dilluns, 12 de maig del 2014

Algunes amenaces sobre el Sistema Sanitari Català: conversa amb el conseller Ruiz (II)Escrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.


Nou model de compra de serveis per aquest mateix any.


Pel que fa a nous ajustos "no podem tocar més les bates blanques"Al primer post d’aquesta sèrie, en Ricard Bosch ja ha comentat bàsicament el que ens va dir el Conseller en relació al model sanitari i les seves amenaces. En aquest post, intentaré recollir d’altres aspectes de la conversa que vam tenir amb el Conseller.

En primer lloc, és molt d’agrair la cordialitat i l’accessibilitat que ens va brindar el Conseller. Em pregunto si en altres sectors (Educació, Justícia, etc.) serà igual de fàcil accedir al màxim responsable del Departament sent un professional del mateix.

La primera sensació que un té quan s’entra al despatx del Conseller, és lo enormement rellevant que és la feina que es dirigeix des d’allà i la seva transcendència en la salut i benestar de les persones. I que un dia qualssevol és un frenesí d’esdeveniments; en el nostre cas, aquell dia va estar dominat per aquestes dues noticies:
  • La declaració d’inconstitucional de l’euro per recepta.
  • La decisió del Govern de l’Estat de tornar 3000 milions euros a Europa i no repartir-los entre les CCAA. En aquest últim supòsit a Catalunya li haurien tocat uns 600 milions euros que segons el Conseller haurien permès pagar als funcionaris la paga extra pendent. 
Amb aquests dos temes el Conseller transmet per una part la seva preocupació per la situació econòmica i sobretot les dificultats polítiques de fons amb el Govern Central i el seu ànim re-centralitzador.Alguns altres temes rellevants que també vam tenir ocasió de comentar van ser els següents: 
  • Pel que fa als concursos per accedir a la gestió de serveis sanitaris. El Conseller ens comenta que és evident que cal complir les lleis però que potser aquest marc legal caldria que fos revisat, perquè és evident que no és el mateix la gestió d’una Àrea Bàsica de Salut que el manteniment de les carreteres. Amb els mecanismes d’avaluació i control dels que disposa l’Administració perquè cal treure a concurs la gestió d’una ABS cada deu anys? En aquest sentit em permeto recordar que el decret del SISCAT hauria d’estar totalment desenvolupant l’any 2015 i veurem si és capaç de donar resposta a alguna d’aquestes qüestions plantejades.
  • Sobre el nou model de compra de serveis per part de CatSalut. Ens comenta que té intenció de treure el decret cap al juliol, que és ben conscient de les resistències que ha despertat en alguns sectors de les patronals. Expressa el seu convenciment que s’ha de posar en marxa aquest mateix any perquè amb aquest es millorarà el sistema sanitari al dotar de major capacitat de resolució a l’APS gràcies a la capacitat de compra d’atenció especialitzada mitjançant un pressupost finalista.
  • Pel que fa al Pressupost 2014, i com ja hem comentat amb anterioritat, va confirmar que el sector hauria d’assumir una retallada d’uns 20 milions en el cas de l’ICS i uns 40 milions al sector concertat. Malgrat la duresa d’aquesta noticia, em va agradar escoltar que aquestes noves retallades no s’haurien de fer de forma lineal sinó que en base a la central de resultats s’haurien de fer en funció dels esforços ja fets pels proveïdors i tenint en compte la eficiència dels mateixos. Desitjo òbviament que això sigui així i que CatSalut sigui capaç d’actuar amb aquesta “finezza”. També em va agradar la referencia que va fer respecte a que davant de la possibilitat de nous ajustos i per aconseguir noves eficiències, aquests ja no podrien venir més de les “bates blanques” sinó que calia avançar amb les “bates blaves i grises”, per tant que hi hauria marge per recórrer entre els proveïdors a l’hora de centralitzar compres de serveis, de subministraments en especial la energia, compartir serveis de manteniment, etc.   
  • En relació a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), ens va confirmar el bon estat de les negociacions a Madrid per tal de deixar fora de l’abast de la Llei els Consorcis sanitaris.  

Per finalitzar aquest post m’agradaria compartir amb els lectors algunes impressions generals de l’entrevista amb el Conseller més enllà d’aquests temes concrets.

El Conseller des de el punt de vista polític és i ha estat atípic, de fet ell mateix es considera ara un R-4. M’origina un cert desànim constatar les dificultats que transmet el Conseller quan ell com a director d’orquestra del Departament té problemes amb alguns solistes de la seva orquestra o amb el seu personal que li ha de tenir preparades les partitures.

El Conseller ens va fer una mica de balanç dels seus 4 anys al front del Departament. Va destacar que quan va arribar, es va trobar el seu Departament amb uns 10.000 milions de pressupost i una 850 milions de dèficit. Que ara estem amb quelcom més de 8000 i pico milions de pressupost i uns 500 milions de dèficit que considera poc menys que estructurals. I que s’ha mantingut la qualitat excepte per l’augment de llistes espera i la repercussió en els sous dels professionals. Ho deixo aquí per la valoració dels lectors, i també em pregunto si la especialitat del Conseller serà de 4 o 5 anys i fins i tot si es tornarà a presentar al MIR…


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada