dijous, 21 de febrer del 2019

Malgrat l’epidèmia de grip, els dispositius d’urgències dels centres sanitaris han donat una resposta satisfactòria


Llevat d’alguna situació puntual, aquest any no s’han produït saturacions alarmants dels serveis d'urgències, tal com havia succeït en anys anteriors.Les previsions del PLANUC, la vetlla constant sobre el terreny de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut, i la potenciació dels  Comitès Territorials, entre altres mesures, han estat claus a l’hora de prevenir situacions no desitjades.La incidència de la grip està ja disminuint a Catalunya segons dades de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquest any l’epidèmia de grip s’ha manifestat amb una intensitat similar a la del any passat però desplaçada en el temps unes quatre setmanes. Això ha suposat que quan ha començat a adquirit nivells significatius, no ha coincidit amb el període de vacances del personal sanitari tal com va succeir l’any passat, i per tant la reacció del sistema ha pogut ser molt més intensa des del primer moment. 

Però no ha estat només aquest el factor que ha permès millorar la situació respecte a anys anteriors. Hi ha hagut altres intervencions derivades de les previsions del PLANUC que han estat del tot efectives. En aquesta línia cal situar en primer lloc la visió territorial que ha permès d’una banda exercir un control molt més directe sobre els proveïdors de cada territori, implicant-los en la necessitat de donar resposta efectiva a la situació que l’epidèmia de grip crea. En aquest sentit, els Comitès Operatius d’Urgències i Emergències de caràcter territorial, estan constituïts per professionals dels hospitals, assistència primària, atenció sociosanitària i servei d’emergències mèdiques, que han aprovat els respectius plans de contingències activant els diferents recursos sanitaris disponibles en funció de la incidència de la grip en aquell territori. Totes aquests decisions s’han pogut coordinar a través de les videoconferències que s’han dut a terme cada setmana amb aquests comitès territorials, i que han permès disposar d’un quadre de comandament general, amb un àmplia informació de la situació real de cada territori. 

Aquest any el CatSalut ha activitat un total de 23 plans de contingència territorial, amb la finalitat de establir les accions a realitzar en funció de la pressió assistencial existent en cada moment. Recordem que l’any passat se’n varen activar 19.  Tot plegat ha permès fer front a una situació complicada que s’ha resolt sense excessius problemes. Ja és el segona any consecutiu amb una situació controlada en l’època en que l’epidèmia de grip es manifesta amb més agressivitat. Però s’ha de dir que aquest any 2019, El CatSalut ha superat els bons resultats obtinguts ja a l’any 2018.

Són per tant dos anys de vigència del PLANUC i dos anys resolts amb uns resultats excel·lents pel que fa a la incidència de la grip. Cal posar en valor que durant dos anys consecutius el problema de les saturacions dels serveis d’urgències hagi deixat de ser una constant pràcticament diària en els mitjans de comunicació. És cer que puntualment encara ens podem trobar algues situacions compromeses, però també és cert que aquella generalització del problema sembla que ha passat a la història. El PLANUC és doncs el responsable d’aquesta nova situació que tant de bo es perllongui en el temps. I no seria just, parlar del PLANUC sense parlar de la Dra. Cristina Nadal que és la persona que més hores ha dedicat a que aquest Pla fos una realitat. 

Ara convé que aquest eina no es malmeti. Acabar-la de polir per aconseguir respostes encara més immediates si això és possible i millorar el drenatge de malalts a altres dispositius per evitar situacions de saturació en els serveis d’urgències hospitalàries. Paral·lelament, la introducció d’incentius/penalitzacions de caràcter econòmic a les institucions que no donin una resposta adequada a les necessitats també podria ser un element capaç de convèncer a aquells centres encara reticents i més inclinats a derivar problemes que no pas a resoldre problemes. Tot arribarà...

Vaig tenir ocasió de parlar ambla Dra. Nadal poc després que ella havia rebut l’encàrrec de fer realitat un Pla Nacional d’Urgències. En aquella conversa vaig manifestar la meva poca fe en que hi hagués alguna solució per evitar les saturacions als serveis d’urgències hospitalàries, partint de la base que dotar un servei d’urgències d’acord a les previsions de puntes màximes d’activitat seria econòmicament molt ineficient i injust perquè implicaria que atenent a que els recursos són escassos, no es podrien fer coses molt més necessàries. La Dra. Nadal va dir: “és cert, però podem coordinar molt millor els diferents dispositius de que disposem i si ho aconseguim segur que la situació millorarà”. Doncs bé, la Dra. Nadal i l’equip que li dona suport ho estan aconseguint. Que l'atenció d'urgències ha millorat en dona fe que tenim molt menys soroll mediàtic al voltant dels serveis d'urgències dels hospitals del sistema sanitari públic. La Dra. Cristina Nadal es mereix per tant una sincera felicitació.              

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada