dijous, 13 de març de 2014

Comissió del Pacte Nacional de Salut: nous abandonaments


El sindicat Metges de Catalunya i SATSE han anunciat avui que abandonen el pacte


Tot i la legitimitat de les decisions, la posició de Metges de Catalunya obre certs interrogants des de la perspectiva ètica de la decisió  A les ja conegudes retirades de CCOO, ICV-Verds, les CUP i UGT, cal afegir a la llista de baixes al sindicat Metges de Catalunya que avui ho ha fet públic a la seva pàgina web.  El motiu en el que basen la seva decisió és que el PNS perpetua el model sanitari vigent i no planteja un nou sistema de futur que corregeixi les mancances actuals”. Tanmateix analitzant amb detall les explicacions que el sindicat dona, en el fons de la retirada sembla haver-hi un motiu mols més concret. Una de les reivindicacions que el sindicat ha posat sobre la taula de la negociació és que el document consensuat “manté el procés d’atomització dels dispositius assstencials públics en lloc de simplificar l’estructura administrativa i unificar empreses sanitàries adscrites al Servei Català de la Salut, per tal de reduir la hipertrofia existent de direccions i càrrecs gerencials”

La comissió pel Pacte Nacional de Salut està perdent
excessius membres de pes
De fet el sindicat defensa que empreses públiques i consorcis que ara depenen directament del CatSalut  es fusionin en una gran empresa pública (l’ICS) amb l’objectiu de reduir càrrecs directius i no incórrer en costos innecessaris. I aquí rau el principal punt de desavinença. Val a dir que en aquest punt l’apropament de posicions és impossible, atès que la raó per la qual es van crear els consorcis i les empreses públiques és precisament el no engreixar més una institució com l’ICS en la que és molt complicat prendre decisions amb eficiència, i on les “cotilles” administratives deixen molt poc marge a la gestió. Es volia que empreses públiques i consorcis poguessin competir en el camp de la Salut amb les mateixes condicions i les mateixes eines que les empreses privades que integren la xarxa pública assistencial. Per això es va optar per aquesta via enlloc de la més administrativista de subsumir-ho tots dins d’una gran institució que és força difícil de governar eficientment, però que amb més dimensió hauria esdevingut dels tot ingovernable.  Per tant, l’apropament de postures és inviable. De fet, es tracta d’un problema de model organitzatiu. I les discrepàncies sobre aspectes del model es poden dilucidar a través de la negociació però quan les discrepàncies afecten al model en sí, no hi ha cap marge a la negociació. En aquests cassos, el que s’acaba imposant són els vots que tens en el Parlament per defensar un model o l’altre.

El Dr. Albert Tomàs és el president de Metges de Catalunya
Tanmateix, que en aquest punt no hi hauria acord era una qüestió sabuda des del primer moment. La pregunta que em faig és amb quina intencionalitat Metges de Catalunya es va integrar a la comissió. Trobo del tot respectable la postura del sindicat, només faltaria, però no trobo gens coherent que sabent que acabarien sortint del pacte, perquè van estar negociant transaccions abans d’abandonar la comissió. Metges de Catalunya ha aconseguit que els professionals sanitaris no s’hagin de sotmetre periòdicament a avaluacions de les seves competències, per posar un exemple; la pregunta és: què passarà ara amb aquest acord? Si Metges de Catalunya es retira del PNS cal mantenir els acords als que s’havia arribat amb ells? És ètic que estiguessin negociant determinats aspectes del pacte, sabent que acabarien abandonant el consens?

També  s’ha anunciat la retirada del Pacte Nacional de la Salut del sindicat d’infermeria SATSE. Els motius al·legats són en el fons molt similars als que ha exposat el sindicat Metges de Catalunya. Tant en el cas del SATSE  com en el de CCOO, UGT, ICV-Verds i les CUP, trobo del tot lògica la manera com han actuat: quan han vist que el problema de fons era que no podien compartir  els trets fonamentals del model, han optat per abandonar la comissió. Lícit i correcte. En canvi Metges de Catalunya ha tingut una actuació que sent també lícita, ha forçat una negociació en la que se li han acceptat diferents propostes, i tot i així han optat per retirar-se. Difícil d’entendre.

PS: la patronal ACES també s'ha despenjat del pacte i no signarà el document. El motiu és que no volen que els centres púbics puguin fer activitat privada. La veritat és que aquesta organització tampoc ser que hi feia en aquesta comissió. Els seus "interessos" no són d'aquest mon...  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada