dijous, 23 de maig del 2019

L’Hospital Comarcal Sant Joan de Déu de Martorell, en la rampa de llançament


Després d’una època de dificultats, l’Hospital de Martorell vol consolidar la qualitat dels seus serveis per ser encara més atractiu per el territori en el que presta serveis de salut i això basat en una nova cultura de funcionament, que està fent molt més agradable per els seus professionals el dia a dia a l'Hospital. El Projecte d’Ampliació i Reforma del centre té com horitzó l’any 2025. Aquesta ampliació i reforma afecta pràcticament a totes les dependències del centre, i permetrà disposar d’unes instal·lacions modernes molt més adequades als serveis que ha de prestar. La trajectòria de l’Hospital de Martorell ha estat aquests darrers anys accidentada. Va viure una situació complicada als anys 2009/10 que va comportar que l’Hospital passés a ser “tutelat” per la Mútua de Terrassa. Ara, des de fa uns mesos, l’Hospital ha recuperat la seva autonomia i ha decidit emprendre un camí que el permeti assegurar una prestació de serveis sanitaris de qualitat als ciutadans del territori que té assignat. Tot això sobre la base d’una situació sanejada gràcies a un gestió eficient de l’equip que actualment porta les regnes de la institució. 

Per que aquestes coses puguin passar s’han de donar determinades circumstàncies i d’entre elles la primera és que hi hagi un nivell de confiança absolut entre la governança de la Institució i l’equip de gestió. I aquest fet tan necessari, que en moltes ocasions i en molts indrets hem vist com escassejava, a Martorell s’ha produït, i això ha estat la millor notícia que han pogut rebre els treballadors de l’Hospital perquè assegura el seu futur professional, i ha estat també una excel·lent noticia per als ciutadans del territori perquè això els garanteix una atenció sanitària de qualitat consolidada en el temps.  

Aquesta confiança entre la governança i els gestors, més enllà de les connotacions personals d’empatia entre uns i altres, s’ha produït sobretot perquè la transparència en la gestió ha estat total i absoluta des del moment zero. Una governança que està integrada per els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Martorell, complementada per representants de la societat civil i de l’església. I aquesta confiança és la que ha permès que amb l’ajut del CatSalut l’hospital pugui emprendre una posada al dia de les seves infraestructures hoteleres i també assistencials. 

El Projecte d’ampliació i reforma del centre, abasta pràcticament a totes les dependències de l’hospital tot i que posa èmfasi en les consultes externes, gabinets d’exploració, àrea quirúrgica, hospital de dia i urgències. S’actuarà sobre gairebé 12.000m2 dels més de 13.000m2 actuals, i es construirà un nou edifici adossat a l’actual de més de 3.200m2 que es destinarà a consultes externes i gabinets d’exploració. Tot això per donar servei a 13 municipis de la comarca i a una població de més de 160.000 habitants. A banda de l’adequació d’espais, l’hospital està vivint transformacions molt transcendents especialment pel que fa a la cultura organitzativa, basada en un nou tarannà de l’equip directiu i l’estil de direcció que s’està implementant, com a factor clau de la implicació de molts professionals de l’Hospital.

El gerent que ha capitanejat tota aquesta etapa a l’Hospital de Martorell és el Dr. Manuel Álvarez  del Castillo especialista en cures intensives en els seus inicis professionals, que va fer els seus primers passos en el camp de la gestió a la direcció mèdica de l’Hospital Mútua de Terrassa. Està encantat a Martorell perquè s’ha sentit molt ben acollit pels membres de la Junta, però també i molt important, per els professionals de la institució que el fan sentir-se molt a gust assumint aquesta responsabilitat. “Sempre tinc la porta oberta per tot aquell que vulgui venir a parlar amb mi” explica del Dr. Álvarez, que se sent orgullós de l’equip de gestió que l’envolta i dels professionals que treballen a l’Hospital. Explica que altres organitzacions han volgut endur-se gent del seu l’equip de gestió i això per ell és un orgull atès que vol dir que són molt bons; i encara se sent més orgullós quan la majoria d’aquestes persones, malgrat que els hi han ofert projectes professionals interessants, han preferit continuar a Martorell. En aquest sentit el Dr. Álvarez destaca que “el  nostre fet diferencial no és l’alta tecnologia, sinó el que tots ens sentim a gust” i això és especialment vàlid per els professionals de l’Hospital. “Les persones es fidelitzen quan estan a gust en el seu lloc de treball i amb el seu entorn” afegeix el Dr. Álvarez. Els canvis culturals i organitzatius que s’estan produint en el sí de l’Hospital, genera sentiment de pertinença perquè “Quan esl professionals coneixen la Institució s’hi senten a gust, i l’estimen, i aquest és un dels objectius pels quals treballem”     

L’Hospital ha recuperat el seu equilibri en el compte de resultats cosa que li permet ser un dels hospitals de la xarxa pública de Catalunya que paga les DPO als seus professionals. El Dr. Álvarez entén que el nombre de llits no és lo mes important sinó la capacitat per adaptar-se a les noves tendències que estan apareixent, i entre elles l’hospitalització a domicili activitat en la que l’Hospital està treballant intensament. A títol d’exemple, cal destacar que l’Hospital atén una mitjana diària de 150 urgències. 

A banda de les excel·lents relacions entre l’equip de gestió i la governança, i del bon ambient de treball, el Dr. Manuel Álvarez es mostra molt satisfet amb les relacions externes i concretament amb els responsables del CatSalut, amb l’atenció primària del territori que és molt majoritàriament de l’ICS, i amb el sociosanitari existent a la ciutat gestionat per les Germanes Hospitalàries. També manifesta la seva satisfacció per la fantàstica relació amb l’Hospital de Bellvitge que és el seu hospital de referència, així com amb l’ICO o amb  l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues amb qui col·laboren per temes de pediatria.  

Més enllà de l’activitat pròpiament assistencial, cal destacar que l’Hospital de Martorell ha arribat a un acord amb la Universitat de Vic-Central de Catalunya, per convertir-se en centre col·laborador d’aquesta Universitat, i per tant per tenir alumnes de medicina en formació, així com amb la Fundació Universitària del Bages per estudis d’infermeria i també amb ensenyaments de podologia.

De la conversa amb el Dr. Álvarez en sorgeix un avis a navegants: Els hospitals comarcals estan sotmesos a una pressió molt forta per part d’hospitals terciaris, que malden per prendre els professionals atesa la situació de mancança existent en algunes especialitats mèdiques, fet que obliga a apoderar a la infermeria de manera coordinada amb l'equip mèdic per tal que assumeixin nous rols. Estem davant d’un canvi de model assistencial a Catalunya?                               

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada