diumenge, 23 de març de 2014

Presentat el balanç 2013 d'Atenció Mèdica i Sanitària Pública

Amb un periodisme interessat només pels titulars, les informacions es centren en les llistes d'espera i deixen de banda aspectes positius de la sanitat catalana


Escrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.

Aquest dijous 20 de març, el conseller de Salut Boi Ruiz ha presentat davant de la Comissió de Salut del Parlament el balanç sobre l’Atenció Mèdica i Sanitària Públiques a Catalunya de l’any 2013.  Es tracta d’un extens document de 167 pàgines, ben editat i amb una ingent quantitat d’informació rellevant. El document s’estructura en aquests blocs: Polítiques de Salut; Salut Pública; CatSalut; Pla de Seguretat i Qualitat, Autoritzacions i Acreditacions; Governança Administració Sanitària i Avaluació i Transparència. Com els nostres lectors es poden imaginar no és objecte d’aquest espai poder resumir tot aquest document, però si destacar el que m’ha semblat més rellevant.

Malauradament, i com era d’esperar, aquests dies els titulars periodístics del balanç gairebé han estat monopolitzats per les llistes d’espera. Les intervencions dels diputats i diputades en la presentació del balanç tampoc van brillar a gran alçada i per dir-ho suau no van permetre el lluïment del Conseller. Durant la presentació, el Conseller Boi Ruiz ha insistit una vegada més en l’aposta del Govern per reforçar el sistema de cobertura universal. A destacar la instrucció 10/2012 per atendre els estrangers empadronats no assegurats o la reclamació del correcte finançament mitjançant el FOGA (Fondo de Garantia Asistencial). Tampoc va faltar la referència als treballs per promoure un document de bases per un Pacte Nacional de Salut a Catalunya.
Quan un llegeix aquest document i amb totes les dificultats i mancances que estem patint a Salut, no pot estar més que orgullós d’un sector que amb esperit crític rendeix comptes i continua fent aposta per la transparència (destacant la central de resultats i el web de l’Observatori del Sistema de Salut).

Alguns aspectes destacats del Balanç 2013
Seguint la tendència dels darrers anys, la població amb Targeta Sanitària Individual ha continuat decreixent, ha augmentat el nivell d’envelliment, sobre envelliment, i ha disminuït la taxa de natalitat a Catalunya. 
                  
Amb  el Departament d’Ensenyament continua el desplegament, actualment a 15 zones de Catalunya del Pla Salut, Escola i Comunitat (al 2011 a 5 zones) que engloba el Programa Salut i Escola.  No es donen dades de les visites d’infermeria, que tinc la sensació han disminuït.   
                                            
Pel que respecta a les vacunacions es comenta que estan estabilitzades. Caldria saber la cobertura de la vacuna antigripal  ja que la meva percepció és que any rere any aquesta disminueix.

En l’àmbit de l’atenció a les drogodependències, Salut ha consolidat diverses eines d’informació, com el Canal de Drogues que durant l’any 2013 ha rebut 33.302 visites (+140%) i 25.271 visitants (+144%).

En salut laboral, les 197.535 actuacions mèdiques de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) ha posat de manifest que el nombre d’altes d’Incapacitat Temporal (IT) han disminuït (-7,49%) i tenen una durada més curta.

L’activitat domiciliaria dels equips d’atenció primària mostra una tendència creixent.
 
Entre els objectius 2013 marcats en el Pla de Salut de Catalunya, el balanç presentat avui destaca la inclusió de 10.000 pacients en el programa de malaltia crònica avançada, o els 53.000 pacients vinculats al programa de pacient crònic complex.

En l’àmbit de l’atenció primària i comunitària, destacar la reducció en un 14% de les hospitalitzacions urgents per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), i en un 2% les degudes a insuficiència cardíaca.  Així com 1.343 altes de subaguts per l’atenció a les crisis i aguditzacions de pacients complexos accessible des de l’atenció primària (s’hauria de generalitzar l’ingrés directe des de l’APS)

Les visites a urgències continuen la tendència a disminuir dels darrers anys. Durant l’any 2013, hi van haver més de 3 milions d’urgències hospitalàries, una caiguda del 2% respecte l’any anterior.

L’atenció a les emergències mitjançant l’activació de codis IAM, ICTUS i PPT continuen millorant el tractament i la supervivència de les persones afectades.

Durant l’any 2013, s’ha prioritzat l’activitat quirúrgica dels centres hospitalaris, gracies a la millor resolució dels equips d’atenció primària i al desenvolupament d’alternatives a l’hospitalització per motius mèdics crònics.

Pel que fa a la llista d’espera d’intervencions quirúrgiques programades durant el 2013 ha augmentat un 6% l’activitat quirúrgica dels centres arribant a fer 335.703 intervencions. Els pacients pendents d’intervenir també s’han reduït respecte el 2012 en un 3,5% i en aquests moments es situen en 181.559 persones.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques dels 14 grups garantits, també han augmentat les intervencions anuals en un 2,6% però els pacients pendents d’intervenir han augmentat un 6% (75.075). El temps d’espera pels 14 grups garantits es situa als 4,45 mesos.

Cal destacar la bona salut dels circuits de diagnòstic ràpid del càncer (CDR), el 69% dels pacients diagnosticats pel CDR, han iniciat el tractament abans de 30 dies. Cóm ens agradaria des de l’APS disposar de circuits similars per la resolució dels problemes de salut dels nostres pacients amb la resta d’especialitats.

Crida l’atenció l’augment de les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE), tot i que la bona noticia és l’augment de l’IVE farmacològic amb important paper des de l’APS.

El 100% dels equips d’atenció primària i el 95% dels centres hospitalaris i el 35% dels centres de salut mental tenen implementada la recepta electrònica.
Les dades globals de les enquestes de satisfacció mostren una tendència estable en els índex de satisfacció global i de fidelitat amb els serveis avaluats.

Hi ha moltes més dades en aquest balanç però he volgut recollir algunes per mi  significatives. No és just reduir aquest balanç al titular negatiu sobre les llistes d’espera.

Tenim un sistema sanitari públic robust per la patologia urgent i greu i que malauradament s’està debilitant en l’accessibilitat (quirúrgica i en l’accés al diagnòstic tant per proves complementàries com d’especialitzada). Tots estem d’acord en el infra-finançament crònic del nostre sistema sanitari i per això caldria entre tots posar-se d’acord en les bases pel gran Pacte Nacional de Salut que hem reclamant des d’aquest blog i implementar de forma consensuada les reformes estructurals que encara necessita el nostre Servei Nacional de Salut.


www.rbaestudisiprojectes.cat


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada