divendres, 15 de febrer del 2019

Els consorcis sanitaris del Garraf i de l’Alt Penedès s’unifiquen


Feia ja mesos que el dos consorcis estaven treballant conjuntament, compartint serveis i la gerència dels centres. Han passat d’una aliança estratègica a una fusió. 


El nou consorci resol el problema del Consorci del Garraf, que al ser un consorci participat només per ajuntaments, estava del tot afectat per la LRSAL, i possibilitarà més i millors serveis per als habitants de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. El Consorci Sanitari del Garraf era l’únic consorci sanitari en el que la Generalitat no estava representada en els seus òrgans de govern. Era un consorci constituït  exclusivament per 6 municipis de la comarca del Garraf. Aquest consorci es va veure greument amenaçat per la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), que obligava a consolidar els comptes del consorci amb l’Ajuntament de Vilanova i a més obligava a que el personal del consorci fos personal dels ajuntaments consorciats.  

Aquesta nova situació va obligar a estudiar possibles sortides i aprofitant que al juliol de l’any 2015, el gerent del Consorci sanitari de l’Alt Penedès va deixar vacant el seu càrrec, es va aprofitar aquesta circumstància per unificar les dues gerències dels dos consorcis, atesa la proximitat física de les dues institucions. Va ser el primer pas cap a una fusió que finalment ha quedat consolidada a nivell formal. Aquesta ha estat, sens dubte, una de les millors mesures racionalitzadores preses a la sanitat catalana d'aquests últims anys 

Aquest treball conjunt del dos consorcis va permetre potenciar els serveis assistencials que cada un dels consorcis oferia a la seva població de referència a l’ensems que es racionalitzava la despesa. Finalment, 3 anys i mig després dels tímids intents inicials d’unificació, el govern de la Generalitat ha acabat formalitzant aquest nou consorci que passarà a denominar-se “Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf” i prestarà serveis sanitaris i sociosanitaris a 32 municipis de les dues comarques amb una població coberta d’uns 250.000 habitants.

En el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), adscrit al Servei Català de la Salut, hi participen el propi Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes, i el seu consell rector estarà integrat per aquests 13 membres:
Set representants del Servei Català de la Salut, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut. 
Dos representants de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès.
Un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 
Un representant del Consell Comarcal del Garraf. 

La notícia de la unificació dels dos consorcis ha estat molt ben acollida en general per els diferents ajuntaments que integren el consorci que el veuen com la consolidació d’una oferta assistencial potent entre Tarragona i Barcelona i una solució per les greus amenaces sobre la viabilitat del consorci del Garraf, que es derivaven de la LRSAL comentada abans.

Aquesta unificació de serveis tindrà com a conseqüències immediates assolir una major eficiència assistencial com a conseqüència de la coordinació de serveis, guàrdies, etc. Tot plegat evitarà alguns desplaçaments a centres barcelonins perquè s’oferiran nous serveis a la població de referència, i permetrà potenciar la innovació, la recerca i la docència. També possibilitarà retenir el talent mèdic atès que els professionals disposaran d’unes estructures més potents que les que existeixen actualment, i tindran més incentius científics i professionals per romandre en aquestes comarques.

Com a institucions, formaran part del nou consorci l’Hospital-Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, l’Hospital Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú, el Centre de Rehabilitació de Vilanova i Geltrú i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès de Vilafranca.       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada