dilluns, 11 de febrer del 2019

El projecte de decret de prescripció infermera català sembla que es mou...


El sindicat Metges de Catalunya presenta les seves al·legacions a la prescripció infermera, però transita del “No és No” de l’inici a “si, però...” sotmès a condicions. 
Finalment, la sanitat catalana tindrà el seu propi decret de prescripció infermera que sembla que millorarà el Reial decret l’estatalCatalunya tindrà el seu decret de prescripció infermera. Com és sabut, durant la legislatura passada, i després de moltes anades i vingudes, l’exconseller Comin va agafar el brau per les banyes, i malgrat les reticències existents va decidir tirar endavant el projecte de prescripció infermera i d’aquesta manera donar cobertura legal a les infermeres per que puguin continuar fent una feina que forma part del seu dia a dia habitual en els nostres centres sanitaris. 

Alguns estaments mèdics s’havien oposat fermament a la mesura, en particular el sindicat Metges de Catalunya que sostenia que el diagnòstic mèdic és una competència exclusiva dels metges, i que no hi pot haver prescripció sense un diagnòstic previ si es vol garantir la seguretat clínica del pacient; per tant, diagnòstic i prescripció formaven part d’un conjunt inseparable. “No és no”, deien des del sindicat mèdic. Per la seva banda el CoMB també havia anunciat que presentaria al·legacions al projecte quan es va obrir la fase participació ciutadana. 

A l’altre costat de la balança hi trobem posicionaments a favor com els del COIB, l’AIFiCC, o fins i tot professionals de CAMFIC entre d’altres, que han aixecat la seva veu en favor de la regulació de la prescripció infermera. Un debat per tant, molt interessant, que haurà de resoldre’s finalment amb una normativa que seria de desitjar que comptés amb el màxim consens possible. Una normativa es va quedar al bell mig de la seva tramitació al Parlament de Catalunya com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a la Generalitat de Catalunya, i ara, el nou Parlament constituït després de les eleccions del 21D sembla que mica en mica va reprenent els temes pendents, i entre ells el de la prescripció infermera. 

Les al·legacions presentades recentment per el sindicat Metges de Catalunya passen d’aquella posició inicial del “No és no” a un “Sí, però” sota determinades condicions. Quines són aquests condicions que demana el sindicat mèdic? 

Doncs el sindicat demana que l‘experiència professional d’un any que preveu el projecte de decret no es pugui substituir superant un curs de formació, de manera que les dues coses siguin requisit. En aquest sentit el sindicat també proposa que l’acreditació obtinguda per la infermera sigui vàlida només per l’àrea d’especialitat en que s’hagi obtingut de manera que si en el futur la infermera canvia de seervei, hagi d’obtenir una nova acreditació. 

Pel que fa als cursos de formació, el sindicat també demana que la formació no sigui impartida exclusivament per les organitzacions professionals d’infermeria i proposa que el col·lectiu mèdic estigui present en les ofertes de formació que es formulin. Les al·legacions del sindicat també fan referència al procediment excepcional d’acreditació d’infermeres prescriptores

Sense entrar a valorar la conveniència o no d’aquestes al·legacions, si que cal destacar que el sindicat ha modificat la postura. Des d’una negativa absoluta inicial (No és no), ara han passat a acceptar la prescripció infermera sota determinades condicions (Si, però...). Per tant aquest canvi de postura dona a entreveure que estem a les portes d’un decret de prescripció infermera que comptarà amb un grau elevat de consens, per poc que s’acceptin algunes de les consideracions que els metges han fet.

Tanmateix la infermeria veu amb cert recel algunes de les al·legacions presentades per el sindicat mèdic. Una persona molt implicada en la lluita que ha mantingut la infermeria catalana per assolir un decret propi que les faculti per poder prescriure comentava que no es pot acceptar que els metges ignorin que les infermeres en els seus estudis en totes les universitats catalanes han acreditat sobradament hores de formació en farmacologia, i per tant estan perfectament capacitades per oferir cursos de formació a les seves companyes. 

Sigui com sigui, alguna cosa es mou, i per tant aviat sabrem com queda finalment aquest decret tan esperat, i que no farà res més que reconèixer a nivell legal, allò que les infermeres fan habitualment en la seva feina de cada dia.                          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada