dijous, 22 de maig de 2014

Aclarint les coses: l’Hospital de Bellvitge té assignat el mateix pressupost que el 2013El que no té assignat aquest any, és el mateix dèficit que va fer l’any passat: 6,5 milions d’€


Tot plegat vol dir que al 2014 disposarà de 6,5 milions menys que l’any passat, per tant el que resulta evident és que no hi ha noves accions a dur a terme per aquest any 2014.


Pere Soley, gerent de l'ICS
Atesa la envergadura que mica en mica ha anat adquirint la situació a Bellvitge, he volgut conèixer bé, quines són les xifres reals que defineixen el pressupost d’aquesta entitat per l’any 2014. En aquest sentit he de dir que la primera informació que cal donar és que a tots els hospitals de l’ICS, el pressupost del 2014 és pràcticament el mateix que l’any passat; no hi ha cap hospital que tingui un pressupost inferior, en tot cas hi ha algun  hospital que ha vist incrementat els seu pressupost però amb quantitats de molt poca consideració. Per tant, primera conclusió: el pressupost de l’Hospital de Bellvitge pel 2014 és el mateix del 2013.

Un segon tema a considerar és que la Gerència Territorial Metropolitana Sud, que inclou l’Hospital de Bellvitge, el de Viladecans i l’assistència primària de la zona (Costa de Ponent), l’any 2013 va tenir un dèficit de 8,9 milions d’€. D’aquests 8,9 milions, 6,5 corresponen a l’Hospital de Bellvitge. Per tant, segona conclusió: el dèficit de l’Hospital de Bellvitge l’any 2013 va ser de 6,5 milions d’€.

Tercera qüestió que vull aclarir: L’Hospital de Bellvitge, tot i que té assignat el mateix pressupost que l’any passat, no té assignat el mateix dèficit que va fer l’any passat, sinó que se li assigna un “dèficit 0” coma la resta d’hospitals de l’ICS. Això vol dir en la pràctica, que disposaran  de 6,5 milions d’€ menys aquest any 2014 per fer la seva feina. És evident que  els dèficits s’han de pagar, i en aquest sentit la decisió de la gerència de l’ICS que cada hospital pagui el seu dèficit és correcta.

Per tant, el que toca aquest any 2014 és prendre decisions que permetin eixugar el dèficit de l’any anterior i intentar tancar l’exercici 2014 sense dèficit. La primera decisió és que evidentment no hi ha noves accions per l’any 2014. A partir d’aquí l’equip gestor de Bellvitge haurà de decidir com maniobra i en aquest sentit fora bo que consensuessin les mesures amb els Caps de Servei signants de l’escrit al que feia referència en l’últim post. Seria una bona manera de entre tots, adoptar una postura positiva de cara a les dificultats.

Tanmateix val a dir que absorbir  aquests 6,5 milions d’€ seria una tasca  assumible si no vinguéssim de 4 anys successius de retallades. Vol dir que durant 4 anys els responsables dels centres han hagut  d’eliminar borses d’ineficiència dels seus centres, i per tant cada vegada és més difícil trobar-les, i un cop trobades, al ser més petites que les anteriors, els guanys d’eficiència tampoc són tan rellevants. És allò que els economistes denominen la “Llei dels rendiments decreixents”. Segurament, el que l’Hospital de Bellvitge haurà de fer, a banda d’acabar d’arrodonir la contractació eficient de personal, és adequar la seva activitat a les possibilitats pressupostàries, considerant que algunes activitats com per exemple la cirurgia cardíaca poden ser  sufragades amb diners extra pressupostaris. Per tant, l’Hospital de Bellvitge i la resta d’hospitals de l’ICS es troben davant d’un repte difícil, però assolible, sobre tot si es compta amb la participació dels facultatius a l’hora d’establir els programes de treball sota un prisma que asseguri la sostenibilitat de les institucions.

Espero haver aclarit el que vaig explicar l’altre dia respecte a l’Hospital de Bellvitge; malgrat això si que vull tornar a insistir amb un tema que em sembla bàsic: cal que Economia i Finances deixi de tenir la mirada posada sobre el Departament de Salut; cal que quan el conseller Mas Colell es decideixi per les solucions fàcils de reduir la despesa a Sanitat algú li digui: Sr. conseller; això no ho podem fer. Per aquest camí no podem continuar; ja no hi ha ni tan sols camí.  Una nova retallada a Sanitat equival a posar les bases d’una revolució social d’efectes difícils de determinar ara. Més val ni imaginar-ho. 


www.rbaestudisiprojectes.cat         

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada