dissabte, 28 de març del 2020

El sindicat Metges de Catalunya ha fet 100 anys

 
Va ser el 27 de març de l’any 1920 quan el sindicat de Metges de Catalunya (SMC) es va constituir com a tal, sent el primer sindicat mèdic d’Europa.
Com tot sindicat l'objectiu fonamental és la defensa dels interessos laborals, professionals i socials dels seus afiliats i del col·lectiu que representa.  


Tot i que abans de la guerra civil i fins la creació de la seguretat social, la majoria de metges no estaven assalariats, sinó que exercien lliurement la professió, el nou sindicat va aconseguir tenir una penetració importar dins del sector mèdic català i va arribar a aconseguir un alt nivell de afiliació dins del col·lectiu mèdic de Catalunya i les Illes Balears. El seu primer president fou l’empordanès Dr. Hermenegild Puig.

El Dr. Jordi Cruz és el president del sindicat
Metges de Catalunya
En poc temps el sindicat va esdevenir molt influent fins que a l’any 1923, en instaurar-se la dictadura de Primo de Rivera, va començar a ser perseguit. Al 1931, amb l’arribada de la República, el sindicat va recuperar el nivell d’activitat desenvolupada en la primera fase de la seva existència i va emprendre iniciatives com la creació de la mútua de previsió social “Mútua Mèdica de Catalunya i Balears”, la “Cooperativa de Consum” i la “Caixa de Previsió i de Crèdit”. A l’any 1939, i després de l’ocupació de Barcelona per el dictador Francisco Franco, el sindicat va ser il·legalitzat. No es va poder reconstituir fins l’any 1978 una vegada mort el dictador.

En la dècada dels 80 el sindicalisme començava a estar de nou molt actiu també en l’àmbit sanitari. Metges de Catalunya anava recuperant la iniciativa, sobretot en l’àmbit de l’assistència primària de la ma d’una persona molt carismàtica i empàtica com el Dr. Sala Xampeny, que presidia en aquella època l’organització mèdica, que en canvi tenia un secretari general, el Dr. Patricio Martínez, que era l’altre cara de la moneda. 

Pel que fa a l’àmbit hospitalari, al sindicat Metges de Catalunya li va costar molt aconseguir tenir-hi un paper significatiu atès que el seu territori era fonamentalment l’atenció primària. En els centres hospitalaris s’havien començat a crear les “Associacions de Professionals de Facultatius” (APF), les quals una vegada assolit un alt nivell de representativitat en cada un dels centres en els que s’havien establert, varen acabar confluint en la FAMHOC (Federació d’Associacions de Metges d’Hospital de Catalunya). Aquesta situació es va mantenir fins a l’any 1997 quan les dues entitats, que dominaven cadascuna un àmbit diferent (primària i hospitals) varen decidir federar-se constituint la “Agrupació de Metges de Catalunya”. 

De llavors ençà Metges de Catalunya ha quedat com la única força sindical capaç, per la seva representativitat, d’aconseguir fites significatives per al col·lectiu mèdic. Tanmateix no va ser fins a l’any 2002 quan es va celebrar el congrés constituent del nou sindicat Metges de Catalunya resultant de la fusió explicada en el paràgraf anterior, amb la creació d’una comissió gestora presidida per el Dr. Lluís Masferrer, (que provenia de la FAMHOC), i que va esdevenir president del sindicat fins al seu traspàs prematur a l’any 2004 quan el Dr. Albert Tomàs va prendre el relleu en la presidència del sindicat. Des de l’any 2016 la presidència del sindicat ha estat exercida per el Dr. Jordi Cruz, que va substituir al Dr. Tomàs. 

El sindicat havia de celebrar el seu centenari amb un acte central al Palau de la Música que ha estat aplaçat al mes d’octubre atesa la conjuntura sanitària actual derivada de la pandèmia que estem patint. Per aquest motiu, el Dr. Jordi Cruz ha adreçat un escrit a tots els afiliats al sindicat en el que entre altre coses diu:

“Al llarg de 100 anys, la nostra organització ha passat per moments complexos i traumàtics. Dictadures, guerra, exili... però sempre ens hem refet, fins i tot després de 40 anys de clausura, i també ho farem ara. No dubteu que el sindicat hi és i hi serà per defensar-vos i per exigir responsabilitats per tot allò que està passant. No oblidarem l’abandonament de la nostra protecció i salut laboral per part de gestors i polítics, i no oblidarem el reconeixement unànime que rebem per part de la població. I arribarà  el dia de retre comptes, no ho dubteu”

I per donar continuació a aquestes paraules finals del president de Metges de  Catalunya, el sindicat ja ha emprès una primera acció consistent en interposar una petició de mesures cautelars davant de la sala Social del TSJC, contra el departament de Salut, l’ICS i el CatSalut, juntament amb altres 30 entitats del SISCAT per incomplir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals i posar en risc la seguretat i la salut del personal facultatiu davant l’actual pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. En el seu escrit, Metges de Catalunya ha sol·licitat al Tribunal l’adopció de mesures cautelars perquè, en un termini màxim de 24 hores i durant tot el període d’emergència sanitària, es doti el personal facultatiu del sistema públic de salut de Catalunya de tots els mitjans necessaris per donar compliment als protocols de protecció avalats per l’evidència científica i els criteris de l’Organització Mundial de la Salut.

Cal recordar en aquest sentit, que els professionals sanitaris estan en primera línia de risc a l’hora de ser també víctimes de la pandèmia, i que a Catalunya ja hi ha quasi 2500 professionals afectats per la Covid-19, 140 del quals només a Igualada. Per això, el col·lectiu rep cada dia a les 8 de la nit, un aplaudiment generalitzat a tot Catalunya per la extraordinària tasca que estan realitzant, tot i que no disposen de tot l’equipament de protecció que haurien de tenir a la seva disposició.  

Més enllà de la crisi sanitària que estem vivint, i de la dedicació i abnegació extraordinàries dels professionals sanitaris, vull felicitar molt sincerament al sindicat Metges de Catalunya per aquests 100 anys d’història, i per les moltes aportacions que han fet al sistema sanitari català des de la seva creació, a banda lògicament de totes les accions empreses en defensa de la seva professió i dels seus afiliats. Llarga vida al sindicat Metges de Catalunya. Salut SMC ! 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada