dilluns, 10 de febrer del 2020

Un cop judicial dur per al sindicat Metges de Catalunya


Una sentència aclareix quins són els conceptes que cal incloure en la nòmina dels facultatius del mes en que es fa vacances: salari base, plus conveni, plus de vinculació, plus de responsabilitat, plus de nocturnitat, plus de festius  dissabtes i diumenges, guàrdies de presència i localització i complement d'atenció continuada.

En queden fora, el plus de cap de guàrdia, plus de nocturnitat, DPO, i complements personals garantits, que reclamava Metges de Catalunya

Amb aquesta sentència, quan sigui ferma, els centres del SISCAT podran respirar alleugerits atès que l'estalvi econòmic serà gens menyspreable     L'advocada Abigail Blanco del Gabinet
Jurídic FJM advocats  
La retribució de les vacances ha estat objecte de litigi  en el sector concertat de la sanitat catalana des de 2015. El sindicat Metges de Catalunya va interposar conflictes col·lectius  d’empresa arreu de Catalunya sol·licitant que es condemnés a les empreses a abonar tot un seguit de conceptes retributius que el conveni col·lectiu de treball del sector concertat no incloïa en la retribució de les vacances, de manera significada la mitjana de la retribució de les guàrdies de l’any anterior al seu gaudiment. A més demanava una condemna expressa al pagament de les quantitats resultants i dels interessos de demora que en l’àmbit laboral són del 10%.

Amb posterioritat, els sindicats CCOO, UGT i el sindicat d’infermeria SATSE, van interposar un conflicte sectorial al que Metges de Catalunya s’hi va adherir. En aquest conflicte a diferència dels que  havia interposat empresa per empresa Metges de Catalunya en solitari, només es demanava el reconeixement de que determinats conceptes havien de ser computats per determinar la retribució de les vacances però no sol·licitava expressament condemna alguna més enllà d’obligar a les empreses afectades pel conflicte (totes aquelles que apliquen el conveni SISCAT), a estar i passar per aquella declaració.

El Tribunal  Superior de Justícia de Catalunya, el mes de febrer de 2017, va estimar parcialment la demanda de conflicte sectorial, estimació  parcial que va ser confirmada el mes de juliol de 2019 pel Tribunal Suprem. Segons aquestes sentències, els complements que s’havien de tenir en compte com a mitjana de lo percebut els últims 11 mesos, per establir la retribució de les vacances, eren només els plusos de festius, dissabtes i diumenges, les guàrdies de presència i de localització i el complement d’atenció continuada.

Un cop el Tribunal Suprem va prendre al seva decisió, Metges de Catalunya va demanar als diferents jutjats socials d’arreu de Catalunya el des-arxivament dels procediments que havien estat suspesos en el seu dia, a petició seva, per que estava pendent de resoldre el conflicte sectorial. Doncs bé, en el primer judici que s’ha celebrat per un d’aquests conflictes col·lectius d’empresa, el jutge social núm. 25 de Barcelona ha desestimat la demanda de Metges de Catalunya, absolent al consorci demandat de les pretensions realitzades contra ell d’incloure més conceptes retributius dels que havia reconegut el TSJC i confirmat el TS (plus de cap de guàrdia, plus de nocturnitat, DPO i complements personals garantits) en el càlcul de la retribució de les vacances, una condemna expressa a abonar les quantitats que resultessin i a abonar els interessos de demora del 10% des de la data d’interposició del conflicte a l’empresa.

El jutge social considera, assumint l’al·legat de la direcció lletrada del Consorci que estava en mans de l’advocada Abigail Blanco del Gabinet Jurídic FJM advocats, que la sentència del TSJC confirmada pel Tribunal Suprem tenia un efecte de cosa jutjada sobre el plet que li tocava enjudiciar, i que el que pretenia Metges de Catalunya era una mena de frau processal al intentar una reinterpretació per als seus afiliats del que ja havia estat resol sectorialment per a tothom ja que en el conflicte sectorial al que voluntàriament es va adherir el sindicat de metges es podria haver reclamat allò que ara es reclamava en el conflicte d’empresa i no ho va fer i per això no podia pretendre ara ni un reconeixement de nous conceptes ni una condemna econòmica.

Aquesta sentència és un seriós revés per al sindicat Metges de Catalunya que fins fa no massa dies considerava que els seus afiliats tenien un pla d’estalvi al 10 % d’interès amb el cobraments dels endarreriments motivats per la sentència del sector (al menys des de juliol del 2015 fins a la data en que cada institució hagués començat a abonar les vacances amb els nous criteris jurisprudencials), raó per la qual s’havia negat reiteradament tant en las mesa de negociació del conveni col·lectiu del SISCAT com en cadascuna de les empreses del sector concertat a arribar acords sobre les conseqüències econòmiques de la sentència del conflicte sectorial, confiant cegament que els diferents jutjats socials decidirien a favor seu.

Aquesta sentència encara no és ferma i pot ser recorreguda davant del TSJC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada