dimarts, 26 de maig del 2015

Les eleccions municipals passen factura a Sanitat


Partits o coalicions emergents passaran a ocupar càrrecs en alguns consells de govern o patronats d’institucions sanitàries.


De totes les institucions possiblement afectades pels canvis, el Consorci de Salut i Social de Catalunya en resultarà dels més afectats


El resultat de les eleccions municipals no serà innocu pel conjunt de la Sanitat catalana. En alguns llocs afectarà amb més força i amb d’altres amb menys, però els resultats d’aquest diumenge tindran sens dubte les seves repercussions a la Sanitat a Catalunya. A Barcelona, la irrupció a l’Ajuntament de la ciutat del conglomerat capitanejat per la Sra. Ada Colau, tindrà diferents efectes, que caldrà veure com seran digerits per les respectives institucions.

El Parc de Salut Mar, on les conseqüències del resultat
 de les eleccions municipals a Barcelona
poden ser rellevants
D’una banda al Parc de Salut Mar, on l’Ajuntament de Barcelona ocupava fins ara tres vocalies i la vicepresidència del consell rector, es pot viure una situació d’inestabilitat per que als canvis que sens dubte es produiran en el sí del consell rector s’hi afegeix un cert malestar derivat de la possibilitat que alguns dels seus membres restants ho deixin de ser per motius diferents al resultat de les eleccions. 

El Consorci Sanitari de Barcelona, és una institució constituïda per el Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona. El consell rector del Consorci Sanitari de Barcelona compta amb un 40% de les vocalies que són nombrats per l’Alcalde de la ciutat de Barcelona. Aquest fet pot implicar certs canvis en el sí del consorci, en el que històricament el càrrec de gerent ha estat fruit d’un acord entre Salut i l’Ajuntament de Barcelona

A l’Hospital de Sant Pau, amb un patronat que només té dues vocalies, una d’elles pertany per estatuts a l’Ajuntament de Barcelona. Segons qui l’ocupi, pot tenir rellevància en la governabilitat de la Fundació de Gestió de l’Hospital.

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és un altre de les institucions afectades pel resultat electoral. El Sr. Manel Farré, actual president de l’organisme, va ser escollit per l’assemblea del Consorci després d’haver guanyat al 2011, l’alcaldia d’Amposta. En aquestes eleccions ha estat derrotat amb estrèpit a Amposta, fet que sens dubte hauria de comportar la seva sortida de la presidència del Consorci, a més, naturalment de la seva sortida del consell d’administració de l’Hospital Comarcal d’Amposta que també presidia i que també es veurà afectat pels canvis.  De fet, aquests quatre anys del Sr. Farré en la presidència del CSC són probablement els pitjors anys de la història del Consorci. Si es compara el pes específic que havia tingut el Consorci Hospitalari de Catalunya (segons la seva denominació anterior CHC) en la sanitat catalana, amb la seva incidència actual en la vida sanitària del país, es veurà com la decadència de l’actual CSC resulta difícil de creure, explicable només per la poca visió estratègica dels màxims dirigents d’aquesta institució en els últims 10 anys, incapaços de trobar un encaix adequat als nous temps per l’antic CHC. No tot es culpa del Sr. Farré, això és evident, però la seva contribució en aquests últims quatre anys a l’ocàs d’aquest organisme és evident. En aquesta nova etapa, i en funció de qui el presideixi s’haurà de decidir el futur d’aquesta institució.

La seu del Consorci de Salut i Social de Catalunya, on els
canvis en el seu òrgan de govern poden ser importants
A Berga, les eleccions municipals les ha guanyat la CUP tot i que amb els mateixos regidors que CiU. El patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé està constituït per 12 membres, sent el president l’Alcalde de la ciutat. A l’Ajuntament li corresponen 6 vocalies, que amb la nova constitució de l’Ajuntament de la capital del berguedà pot implicar una certa revolució en el govern de l’Hospital, depenent tot dels pactes postelectorals.

Al Consorci Sanitari del Maresme, el PSC ha guanyat les eleccions a Mataró. Aquest fet tindrà repercussions en la presidència del consell rector del Consorci així com a dues vocalies que corresponen a l’Ajuntament. En aquest Consorci, a més està en joc la substitució del gerent que s’ha de jubilar properament. En qualsevol cas, els canvis a Mataró poden ser canvis de consens, atès que el PSC sempre ha estat un partit seriós que ha propiciat pactes estables.


A altres localitats catalanes hi ha hagut també certes modificacions però no crec que hi hagin d’haver grans canvis més enllà dels comentats. El més problemàtic de tot plegat no són els canvis en sí que es puguin produir, sinó el nivell de coneixements en qüestions de sanitat de les persones que ocuparan aquestes vocalies en els consells de govern. Els partits emergents, no sembla que disposin d’una cartera de candidats contrastats en el camp sanitari.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada