·lència, ni tan sols es justifica per raons econòmiques. El trasllat de la malalta a un servei d’urgències hospitalari hauria resultat molt més costós per les arques públiques que enviar un metge al domicili. És una pràctica corporativista que només intenta estalviar-li al metge el desplaçament. Em recorda situacions de les que jo mateix n'he estat testimoni ja fa alguns anys, quan en un determinat hospital, davant d’una de les portes de les habitacions dels metges de guàrdia, durant la nit, hi havia un rètol d’aquests escrits a ma, que tant proliferen pels hospitals públics catalans que deia “por favor, no molesten”.

Per cert, la malalta va ser valorada per un metge privat, que va tranquil·litzar a la família, abans que hores més tard arribés el metge del 061, que després d’explorar a la malalta es va limitar a dir que “les dejo reservada con caràcter preferente una ambulància por si la enferma empeora y finalment la quieren trasladar...” Per cert, la malalta està del tot recuperada gràcies a les atencions i consells del metge privat.  

Que des del CatSalut s’insisteixi una vegada i un altre en que abans d’anar al servei d’urgències d’un hospital es recorri a altres dispositius sanitaris més adequats és molt convenient i oportú. Però no estaria de més que aquesta observació el CatSalut la fes extensiva també als als seus propis serveis i a les persones que atenen el servei telefònic del 061 CatSalut Respon.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada