dimarts, 18 de febrer del 2020

Un exemple de compra d’innovació: marcapassos que van més enllà d’una pròtesi generadora d'estímuls elèctrics


La compra pública d’innovació és un objectiu estratègic de la Unión Europea per millorar la qualitat dels serveis públics mitjançant l’adopció de solucions innovadores que aporten valor afegit al que fins aquell moment era l’estat del coneixement tecnològic. Gràcies a la compra d’innovació, les administracions públiques poden demanar productes i serveis que no existien en el mercat millorant així els serveis que presten al ciutadans. 
És en aquesta línia que cal emmarcar el projecte RITMOCORE que més enllà de comprar marcapassos, pretén aportar solucions beneficioses per als malalts, els professionals i la industria de tecnologia sanitària.       


Fa alguns dies, la pàgina web del departament de Salut anunciava que tres hospitals catalans i un de britànic havien decidit iniciar un procés de compra pública de marcapassos que anava més enllà de la compra de mers dispositius electrònics, sinó que pretenia aportar a més, un centre de suport pel control remot dels marcapassos, el lliurament d’informació rellevant definida prèviament per a tots els agents implicats, la integració i monitoratge de signes vitals a casa i suport a l’activació del pacient, entre altres aportacions innovadores.

El Dr. Ferran Jara del servei de Medicina
Intensiva de l'Hospital Mútua de Terrassa  
El comprador principal es l’Hospital de Sant Pau i hi participen també l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, l’Hospital Universitari de Bellvitge i el britànic LHCH, en un  procés que està coordinat per l’AQuAS. Entre els quatre hospitals participants destinaran més de 19 milions d’€ a aquest projecte que ha estat batejat com a RITMOCORE i que està parcialment finançat per la UE dins del programa Horizon 2020. Per poder ampliar la informació sobre aquest projecte de compra d’innovació he parlat  amb el Dr. Ferran Jara, del servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Mútua de Terrassa, un dels hospitals participants en el projecte, que ha tingut l’amabilitat d’informar sobre les principals aportacions de valor d’aquesta iniciativa. 

El primer que el Dr. Jara remarca és que el lideratge del projecte correspon a l’Hospital de Sant Pau, atès que disposa d’una experiència prèvia relativa a la compra de desfibril·ladors i que tota la gestió operativa del projecte amb la UE ha anat a càrrec de l’AQuAS. Destaca que l’objectiu no és comprar només unes pròtesis sinó que a més demanen una aportació de valor addicional, dels aparells. Aquesta aportació de valor ve  definida per 5 pilars fonamentals:

Primer pilar: Un canvi en la gestió del model. Passar de la compra convencional a una compra de serveis; no es compren models de marcapassos sinó uns serveis concrets que afegeixen valor a l’aparell en sí. 
Segon pilar: Monitorització remota del malalt que aportarà una informació definida prèviament a tots els actors implicats i professionals assistencials. Evitarà desplaçaments del malalt a l’especialista i si es produeix alguna alerta, des del servei mèdic s’avisa al malalt i d’aquesta manera es pot avançar a qualsevol complicació que el malalt pugui patir.
Tercer pilar: Risc compartit amb la industria. S’estableixen una sèrie de paràmetres i estàndards de qualitat que s’han de complir i això és responsabilitat de l’hospital i de la indústria, de manera que el pagament anual al proveïdor és en funció de que els objectius s’acompleixin. Hi haurà dues marques de marcapassos per permetre al clínic poder escollir la que millor s’adapti a les necessitats específiques del malalt. 
Quart pilar: “Coordinate care”. Implicant a l’assistència primària i l’especialitzada, i als professionals, metges i infermeres, del dos àmbits, generant informes automàtics a la història clínica compartida, que estaran a disposició de tots els professionals. 
Cinquè pilar: Apoderament del pacient. Per aconseguir que el malalt cada vegada s’impliqui més i que pugui disposar d’informació sobre el funcionament del marcapassos. Per això es demana a la indústria que desenvolupi una app senzilla per al mòbil que permeti, al pacient o algun familiar, disposar d’informació d’interès.  

El Dr. Jara explica que el projecte RITMOCORE disposa de finançament provinent de la UE, i per això, per poder obtenir aquest finançament calia que en el projecte hi participés algun hospital de fora de l'Estat.   

Cal remarcar que aquest projecte aporta avantatges per a tots el actors implicats. Als malalts els assegura una major qualitat de l’assistència que reben a nivell preventiu del seu problema de salut, els assegura un seguiment permanent del funcionament del seu marcapàs i els estalvia visites de control rutinari a l’especialista o al metge de primària; als professionals els aporta un visió molt més àmplia de la casuística, els permet compartir informació amb altres professionals i els alleugera la seva agenda a l’evitar visites de control si aquestes són innecessàries; a la indústria perquè el projecte els posiciona favorablement davant d’altres competidors a la vegada que esperona a aquests a millorar els seus productes en la mateixa direcció, i a la societat en general perquè la innovació es converteix en generadora d’activitat econòmica.  

El concurs ja ha estat anunciat a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la UE. Les empreses interessades disposen d’un termini que acaba el 16 de març per presentar les seves ofertes.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada