dijous, 10 de gener del 2019

L’assistència primària concertada també haurà d’incorporar millores


Els acords assolits entre l’ICS i Metges de Catalunya que varen permetre desconvocar la vaga dels metges d’assistència primària de l’ICS de finals de novembre passat, hauran de ser implementats també als centres de primària gestionats per entitats concertades amb l’objectiu de garantir a la població una atenció primària de qualitat, i una feina als professionals feta amb condicions adequades, independentment de la titularitat dels proveïdor dels serveis. 


Per tenir credibilitat cal que es passi de les paraules als fets; dels anuncis a les realitats; de les promeses a les accions concretes. Deixem-nos d’apoderaments retòrics i posem fill a l’agulla per convertir la realitat d’avui en dia en quelcom millor que s’apropi una mica més a allò que hauria de ser.Tal com Metges de Catalunya havia reclamat, l’assistència primària concertada també haurà d’incorporar millores organitzatives derivades dels acords que varen posar punt i final a la vaga dels metges de l’assistència primària de l’ICS. En paraules d’una representant de Metges de Catalunya “la situació de la primària concertada continua sent crítica, i això podria crear un greuge comparatiu pels ciutadans entre la primària de l’ICS i la concertada en la que rebrien un pitjor servei”

Atents a aquesta possibilitat el CatSalut ha decidit intervenir per assegurar que no existeixi cap diferència en la qualitat de l’atenció que els ciutadans rebin als centres de primària de l’ICS o a centres de primària gestionats per entitats concertades. Adrià Comella, director del CatSalut ha adreçat un escrit als gerents de les entitats concertades que gestionen centres d’atenció primària en la que els demana fer una avaluació conjunta entre cada entitat i el CatSalut per detectar les situacions que s’hagin de corregir i proposar mesures per assegurar que sigui quin sigui el territori, i sigui quin sigui el proveïdor dels serveis de primària, l’atenció sigui del màxim nivell. Cada entitat concertada haurà de dur a terme aquesta avaluació conjuntament amb la gerència de la Regió Sanitària que li correspongui.  

Es pretén que aquest procés estigui acabat abans del 31 de març. El director del CatSalut en el seu escrit deixa clar que assegurar la qualitat de l’assistència en tot el país, no vol dir fer homogenis els models de gestió de tots els proveïdors, sinó que mantenint l’autonomia de gestió de les empreses proveïdores, aquestes prestin els serveis en les mateixes condicions per a ciutadans i professionals”. El Dr. Comella insisteix en la necessitat d’aconseguir situar l’atenció primària com a element clau del sistema sanitari públic català.

En la mateixa línia, i coincidint amb l’escrit del director del CatSalut, la consellera de Salut Alba Vergés, tot i estar de baixa maternal, ha publicat en el diari “El Punt Avui” un article titulat “Cuidem la primària” en el que incideix en la prioritat en implementar les  millores de l’assistència primària. En aquest article la consellera diu entre altres coses que “l’atenció primària ha de ser l’eix vertebrador del nostre sistema de salut”. Aquesta afirmació, per repetida, ha perdut credibilitat atès que més enllà del discurs no s’han dut a terme accions per fer-la efectiva. Es va vendre l’ENAPISC com a gran eina per millorar els serveis de primària però més enllà dels papers, no hi havia accions ni diners per fer-ho efectiu, fet que va contribuir a desfermar les crítiques en lloc d’apaivagar els ànims, tot i que l’ENAPISC era teòricament un bon punt de partida. Al final el gran desencadenant de les solucions ha estat la vaga dels metges de la última setmana de novembre. No ha estat fins llavors quan el departament de Salut s’ha posat les piles, ha posat diners sobre la taula, i sembla que algunes coses comencen a millorar, tot i que els 250 nous metges de medicina familiar i comunitària semblen molt difícils de poder contractar.

En el seu article la consellera fa un llistat de les decisions preses per millorar la primària, que no són altres que les acordades amb el sindicat Metges de Catalunya per desconvocar la vaga. En aquest sentit, l’escrit de la consellera no aporta res de nou més enllà d’insistir una  vegada i un altre en la importància de l’assistència primària i el seu interès per reforçar-la, però com tots sabem, si les paraules no van acompanyades de fets, se les acaba enduent el vent... com tantes vegades ha succeït.

Tothom ha sentit parlar masses vegades “d’apoderar l’assistència primària”, de ”l’eix vertebrador del sistema sanitari”,  etc. Fins avui la realitat és que han resultat frases sense cap contingut i en la pràctica sense cap continuïtat. És la manera de fer política a casa nostra: frases altisonants a les xarxes socials i als mitjans de comunicació afins, que molts aplaudeixen embadalits, però que porten a la frustració i a les vagues quan la gent s’adona quan darrera dels titulars no hi ha cap realitat tangible.

Esperem que a partir d’avui passem de les paraules, de les gesticulacions i les frases grandiloqüents a la política dels fets reals.          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada