dilluns, 24 de febrer del 2020

Les tecnologies de la informació i les comunicacions poden ser una resposta a la manca de professionals


A l’Hospital Comarcal del Pallars les tecnologies de la informació i els comunicacions  ajuden a pal·liar, en certa mesura, la manca de professionals de determinades especialitats. 

Una plataforma permet fer el seguiment telemàtic dels malalts del centre, que d’aquesta manera s’estalvien viatges a l’Hospital i al mateix temps això alleugera les agendes dels professionals.L’Hospital del Pallars, que dona serveis als habitants de les comarques del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, ha començat a utilitzar les noves tecnologies per poder fer el seguiment de malalts crònics i socials de la comarca. Es tracta d’una plataforma anomenada “salutAPProp”, desenvolupada a partir de l’establiment d’un conveni de col·laboració amb la Fundació de Lluita contra la Sida de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. 

Aquesta plataforma és la resposta a un doble problema existent en aquests dues comarques: 
Roser Artal, responsable
d'Innovació i Projectes de
l'Hospital Comarcal del Pallars   
  • Una situació particular dels Pallars caracteritzada per una  gran dispersió de la població, amb una mitjana de 7 habitants per km2, una mitjana d’edat elevada i que necessita de llargs desplaçaments que en ocasions superen els 90 minuts per arribar a l’Hospital.
  • L’Hospital té grans dificultats per retenir el talent i captar-ne de nou, tal com succeeix en tots els hospitals aïllats, allunyats dels centres de referència, fet que comporta un dèficit de professionals i per tant unes agendes molt densificades dels professionals del quadre mèdic de l’Hospital
Davant d’aquesta situació, la Sra. Roser Artal responsable d’Innovació i Projectes de l’Hospital, va començar a cercar solucions tecnològiques que poguessin ajudar, sinó a resoldre el problema, com a mínim a pal·liar-ne els efectes. Diguem que els orígens personals de Roser Artal es situen al Pallars, i després d’una llarga trajectòria a la sanitat tant en càrrecs importants dins de l’administració sanitària com del sector privat, ha volgut aportar la seva experiència a l’Hospital del Pallars. En aquesta cerca de solucions tecnològiques, la Sra. Artal, conjuntament amb el Dr. Eduard Sanjurjo director assistencial de l’Hospital,  se’n van adonar que un producte dissenyat específicament per a ells superaria en molt el pressupost del que podien disposar, i com que les solucions estàndard del mercat tampoc els convencien gens, atès que eren sistemes molt tancats i per tant poc modificables, finalment varen decidir establir un conveni de col·laboració amb la Fundació de Lluita contra la Sida, que tenia una plataforma per fer seguiment als malalts afectats d’aquesta malaltia, però que d’una manera senzilla, permetia adaptar-la a les necessitats del que es pretenia fer als Pallars.     

A través de la plataforma els malalts podem rebre informació sobre proves diagnòstiques i poder-les consultar on-line, rebre altre informacions, efectuar videotrucades, enviar missatges, etc. De fet el resultat seria comparable al que és un hospital de dia, però a domicili del malalt. Com que el sistema és bidireccional, el malalt pot introduir dades que ell mateix es controli com per exemple la pressió o la temperatura, l’equip assistencial que te cura del malalt pot detectar descompensacions o qualsevol altre anomalia, i actuar en conseqüència. També servei de recordatori sobre visites reals, medicació etc. Una de les avantatges d’aquesta plataforma tecnològica és que és pot personalitzar en funció de les característiques dels malalts.

De l’experiència duta a terme fins ara, s’estan extraient conclusions per millorar encara més el sistema i aconseguir reduir el nombre d’ingressos, de visites al servei d’urgències, i de visites presencials a l’Hospital. Aquesta és una eina que s’està demostrant molt útil per l’atenció de pacients crònics complexos, malalts amb malaltia crònica avançada, malalts fràgils, sols, etc. L’Hospital pretén poder estendre el servei a les dues comarques, integrant en el projecte no només l’atenció especialitzada sinó també l’assistència primària i l’atenció social. 

Tot plegat és un exemple de com es poden donar respostes a situacions complicades com la manca de professionals a les dues comarques dels Pallars. Certament Catalunya és un país ric en idees i és precisament en els moments de dificultats quan aquestes idees i solucions agafen cos i es materialitzen. La prestació dels serveis sanitaris del país està canviant i les tecnologies de la informació i les comunicacions hi està jugant un paper molt important. Hi ha moltes solucions al mercat i cal esperar que les noves generacions de telefonia mòbil, com el 5G, ajudin a implementar-les.

Aquesta és una idea a copiar per tots els hospitals del nostre país als que per la seva distància als grans hospitals de referència els costa molt poder retenir el talent.                       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada