divendres, 29 de setembre del 2017

El conseller Comin cessa a tots els presidents de les Empreses públiques i Consorcis dependents del Servei Català de la Salut.


També substitueix els representants de la Generalitat en els òrgans de govern d’aquests ens, per una mena de “nucli dur” del Departament de Salut constituït per les mateixes quatre persones en totes les EPiC.


El conseller, que assumeix personalment i temporal la presidència de les EPIC i la competència en gestió de recursos humans en tots elles, aplica aquesta mesura per protegir a les persones substituïdes, ateses les responsabilitats que es poden derivar del referèndum del dia 1 d’octubre. És un acte de valentia, responsabilitat política i compromís amb el país, que cal posar en valor.Ja fa alguns dies que corria pel sector el rumor sobre el probable cessament dels màxims  responsables de les EPiC davant del problema generat pel referèndum de l’1-O. Aquest dia, hi haurà molts centres sanitaris funcionant i alguns d’ells podrien ser utilitzats com a col·legis electorals. A banda d’això, el dia 1 d’octubre hi haurà treballadors dels sistema sanitari que els tocarà treballar, i aquest fet genera la necessitat d’atorgar permisos retribuïts a aquelles persones que vulguin exercir el seu dret al vot, segons vaig explicar en una recent entrada al blog.

Finalment el rumor s’ha confirmat i els presidents d’una trentena d’organismes públics (consorcis i empreses públiques del CatSalut) s’han vist cessats en les seves funcions. És el propi conseller qui assumeix temporalment la presidència de totes les EPiC i també les funcions relatives a la gestió dels recursos humans de totes elles. També s’ha substituït a les persones que ocupaven un lloc en representació de la Generalitat en els òrgans de govern d’aquests institucions i en concret en totes les entitats han estat substituïts per un mena de “nucli dur” integrat per David Elvira (director del CatSalut), Josep Maria Argimon (subdirector del CatSalut), Eva Sánchez (directora d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions també del Catsalut) i Francesc Xavier Rodríguez (director de Serveis del Departament de Salut). La única excepció és l’ICS institució en la que el president ja és David Elvira, i la mesura que s’ha pres ha estat la de manllevar algunes funcions del president que han estat assumides pel conseller Comin. Per tant, presidents d’organismes públics del CatSalut, gestors i professionals poden estar ben tranquils davant de l’1-O.

És una mesura de protecció dels funcionaris a l’estil de la que dies enrere havia pres la consellera d’Ensenyament Clara Ponsatí, en assumir la presidència del Consorci d’Educació de Barcelona, tot i que ara, els directors d’instituts l’hi estan demanant a la consellera que com en els cas de Salut els cessi temporalment també a ells. Fins i tot el president Puigdemont ha hagut de tranquil·litzar als directors i als funcionaris en general dient que tota la responsabilitat l’assumeix el govern català.

Cal remarcar la valentia del conseller Comin en un acte ple generositat i responsabilitat política, assumint en primera persona les responsabilitats que es puguin derivar i que passen per la possible cessió d’espais físics (CAP i Hospitals) com a seus de col·legis electorals, desobeint les instruccions del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la Fiscalia General de l’Estat, per cometre prevaricació concedint permisos a treballadors i malversació de fons si aquests permisos es retribueixen. Per tant, val a dir-ho, una decisió valenta que mereix el respecte de tots els ciutadans en general i en particular dels equips directius dels centres sanitaris de titularitat pública. No cal dir que els centres de titularitat privada queden fora d’aquesta decisió del conseller Comin, atès que no hauran de cedir espais per a col·legis electorals i en quant a permisos i la seva retribució, sent institucions privades no corren cap dels riscos enumerats més amunt.

D’aquesta manera, a banda de donar cobertura i seguretat als responsables dels centres sanitaris, el conseller Comin aconsegueix un altre efecte que és el d’evitar l’assetjament a que tots aquests càrrecs haurien pogut estar sotmesos i que de manera indiscriminada s’estan fent en amplis sectors del país.     

No cal dir que les mesures preses pel conseller han estat molt ben acollides pel sector, evidentment per part de les persones afectades, però també pels treballadors i les organitzacions patronals i sindicals. En general tothom aplaudeix la mesura.


Les resolucions corresponents signades pel conseller han estat penjades en les respectives pàgines web de cada una de les entitats afectades per els cessaments i nomenaments que ha dut a terme el conseller Comin.  

dimecres, 27 de setembre del 2017

Pas enrere en la presentació de la candidatura de Barcelona per acollir l’EMA


L’Estat espanyol ajorna la presentació de la candidatura barcelonina que s’havia de fer a Brussel·les.

 
Barcelona competirà amb les altres ciutats candidates sense haver presentat a la Comissió la seva candidatura, cosa que si han fet altres ciutats candidates.La Comissió Europea segueix endavant amb el seu calendari per decidir quina ciutat acollirà la seu de l’Agència Europea del Medicament (EMA) quan a causa del Brexit, aquesta hagi de sortir de la Gran Bretanya, i el proper dia 30 de setembre farà públic un informe en el que s’haurà fet una avaluació objectiva de les diferents candidatures en relació als criteris que en el seu moment es varen acordar. Aquests criteris eren: l'accessibilitat de la ubicació, l'existència d'instal·lacions educatives adequades per als fills dels treballadors, accés adequat al mercat laboral, seguretat social i assistència mèdica per als seus fills i cònjuges. També, es valorarà la garantia que l'agència podrà estar operativa i en funcionament el mateix dia de la sortida de Regne Unit, així com que es doni continuïtat al negoci i a l’expansió geogràfica de la pròpia agència.

En total són 19 les ciutats candidates, i totes elles a excepció de Barcelona, hauran tingut l’ocasió de presentar la seva candidatura als experts de la Comissió Europea. Barcelona ho havia d’haver fet dilluns 25 de setembre, però segons la versió del Ministerio de Sanidad, aquesta presentació s’ha ajornat al mes d’octubre, sense especificar cap data concreta. No cal dir que a l’octubre les avaluacions de les diferents candidatures ja estaran fetes, i per tant no queda clar de què pot servir la presentació de la de Barcelona. El cert és que no han transcendit les autèntiques raons d’aquest ajornament. El ministerio s’ha limitat a dir que l’ajornament s’ha produït per problemes d’agenda de la ministra Dolors Montserrat.

Però no ens enganyem, això dels problemes d’agenda sona a excusa de mal pagador, perquè en tot cas, aquest tema hauria d’haver estat prioritari en l’agenda de la ministra. Tanmateix el seguiment de la seva agenda pública d’activitat demostra que dilluns 25, la Sra. Ministra no tenia cap acte oficial a la seva agenda i el dia 26 de setembre, la Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, només hi tenia un sol acte previst: una entrevista a RAC1 a les 10 del matí. Aquesta constatació mostra clarament que els problemes d’agenda eren purament una excusa. Quines són les autèntiques raons de l’ajornament?

En l’entrevista que li han fet a RAC1, Dolors Montserrat contradient la informació facilitada pel ministerio ha posat com excusa de l’ajornament que el ministre d’exteriors era als USA acompanyant al president Rajoy, quan de fet, cap dels dos polítics eren imprescindibles en la presentació de la candidatura barcelonina. Per tant les raons són unes altres, i de ben segur que no són alienes al referèndum convocat per al proper dia 1 d’octubre per més que la Sra. Ministra ho hagi volgut dissimular. Estem per tant davant de la utilització política d’una qüestió cabdal de gran interès per Catalunya. La Sra. Dolors Montserrat també va afegir que la presentació de la candidatura de Barcelona es volia fer allunyada de la de Milà; si fos així segur que haurien anunciat la nova data, però és evident que les motivacions són unes altres. Imaginar que el PP pogués afavorir amb alguna decisió política a Catalunya era somniar truites. Una vegada més, se’ls ha vist les verdaderes intencions respecte a Catalunya. El govern espanyol ha preferit perjudicar els interessos de la candidatura de Barcelona abans que, en vigílies del 1-O, aparèixer en una fotografia juntament amb el govern català. Heus aquí la raó de tot plegat.         

Com és sabut, la candidatura de Barcelona havia estat defensada fins ara d’una manera unitària pel govern espanyol, pel govern de la Generalitat, (en particular per el departament de Salut) i per l’Ajuntament de Barcelona. Des del departament de Salut no s’ha fet cap comentari al respecte i el secretari general del departament que és la persona que coordina aquest assumpte tampoc no ha fet cap comunicat sobre el tema.


Sigui com sigui, el calendari de la UE per decidir on s’ubicarà l’EMA segueix el seu curs, independentment dels vaivens que està seguint la candidatura de Barcelona. Sens dubte, entre la fortalesa d’altres ciutats rivals també candidates, el no haver presentat a la UE les característiques de la nostra candidatura quan calia, i que Espanya compta ja amb altres tres agències europees, tot plegat incrementa les dificultats per aconseguir que l’EMA vingui a Barcelona. A partir de la setmana vinent s’inicia la fase 3 del procediment d’elecció. Caldrà veure quina és la valoració que la Comissió de la UE haurà fet de la candidatura de Barcelona   

dilluns, 25 de setembre del 2017

Si l’1-O hi ha un referèndum a Catalunya, que cal fer amb els permisos per anar a votar?


És important que els òrgans de govern de les institucions sanitàries de titularitat pública i privada avaluïn els riscos derivats de les decisions que puguin prendre, segons es desprèn d’una circular informativa elaborada pel Gabinet Jurídic Francesc José Maria.


L’Advocat Alfredo Bayón reforça l’Àrea d’assessorament de Dret laboral del Gabinet, que es troba en una fase d’expansió.Com es sabut la convocatòria de Referèndum a Catalunya ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional (TC). Tanmateix el govern català insisteix en que el referèndum es celebrarà tant sí com no. A partir d’aquí, i en el supòsit que el Referèndum s’acabi celebrant, sorgeix el dilema sobre què fer quan els treballadors que els toqui treballar aquell dia en els centres sanitaris catalans, reclamin els permisos per poder exercir el vot.

La situació és ben complicada i per això he consultat al Gabinet Jurídic de Francesc José Maria (GJFJM), on amablement m’han fet arribar una circular informativa en la que s’explica que si tot i estar suspès pel TC el referèndum es fa efectiu, els treballadors tant d’empreses privades com de l’administració com dels seus sector públic que tinguin la qualitat d’electores, tenen dret a gaudir d’un permís.

Pels treballadors amb la condició d’electors que no descansin el diumenge 1 d’octubre, s’estableix un permís retribuït i no recuperable de com a màxim 4 hores dins de la seva jornada laboral. No caldrà concedir aquet permís si la jornada laboral dels treballadors afectats coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals sempre que aquesta coincidència no superi les dues hores. Si la coincidència és entre 2 i menys de 4 hores, es concedirà un permís de 2 hores, i si la coincidència és de 4 hores o més el permís haurà de ser de 4 hores. Si la jornada laboral del treballador és inferior a l’habitual, la durada del permís a concedir haurà de ser proporcional a la seva jornada. L’empresa té la potestat de decidir el moment per gaudir del permís (sempre dins dels horaris dels col·legis electorals) i d’exigir un comprovant d’haver exercit el dret a vot.  

Aquells treballadors que siguin membres de les meses electorals o interventors, i no tinguin descans aquell dia, tenen dret a un permís retribuït de tota la jornada, més les 5 primeres hores del dilluns dia 2 d’octubre. Si el dia de les votacions tenen descans, el permís només afectarà a les 5 primeres hores dels dilluns dia 2. Pel que fa als apoderats que no tinguin descans aquell dia, el permís retribuït i no recuperable serà només de tota la seva jornada laboral.

És important tenir present que el Referèndum ha estat suspès pel TC i que la Fiscalia de l’Estatactua per impedir la seva celebració. Per tant, els òrgans de govern i els equips directius de cada centre públic o privat, han d’avaluar les conseqüències que es poden derivar de la concessió dels esmentats permisos, i en el cas de les empreses públiques del sector públic cal parar compte amb la retribució econòmica d’aquests permisos.

Això és el que es deriva de la nota informativa elaborada pel Gabinet Jurídic Francesc José Maria. Per tant, ateses les circumstàncies, seria lògic que les empreses del sector sanitari arribin a alguna mena d’acord tàcit amb els seus treballadors per tal que tothom faci el que en consciència cregui que ha de fer, i es corrin els mínims riscos possibles.


En un altre ordre de coses i parlant del Gabinet Jurídic Francesc José Maria, voldria ressaltar el fitxatge important que el Gabinet ha fet, que els permet reforçar d’una manera important l’àrea d’assessorament laboral. Es tracta de la incorporació de l’advocat Alfredo Bayón, llicenciat en Dret per la UPF, màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social i Executive MBA per la Barcelona School of Mangement, entre altres titulacions. El Sr. Bayón és un bon coneixedor del sector sanitari atès que en anteriors etapes professionals als despatxos Garrigues o Bufet Ballvé entra d’altres ja havia realitzat assessoraments jurídics a diferents empreses públiques i privades del sector. El Sr. Bayón combina la seva activitat professional amb l’exercici de la docència en diferents entitats docents, i entre elles a ESADE Bisuness&Law Sachool. Amb aquesta incorporació, el Gabinet Jurídic de Francesc José Maria reforça la seva àrea d’assessorament de Dret laboral, que es troba en una fase de fort creixement.