dilluns, 11 de setembre de 2017

El Transport Sanitari en conflicte


Dues vagues haurien pogut coincidir en el temps: per una banda, a les comarques gironines i l’Alt Maresme contra CST, l’empresa concessionària dels serveis, i per l’altre una vaga sectorial d’àmbit català.


La segona vaga, la de caràcter sectorial convocada per UGT, CCOO, i USOC ha estat desconvocada, mentre que la vaga de Girona, convocada per CCOO, STSG i Sindi.cat s’ha convertit en indefinida i les posicions entre les parts semblen molt allunyadesEl Transport Sanitari viu temps convulsos. L’11 de setembre s’ha vist amenaçat per dues vagues al mateix temps, una de les quals, la sectorial ha estat finalment desconvocada gràcies a la intervenció en el conflicte del Departament de Salut. Aquesta vaga va ser convocada per UGT, CCOO i USOC i estava prevista dur-la a terme aquest 11 de setembre a tot el territori se Catalunya. L’objectiu de la vaga era denunciar públicament la precarietat laboral que afecta als quasi 5.000 treballadors del transport sanitari pertanyents a empreses contractades pel Servei d’Emergències Mèdiques al que estan integrades. Del 100% de treballadors que presten serveis en l’àmbit del transport sanitari a Catalunya, només un 20% és personal propi del SEM, mentre que el 80% restant pertany a les empreses contractades, el que genera diferències notables entre uns i els altres en qüestions tals com els nivell d’acompliment de les mesures de prevenció i seguretat laboral, l’estat dels centres de treball i els vehicles o una jornada laboral més llarga i pitjor remunerada. També era motiu de reclamació la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors derivat de les retallades i que el personal que pertany al SEM ja ha assolit, mentre que els seus col·legues del sector contractat, arrastren un dèficit avaluat al voltant del 15%.

Finalment, els sindicats convocants, el departament de Salut i la patronal Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA) han arribat a un acord que ha permès desconvocar la vaga. L’acord estableix que els treballadors afectats podran recuperar un 3,5% del seu sou en les nòmines a partir del mes d’octubre d’aquest mateix any. A partir del gener de 2018, rebran un segon increment del 4,6% que els situarà al nivell del 2012, i a partir d’aquesta data els salaris s’aniran actualitzant cada any. Addicionalment també s’ha acordat un control més rigorós dels serveis prestats per les empreses que s’ocupen del transport sanitari no urgent i un seguiment estricte del compliment de tots els termes del contracte. Finalment, s’ha acordat que el CatSalut revisarà i adaptarà la Instrucció 7/2017 per tal de fer-la compatible amb el contingut d’aquests acords 

Per tal que les diferents empreses adjudicatàries dels serveis puguin fer front a aquests compromisos, el propi conseller Comin ha anunciat que de cara a l’any 2018 es produirà un increment de les tarifes del 4,6% respecte a les tarifes del 2016.

Afegeix la llegenda
Tanmateix a Girona el conflicte continua obert, i les posicions d’uns i altres estan allunyades. La situació però és diferent a la que explicava més amunt atès que al vaga va dirigida contra l’empresa concessionària dels serveis de transport sanitari urgent (TSU) i no urgent (TSNU) a les comarques gironines i l’Alt Maresme i ha estat convocada per CCOO, STSG i Sindi.cat contra l’empresa “Transport Sanitari de Catalunya (TSC)” que n’és l’adjudicatària. Els motius de la convocatòria de vaga segons els sindicats es basen en el fet que l’empresa no compleix les bases del concurs ni les sentències dels tribunals. Entre les denuncies concretes que fan els sindicats convocants hi ha el fet que l’empresa no respecta les previsions del conveni col·lectiu perquè hi ha treballadors que han de treballar més hores de les que el correspon o que imposa les dates de vacances als treballadors i no els permet la conciliació de la vida laboral i familiar. També denuncien que els vehicles amb que han de treballar no compleixen les condicions exigides per el trasllat de malalts, ni es netegen de manera convenient i que sovint són els propis treballadors qui els ha de netejar. En algun moment de les reivindicacions els treballadors s’ha mostrat crítics amb els uniformes que els facilita l’empresa i també s’han queixat de les retribucions que perceben. Aquesta vaga que va començar al juliol amb aturades parcials, s’ha anat endurint i les posicions d’uns i altres estan cada vegada més allunyades, i a hores d’ara s’ha convertit en una vaga indefinida que afecta a les 24 hores del dia. Els vaguistes volen que el CatSalut s’impliqui en les negociacions que fins ara han afectat exclusivament a l’empresa TSC i els seus treballadors, i ha comptat amb la mediació del departament de Treball. El CatSalut per la seva banda, al·lega que aquest és un problema entre una empresa i els seus treballadors i amb tota lògica no es vol veure implicat en un conflicte que ells no han generat.


Val a dir que per les denuncies sindicals (la UGT es va desmarcar d’aquesta convocatòria), semblaria que el pacte al que s’ha arribat en la primera de les vagues hauria de solucionar bona part de les reivindicacions dels treballadors gironins en vaga. Si més no, els objectius d’ambdues vagues són força similars. Seguirem atentament els esdeveniments que es vagin produint a Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada