dimarts, 19 de setembre de 2017

A final d’any decau el vigent conveni laboral del SISCAT (i II)


Metges de Catalunya reclama un conveni mèdic propi perquè en la mesa negociadora del conveni general, amb 2 o 3 representants sobre 15, no tenen capacitat per aconseguir que les seves propostes siguin preses en consideració.


El Sindicat ja té una plataforma preparada amb un seguit de propostes que sens dubte contribuirien a millorar el funcionament dels centres sanitaris.(...Continua de l’entrada anterior)

El Dr. Jordi Cruz explica que per les raons exposades en el paràgraf anterior els metges entenen que la mesa de negociació del conveni no representa amb suficients garanties les seves aspiracions, i per tant, des de fa anys reclamen un conveni específic per al personal facultatiu. Explica a títol d’exemple que en el conveni anterior que ells varen recórrer, no es regulaven aspectes importants de la jornada laboral de metges i metgesses. Aquesta reclamació del tot lògica vista la realitat, inicialment no va ser massa ben rebuda ni per la part patronal ni per la resta de sindicats, però mica en mica, la negociació dels diferents convenis ha posat en evidència que no es pot pretendre organitzar el funcionament dels hospitals i resta de dispositius sanitaris sense comptar amb el criteri dels metges. En aquests moments el conveni mèdic, per ell mateix encara sembla una mica lluny, però pels diferents comentaris que es van sentint sembla que no seria descabellat una solució intermèdia que satisfés a totes les parts.

Sembla que el departament de Salut veuria amb bons ulls que una taula annexa a la mesa de negociació del conveni, integrada per la representació de les patronals i el sindicat mèdic pogués discutir la plataforma presentada pel sindicat i una vegada assolits determinats acords, aquests passessin directament a la mesa general, sense que aquesta els pogués modificar. En aquest sentit el Dr. Jordi Cruz es mostra molt esperançat amb una reunió a tres bandes prevista per el mes vinent, entre la patronal, el sindicat mèdic, i el departament de Salut, per veure si per la negociació d’aquest nou conveni, aquesta alternativa es pot desbloquejar. En opinió del Dr. Cruz cal que el CatSalut hi sigui present perquè no té cap sentit endegar una negociació si qui ha d’acabar pagant no s’assenta a la taula de negociació.  

El Dr. Cruz informa que ja tenen elaborada una llista de qüestions a incloure en aquest possible conveni. La plataforma és àmplia i abasta molts àmbits que molts d’ells fins ara mai s’havien pogut integrar a un conveni; inclou temes com l’estabilitat laboral i contra la precarietat de la professió mèdica, la regulació de la jornada, els descansos, l’atenció continuada, els horaris lliscants que sembla que cada dia s’imposaran més, la regulació de les guàrdies localitzades, edats límit per fer guàrdies atenent a la feminització de la professió mèdica, recuperació del poder adquisitiu dels metges, la conciliació de la vida laboral i familiar, les noves situacions derivades de la feminització de la professió, la regulació de la docència i la recerca, el reconeixement del temps no assistencial que ja està reconegut a l’ICS, etc. La plataforma també contempla qüestions de la gestió clínica en la que els metges volen entrar amb més força que fins ara, i en aquest sentit voldrien que a través de la Junta Facultativa poguessin participar en les decisions estratègiques dels centres, en el nomenament dels directors assistencials i mèdics, gestionar la carrera professional avaluant amb rigor als professionals mèdics. També voldrien poder gestionar les seves agendes per prioritzar als malalts amb criteris mèdics, etc.

Aquesta proposta de conveni també inclou millores per als metges de l’assistència primària. El Dr. Cruz defensa que sent la primària la porta d’entrada al sistema sanitari, les diferències retributives entre els metges de primària (que són també especialistes en medicina familiar i comunitària), i els metges especialistes dels hospitals no haurien d’existir. Cal reconèixer a nivell salarial la importància de l’atenció primària i equiparar als metges independentment de si treballen en un hospital o en un CAP. També voldrien una reducció del nombre de ciutadans que cada metge de primària ha d’atendre, atès que avui hi ha professionals que tenen assignats més de 2000 persones, entre altres qüestions. 


Com es pot veure una sèrie de reivindicacions, algunes de les quals mai han estat tingudes en consideració en els convenis generals que s'han negociat fins avui, la majoria de les quals no són  no econòmiques, i que de ser ateses o acordades, i integrades en un conveni general, contribuirien sens dubte a millorar el funcionament dels centres sanitaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada