dissabte, 11 de maig del 2019

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) es reinventa per adaptar-se a les exigències dels temps que venen

El Consorci de Salut i Social, antic Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC), ha estat des de la seva fundació a l’any 1983 una institució clau per a la sanitat catalana. Com a representant dels interessos dels hospitals de titularitat municipal, el CHC va jugar un paper notable en la creació de la xarxa hospitalària pública de Catalunya i de la ma de Carles Manté, el seu director general històric, va exercir la seva capacitat d’influència en l’elaboració de lleis com per exemple la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya entre d’altres. Posteriorment el CHC va anar perdent progressivament la seva capacitat d’influència i fins i tot en algun moment concret va passar per un cert enfrontament amb el departament de Salut. Ara, 36 anys després de la seva creació, el CSC ha decidit adaptar els seus objectius com a entitat a les exigències dels temps que venen i ha aprovat un nou Pla Estratègic per adequar les seves funcions i donar respostes a les noves necessitats dels seus associats i al servei del territori que ha estat des de sempre una de les vocacions principals del CHC. D’aquesta manera el Consorci vol recuperar el paper clau en el sector sanitari i social i tornar a exercir la seva capacitat d’influència que és la millor manera de defensar els interessos dels seus associats. El Pla Estratègic 2019-2022 del CSC s’ha dut a terme mitjançant un procés participatiu amb els seus associats i ha estat aprovat per la Junta General de l’entitat. Adapta la Missió, Visió i Valors del CSC a les noves realitats del sector sanitari i social i estableix 4 eixos estratègics d’actuació: Impacte social, Associats i Serveis, Persones i Organització.

Manel Ferré és l'actual president del Consorci de Salut
i Social de Catalunya    
Dintre de l’Impacte Social destaca la voluntat de voler ser clau en la construcció del model sanitari i social aportant coneixement i innovació. En aquest sentit vol incrementar la seva capacitat d’influència en l’administració. També s’ha d’esmentar l’aposta per el treball en xarxa reforçant les aliances estratègiques i establint-ne de noves per millorar la prestació de serveis sanitaris i socials en el territori.


En l’àmbit dels Associats i Serveis, el Consorci aposta per l’adaptació de la seva cartera de serveis a les noves necessitats dels seus associats en un entorn canviant, de manera que els associats puguin centrar-se en la prestació de serveis a les persones, facilitant en aquest sentit tot el que són tasques de suport. També vol aprofitar el coneixement del conjunt de professionals tant del CSC pròpiament dit com de les institucions associades, per millorar les polítiques sanitàries i socials afrontant amb garanties els nous reptes que s’albiren a l’horitzó com més serveis domiciliaris, la intel·ligència artificial, nou rols professionals, etc.

El tercer eix d’actuació és el de les Persones. Aquí el CSC es proposa revisar i millor les polítiques de gestió de persones facilitant el desenvolupament personal i professional perquè les persones puguin donar el millor d’elles mateixes i tot això basat en tres línies d’actuació: Nou Model de gestió de persones que entre altres aspectes inclou un Pla d’igualtat de gènere, el Desenvolupament del talent i carrera professional, i el Lideratge.

Finalment el quart eix d’aquest Pla Estratègic es refereix a l’Organització. Es vol potenciar una organització més àgil i efectiva ambla flexibilitat i qualitat que els associats demanen. Això el CSC ho vol aconseguir desenvolupant 6 línies estratègiques: Revisió de processos i procediments, aportant innovació als mateixos, Digitalització i tecnologia, optimitzant les eines tecnològiques i compartir-les amb els associats, Coordinació entre àrees i equips, Estructura organitzativa flexible i àgil per adaptar-se a un entorn canviant, la Comunicació Interna per tal que la informació flueixi de forma bidireccional en u entorn de confiança i respecte afavorint la participació i el compromís, i la Sostenibilitat econòmica mantenint la salut financera de la Institució. En aquest sentit el CSC es planteja no dependre tant de les quotes dels associats sinó que vol enfortir la prestació de serveis als associats que ho necessitin. El Consorci entén encertadament que aquest plantejament aporta una major justícia distributiva atès que qui aporta més diners és qui més serveis rep, i potencia l’entitat com a prestadora de serveis d’alt valor. Això és un element diferenciador important respecte a altres entitats que competeixen amb el Consorci.

José Augusto Garcia Navarro, director general del
Consorci de Salut i Social de Catalunya 
Ara només cal que aquest nou Pla Estratègic 2019-2022 del CSC es converteix en una realitat i no en paper mullat. Tanmateix la setmana vinent hi haurà eleccions municipals. El govern del Consorci està molt supeditat al resultat de les eleccions, per tant, tot i la validesa d’aquest Pla Estratègic caldrà veure si les eleccions municipals determinen canvis o no en la governança del Consorci de Salut i Social de Catalunya. La aplicabilitat d’aquest Pla Estratègic dependrà molt del que decideixen aquestes properes eleccions del dia 26 de maig tot i que el fet que hagi estat aprovat per la Junta General de l'entitat dona garanties de continuïtat. Malgrat això no és el mateix que el Pla Estratègic sigui implementat per aquells que l'ha dissenyat o per aquells que eventualment el puguin heretar. Ho seguirem...       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada