dissabte, 23 de setembre de 2017

La Fundació Hospital de Puigcerdà intenta recuperar l’alè


La històrica Fundació ceretana redreça el rumb després de patir un procés de transferències de serveis hospitalaris a l’Hospital de la Cerdanya, que la va deixar en una greu situació de risc.L’increment de l’activitat privada està en la base de la seva recuperació econòmica, tot i que la seva sostenibilitat futura no està garantida. Cal que es doni contingut als espais buits, amb aportació de valor, per consolidar la Institució.Ara fa tot just tres anys que es va inaugurar l’Hospital de la Cerdanya. Més enllà de la baixa ocupació del centre que avui continua amb una trentena de llits ocupats de mitjana sobre els 60 existents, quan es varen transferir els serveis assistencials de la Fundació Hospital de Puigcerdà al nou hospital es van cometre una sèrie d’errors fruit de la improvisació, que varen deixar en una difícil posició a la Fundació.

Fins el moment de la transferència de serveis d’un centre a l’altre, la Fundació era responsable de prestar els serveis sanitaris de la comarca. Aquesta prestació estava integrada per un hospital d’aguts, un centre sociosanitari, un residència social, i tota l’assistència primària de la comarca. No cal dir que de totes aquestes activitats, la que propiciava en major grau la sostenibilitat econòmica del conjunt era l’activitat hospitalària d’aguts. Quan es varen produir les transferències de serveis al nou Hospital llavors anomenat “Transfronterer de la Cerdanya” gestionat per una Agrupació Europea de Cooperació Territorial integrada per els governs francès, espanyol i català, es va pensar molt més en omplir de contingut el nou hospital que en mantenir la sostenibilitat del que quedava a la Fundació.

El procés de transferència es va fer tan malament que es va deixar a la Fundació la pràctica totalitat del seu equip directiu i també personal dels serveis de suport, significant una estructura massa pesant per la Fundació, a més de tenir que assumir el deute històric, una part del qual s’hauria d’haver traslladat també al nou centre o ser assumit per l’administració,  raó per la qual els comptes de la Fundació es varen veure sotmesos a fortes tensions econòmiques. Mica en mica la gerència de la Fundació gestionada per el Consorci de Salut i Social de Catalunya va anar recuperant l’equilibri econòmic que finalment ha aconseguit en l’exercici del 2016. És un equilibri que es basa sobretot en un increment important de l’activitat privada, que permet superar el creixement de les despeses així com el dèficit previst en el propi pressupost d’aquell exercici, però que no deixa de ser una situació sotmesa a un risc no controlable.

Per conèixer la situació de la Fundació i les seves expectatives immediates, he parlat amb el seu gerent actual, en Xavier Albalat, qui amablement m’ha explicat que els objectius immediats de la Fundació passen per anar pagant el deute històric que varen tenir que assumir, i poder fer efectiu en aquest exercici les DPO al personal de la Fundació. També es plantegen la consolidació de la marca “Cerdanya Salut” que és l’aixopluc sota el qual desenvolupen l’activitat privada. Aquesta activitat privada ambulatòria es basa en la contractació de metges i mútues mitjançant contractes de prestació de serveis o de lloguer d’espais.

També s’han plantejat poder ocupar la segona planta de l’edifici de l’antic hospital, que ha quedat buida després dels trasllats, amb 30 llits de llarga estada i convalescència que ara estan al centre sociosanitari que també gestiona la Fundació, i en aquest poder-hi contractar en els llits que quedarien buits, altres 30 places de residència assistida públiques i privades, atès que hi ha llista d’espera a la comarca per aquest tipus d’assistència. El projecte de futur també compta amb poder aconseguir l’autorització administrativa per posar en funcionament un dels quiròfans buits de l’antic hospital en el que s'hi farien cataractes i petites intervencions de cirurgia ambulatòria. Les prestacions sanitàries a la comarca estan amenaçades per la manca de professionals i Xavier Albalat està preocupat per poder substituir a tots els professionals que s’han de jubilar en els propers anys, i sobretot per aconseguir pediatres, atès que els pocs que hi ha són ja persones grans que no poden fer guàrdies

De poder-se materialitzar tots aquest projectes, la Fundació podria recuperar amb perspectives sòlides de futur la seva estabilitat econòmica, gestionant els recursos sanitaris següents:

Edifici de l'antic Hospital de Puigcerdà: 

Centre d’Assistència Primària de Puigcerdà a la planta baixa de l’antic edifici
Al primer pis, s’hi desenvolupa l’activitat de Cerdanya Salut (activitat ambulatòria privada)
Al segon pis, ara tancat, s’hi ubicarien 30 llits de llarga estada i convalescència procedents del centre sociosanitari, i el quiròfan que s’està intentant legalitzar davant del departament de Salut
Al tercer pis hi ha el servei de Rehabilitació, que ofereix rehabilitació ambulatória i domiciliària. Als matins els servei treballa per a la sanitat pública, mentre que a la tarda ho fa per a la privada. També donen, mitjançant un conveni, el servei de rehabilitació a l'Hospital de la Cerdanya. 

Centre sociosanitari i Residència geriàtrica: 

Disposa de 130 places repartides entre les Unitats de Convalescència, de Llarga i Mitja Estada, Centre de Dia i Hospital de Dia i Residència Assistida pública i privada. Es vol ampliar l’activitat de residència assistida, traslladant 30 llits de convalescència i llarga estada al segon pis de l’antic hospital que avui roman buit.

Clínica La Molina:

Proporciona atenció immediata a les pistes d’esquí d’aquesta estació i s’està en negociacions per expandir aquesta activitat a altres pistes d’esquí properes.

Atenció Primària:

Una Àrea Bàsica de Salut amb dues seus. La de Puigcerdà inclou els consultoris locals de Llívia, Ger i el propi Puigcerdà, i la de Bellver, que dona servei també als consultoris de Fontanals, Alp, Prats i Samsó, i Prullans. La resta de poblacions ceretanes estan referenciades a aquests centres.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada