dijous, 6 de juliol del 2017

El Cercle de Salut també recolza la implantació de l’Agència Europea del Medicament (EMA) a Barcelona (i II)Dels 27 Estats que avui integren la UE, 22 d’ells han sol·licitat ser seu de l’EMA


Juga en contra de Barcelona el fet que Espanya disposi ja de tres agències europees. Hi ha països que no en tenen cap. Tot i així Barcelona és la única ciutat candidata que compleix amb la pràctica totalitat dels requisits que s’exigeixen   (...Continua de l’entrada anterior)

Seguint l’ordre d’intervencions, el següent en donar la seva opinió va ser

Dr. Xavier Carné:

Bill Gates considera que les tres àrees d’expansió amb més futur econòmic són la intel·ligència artificial, l’energia, a poder ser neta, i la biotecnologia. La biotecnologia té una paper fonamental en el futur de la terapèutica i va estar en certa mesura a l’origen de l’avaluació conjunta posant als millors experts a treballar junts en una àrea de notable complexitat. El fet que la biotecnologia sigui considerada com una de les àrees de creixement amb més futur, parla de la importància que la EMA pogués ubicar-se a Barcelona.

Dr. Carles Codina:

Els farmacèutics formem part dels equips assistencials. L’EMA ja fa uns anys va començar a obrir les portes als professionals i als equips i per tant mica en mica els farmacèutics s’han anat incorporant a diferents comitès. Es busca un nivell d’expertesa i si el tens l’Agència et ve a buscar. Cal expertesa en un tema concret. 
En cada una de les fases del desenvolupament del medicament hi ha experts farmacèutics que hi han participat. Conec diferents cassos de farmacèutics espanyols que han estat cridats com a experts per l’EMA. El que se’ns demana és expertesa. S’hi pot anar a títol individual o en representació del col·lectiu com per exemple del col·legi professional. La Royal Pharmaceutical Society ha tingut un gran paper en el sí de l’agència que ara perdran com a conseqüència del Brexit. Això pot ser una gran oportunitat per nosaltres.

Dr. Arturo Anadón: 

A Espanya, el medicament veterinari sempre havia estat lligat al ministeri d’agricultura. Quan es va crear l’Agència Espanyola del Medicament, els medicaments veterinaris i els medicaments per a humans es van situar sota la dependència d’aquesta Agència. Treballar tots dos junts ha estat una bona experiència per a la professió veterinària. L’agència europea juga un paper molt important en el camp de la protecció del consumidor i de la seguretat alimentària. Si ve a Barcelona, estic convençut que serà molt important per a la professió veterinària.
Per abordar el futur de la resistència bacteriana cal desenvolupar moltes vacunes i cal fer una política de recerca transversal amb els medicaments per a humans. L’Agència ens pot ajudar en aquest camp de la recerca.

Tot seguit es va obrir un col·loqui en el que diferents intervinents varen interpel·lar als experts sobre diferents qüestions. En el sentit negatiu cal destacar els que no sabien en quin tipus d’acte estaven, com els que varen preguntar allò de “como està lo mio” (què pot aportar l’EMA als metges de família, o que han de fer les associacions de pacients per tenir un paper més actiu a l’EMA). En la banda positiva una intervenció del Dr. Bruguera, i un altre del Dr. Mauri interessant-se en si un nou país de recent creació que s’incorporés a l’EMA hauria de crear prèviament la seva pròpia agència o amb l’EMA seria suficient. Resumidament els experts varen respondre afirmativament posant l’exemple dels assajos clínics que continuen depenent de les agències nacionals.

En resposta a una pregunta el Dr. Ramentol va explicar que l’EMA té una transcendència extraordinària. Dels 27 estats que integren avui l’UE, 22 d’ells han sol·licitat acollir l’EMA. La EBA (agència europea bancària) que també ha de sortir de Londres pel Brexit, només l’han sol·licitat 7 estats. Té una repercussió social, econòmica i científica extraordinària. Al seu voltant es poden crear entre 4.000 i 5.000 llocs de treball indirecte. Barcelona seria la ciutat que compliria amb tots el requeriments que es plantegen per albergar l’agència tant de l’ordre polític, com social, com científic, com de recerca. Un rival fort de Barcelona és Amsterdam, però Barcelona està millor posicionada en pràcticament tots els ítems que es consideraran. Tenim en contra que Espanya ja té tres agències europees i això serà objecte de discussió. El fet d’estar a prop físicament de l’EMA comporta catapultar la medicina i la recerca; els professionals sanitaris, com els pacients o com els experts en farmacologia i altres se’ls requereixen les seves opinions i la seva expertesa d’una manera molt més freqüent, atès que no cal viatjar. La societat civil vol impulsar que l’EMA vingui a Barcelona, estem molt il·lusionats amb aquesta possibilitat.

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del Dr. Bruguera que va voler manifestar la adhessió del Cercle de Salut a la comissió ciutadana de suport a la candidatura de Barcelona. Durant la cloenda el Dr. Ramentol va llegir el manifest de suport a la candidatura. 

A destacar que aquest acte del Cercle de Salut és un acte més de les diferents iniciatives que s’han desenvolupat i es desenvoluparan per reforçar la candidatura de la ciutat de Barcelona per convertir-se en la futura seu de l’EMA. En aquest sentit aquesta vegada toca ressaltar l’actitud i el compromís de la ministra de sanitat del govern espanyol, que tot i els des-encontres amb el govern català, ha agafat la iniciativa en la defensa dels interessos de la ciutat de Barcelona. Sra. Dolors Montserrat, la seva actitud gens sectària l’honora. Per la seva banda, la societat civil i el món de la ciència i la recerca també recolzen la candidatura de la ciutat de Barcelona. Afortunadament s’està produint una confluència molt important de voluntats al voltant d’aquesta candidatura que aglutina també a bona part dels partits polítics. Resulta esperançador que la candidatura hagi rebut una quantitat important d’adhesions.

El comitè encarregat de promoure la candidatura de Barcelona ha endegat un compte a twitter: @BCN4EMA, per aquells que estiguin interessats a seguir les novetats que es vagin produint al voltant de la candidatura de la ciutat de Barcelona


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada