diumenge, 1 de març del 2020

La resolució alternativa de conflictes en el sistema de Salut, ha arribat per quedar-s'hi


El Sr. Carles Garcia Roqueta, és
advocat i mediador, president de
 la Societat Catalana de
 mediació en Salut

En aquesta entrada al blog, l’advocat Carles Garcia Roqueta posa en valor que el Departament de Salut hagi incorporat per primera vegada en el nou model d’estàndards d’acreditació per els centres d’atenció hospitalària d’aguts, que les organitzacions disposin d’un sistema per a la gestió de conflictes entre professionals, com a element necessari per a poder accedir a l’acreditació. És un pas endavant a l‘hora de resoldre desavinences que es poden abordar des de la mediació entre les parts.   
Des de la seva creació la Societat Catalana de Mediació en Salut  (SCMS) que presideixo ha plantejat a l’administració sanitària la necessitat d’incorporar als estàndards per a l’acreditació de  centres sanitaris la disposició d’un sistema integral per a la gestió de conflictes entre els professionals que hi presten els seus serveis i entre aquests i els usuaris i pacients atesos.
Hem rebut amb molta satisfacció la revisió del  model d’estàndards d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda recentment publicada, que n’ha incorporat un de nou, de caràcter essencial, és a dir, necessari per a ser acreditat, que satisfà parcialment la reivindicació de l’SCMS establint que l’organització ha de disposar d’un sistema integral de gestió de conflictes entre professionals per la via del diàleg i la negociació.
Picar pedra dóna resultat, han hagut de passar vuit anys i cinc directors generals de recursos sanitaris, davant de cadascun dels quals hem reiterat personalment la nostra reivindicació, per a que finalment l’equip de l’actual consellera de Salut hagi mostrat la sensibilitat i receptivitat necessàries per incorporar aquest nou estàndard al model d’acreditació d’hospitals d’aguts.


La creació al si de les organitzacions sanitàries d’aquests sistemes  integrals de gestió alternativa dels conflictes sorgits entre els professionals sanitaris que hi presten serveis és un important primer pas i obre una finestra d’oportunitat per difondre la cultura de la pau i el diàleg, un dels objectius de la nostra associació, entre aquests i per extensió entre la resta d’actors del sistema de salut, i hauria de servir d’experiència per  incorporar en futures revisions o actualitzacions del model d’acreditació el requisit de disposar de sistemes anàlegs per resoldre les controvèrsies amb els usuaris i pacients derivades del tracte o del tractament que reben.
És en les organitzacions sanitàries on sorgeixen els conflictes amb els pacients i els seus familiars o persones vinculades que tenen una alta càrrega d’emotivitat perquè afecten a qüestions tan sensibles com la vida, la salut, la integritat física o l’autonomia i la dignitat de les persones, el lloc  on  s’ha d’afrontar, en primera instància, la seva resolució amistosa prenent les mesures organitzatives oportunes.
L’SCMS seguint la tendència internacional proposa a totes les entitats titulars de centres sanitaris de qualsevol nivell assistencial la creació d’aquests sistemes integrals i integrats de gestió i resolució de conflictes quina finalitat no és altra que la d’establir un clima adequat per a que es recuperi la confiança i es restauri la bona relació entre els pacients i els professionals que els atenen quan per alguna raó aquesta relació ha quedat deteriorada per la producció d’algun esdeveniment advers.
Saludem i aplaudim sense cap mena de reserva el pas que el Departament de Salut ha donat en l’actualització del model d’acreditació per al període 2020-2023, alhora que expressem la nostra voluntat de continuar treballant per veure inclòs a la propera revisió un estàndard essencial que estableixi la necessitat de disposar d’un sistema de gestió i resolució alternativa de conflictes amb els usuaris i pacients basat en l’escolta activa, el diàleg i la negociació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada