dilluns, 25 de setembre del 2017

Si l’1-O hi ha un referèndum a Catalunya, que cal fer amb els permisos per anar a votar?


És important que els òrgans de govern de les institucions sanitàries de titularitat pública i privada avaluïn els riscos derivats de les decisions que puguin prendre, segons es desprèn d’una circular informativa elaborada pel Gabinet Jurídic Francesc José Maria.


L’Advocat Alfredo Bayón reforça l’Àrea d’assessorament de Dret laboral del Gabinet, que es troba en una fase d’expansió.Com es sabut la convocatòria de Referèndum a Catalunya ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional (TC). Tanmateix el govern català insisteix en que el referèndum es celebrarà tant sí com no. A partir d’aquí, i en el supòsit que el Referèndum s’acabi celebrant, sorgeix el dilema sobre què fer quan els treballadors que els toqui treballar aquell dia en els centres sanitaris catalans, reclamin els permisos per poder exercir el vot.

La situació és ben complicada i per això he consultat al Gabinet Jurídic de Francesc José Maria (GJFJM), on amablement m’han fet arribar una circular informativa en la que s’explica que si tot i estar suspès pel TC el referèndum es fa efectiu, els treballadors tant d’empreses privades com de l’administració com dels seus sector públic que tinguin la qualitat d’electores, tenen dret a gaudir d’un permís.

Pels treballadors amb la condició d’electors que no descansin el diumenge 1 d’octubre, s’estableix un permís retribuït i no recuperable de com a màxim 4 hores dins de la seva jornada laboral. No caldrà concedir aquet permís si la jornada laboral dels treballadors afectats coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals sempre que aquesta coincidència no superi les dues hores. Si la coincidència és entre 2 i menys de 4 hores, es concedirà un permís de 2 hores, i si la coincidència és de 4 hores o més el permís haurà de ser de 4 hores. Si la jornada laboral del treballador és inferior a l’habitual, la durada del permís a concedir haurà de ser proporcional a la seva jornada. L’empresa té la potestat de decidir el moment per gaudir del permís (sempre dins dels horaris dels col·legis electorals) i d’exigir un comprovant d’haver exercit el dret a vot.  

Aquells treballadors que siguin membres de les meses electorals o interventors, i no tinguin descans aquell dia, tenen dret a un permís retribuït de tota la jornada, més les 5 primeres hores del dilluns dia 2 d’octubre. Si el dia de les votacions tenen descans, el permís només afectarà a les 5 primeres hores dels dilluns dia 2. Pel que fa als apoderats que no tinguin descans aquell dia, el permís retribuït i no recuperable serà només de tota la seva jornada laboral.

És important tenir present que el Referèndum ha estat suspès pel TC i que la Fiscalia de l’Estatactua per impedir la seva celebració. Per tant, els òrgans de govern i els equips directius de cada centre públic o privat, han d’avaluar les conseqüències que es poden derivar de la concessió dels esmentats permisos, i en el cas de les empreses públiques del sector públic cal parar compte amb la retribució econòmica d’aquests permisos.

Això és el que es deriva de la nota informativa elaborada pel Gabinet Jurídic Francesc José Maria. Per tant, ateses les circumstàncies, seria lògic que les empreses del sector sanitari arribin a alguna mena d’acord tàcit amb els seus treballadors per tal que tothom faci el que en consciència cregui que ha de fer, i es corrin els mínims riscos possibles.


En un altre ordre de coses i parlant del Gabinet Jurídic Francesc José Maria, voldria ressaltar el fitxatge important que el Gabinet ha fet, que els permet reforçar d’una manera important l’àrea d’assessorament laboral. Es tracta de la incorporació de l’advocat Alfredo Bayón, llicenciat en Dret per la UPF, màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social i Executive MBA per la Barcelona School of Mangement, entre altres titulacions. El Sr. Bayón és un bon coneixedor del sector sanitari atès que en anteriors etapes professionals als despatxos Garrigues o Bufet Ballvé entra d’altres ja havia realitzat assessoraments jurídics a diferents empreses públiques i privades del sector. El Sr. Bayón combina la seva activitat professional amb l’exercici de la docència en diferents entitats docents, i entre elles a ESADE Bisuness&Law Sachool. Amb aquesta incorporació, el Gabinet Jurídic de Francesc José Maria reforça la seva àrea d’assessorament de Dret laboral, que es troba en una fase de fort creixement.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada