dimarts, 12 de maig del 2015

Revés jurídic a les “marees blanques”


El Tribunal Constitucional estableix que les formes de gestió privades, no posen en risc per elles mateixes, la naturalesa pública del servei sanitari


La mateixa sentència declara inconstitucional qualsevol tracte de preferència de les societats de professionals (EBA) a l’hora de ser adjudicatàries dels serveis d’atenció  primàriaEn una sentència molt recent del Tribunal Constitucional (TC) dictada en el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 senadors del Grup Socialista contra la Llei de Mesures fiscals i administratives de la Comunitat de Madrid per a l’any 2013 (STC de 30 d’abril de 2015), declara inconstitucional l’article de la Llei que establia que quan la gestió dels centres d’atenció primària es realitzés per qualsevol de les fórmules admeses en dret, es podia oferir la gestió d’aquests centres preferentment a societats de professionals constituïdes total o majoritàriament pels professionals sanitaris del “Servicio Madrileño de Salud” (SMS) per que aquesta preferència no té res a veure amb la solvència tècnica econòmica i professional i produeix l’efecte d’excloure altres licitadors, vulnerant el principi d’igualtat i és contrària a la legislació bàsica de l’Estat en matèria de contractes i concessions administratives.

Tanmateix, i centrant-nos en el títol d’aquest escrit sobre la sentència del TC, val la pena prestar atenció a les reflexions que fa l’Alt Tribunal sobre si les fórmules de gestió privades vulneren o  no l’article 41 de la Constitució espanyola tal i com defensaven els senadors recurrents del Grup Socialista. 
  
El TC recorda que el caràcter públic del sistema de Seguretat Social no queda qüestionat per la incidència en ell de fórmules de gestió o responsabilitat privades i que l’apertura a fórmules de gestió privades queda en tot cas condicionada a la preponderància dels elements definitoris del caràcter públic del sistema:

“La posible apertura a fórmulas de gestión y resposabilidad privada se lleva a cabo preservando en todo caso la titularidad pública del Servicio, refiriéndose la norma únicamente a un supuesto de externalización de la gestión del servicio público en determinados hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud. En este precepto, el legislador autonómico no ha optado siquiera por la vinculación de centros privados a la red pública en virtud de los correspondientes convenios o conciertos y se ha limitado a hacer uso de las posibilidades abiertas por la legislación estatal”

El TC raona que la gestió privada dels hospitals del SMS per sí sola no posa en risc que la institució no pugui ser reconeguda pels ciutadans com part del sistema públic. El que defineix el servei públic és en mans de qui queda la potestat de definir les prestacions de la cartera de serveis que són els poders públics, que a més actuen com a garants de la qualitat, atenció i drets dels ciutadans, i els seu finançament amb fons públics.

En conclusió l’externalització de la gestió dels serveis públics sanitaris no posa en qüestió, segons el TC, els trets estructurals de la Seguretat Social ni desnaturalitzen la seva essència pública i, per tant, no es vulneren principis fonamentals en funció de que la prestació es realitzi mitjançant gestió indirecta en lloc de gestió directa.

Aquesta sentència l’haurien de llegir amb deteniment els membres de la “marea blanca” de Lleida que s’escandalitzen i acusen de privatització de la sanitat la creació d’un consorci públic per a la gestió sanitària pública a les comarques de ponent.

La potent "marea blanca" gironina...
I també a un apèndix que els hi ha sortit a Girona, on un altre marea blanca demana que no surti a concurs la gestió de 5 ABS a les comarques gironines, que no es faci activitat privada en els hospitals públics i que es revisi el projecte d’unificació entre els hospitals Trueta  i Santa Caterina de Salt per les privatitzacions que està comportant. Obviant el que estableixen les Lleis en aquestes matèries.

És curiós observar com les demandes de les marees es redueixen a un factor comú: Que no es compleixi amb la Llei. És a dir, propugnen un país on les lleis no serveixen per a res. I el curiós del cas és que  aquest incompliment de la Llei el defensen també, aquells partits i sindicats que donen suport a les marees. No estem en un Estat de dret?


Crec que ja és hora de desemmascarar a aquests col·lectius anti-sistema que estan utilitzant demagògicament la sanitat per a les seves finalitats desestabilitzadores de la societat. No hem de permetre que uns quants il·luminats posin en risc un bé públic tan exitós com la nostra sanitat pública. Per altre banda sobta que algun diari “de prestigi” hagi passat de puntetes sobre aquesta sentència. Sembla com si el contingut de la sentència  no casi massa amb la línia editorial que aquest diari manté a Catalunya respecte a la sanitat pública ni sobre el model sanitari que algun dels seus redactors voldria que s’implantés a Catalunya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada