dissabte, 14 de març del 2020

El CatSalut es prepara per intentar contenir la pandèmia del coronavirus


El CatSalut ha donat a conèixer un seguit de mesures orientades a fer compatible el nombre important de malalts afectats per el coronavirus amb la resta d’activitat urgent i important dels centres assistencials. Es tracta d’evitar que l’excés de feina i demanda d’atenció derivada dels malalts infectats per el coronavirus, comporti limitacions en altres actes assistencials que requereixin també una atenció sanitària immediata. Per tant, es proposa aplaçar en el temps tot allò que sota criteris exclusivament clínics pugui ser aplaçat sense causar perjudicis a la salut dels malalts. 
Tanmateix en les últimes hores estan apareixent rumors sobre la intenció del govern espanyol de recuperar les competències en Sanitat transferides a les comunitats autònomes, fet que podria deixar en res les mesures anunciades per el CatSalut         
 

El director del CatSalut Adrià Comella ha comparegut juntament amb la directora de l’Àrea Assistencial Xènia Acebes, per explicar que “el sistema sanitari ha de preservar i mantenir, amb totes les garanties, la resposta a situacions urgents com infarts, ictus o accidents amb politraumatismes, l’activitat important com els parts, la diàlisi, la quimioteràpia o la radioteràpia i d’altres, i els casos greus provocats per la pandèmia”. Les mesures de reorganització dels serveis assistencials poden tenir, segons la previsió del CatSalut, una durada entre 8 i 10 setmanes.

Partint de la realitat que el virus està escampant-se a una velocitat elevada, els esforços del sistema sanitari estan avui concentrats a aplicar mesures de contenció que permetin allargar en el temps l’aparició de nous cassos, evitant que la punta d’activitat es concentri en un lapse de temps curt, fet que podria causar un col·lapse en els serveis de cures intensives, i dificultar molt una assistència de qualitat. L’objectiu és aplanar tant com sigui possible la corba que representa l’aparició de nous cassos. 

Més enllà de les mesures de contenció, el CatSalut demana que es faci un ús responsable del servei 061 CatSalut Respon, que mostra signes de saturació en segons quins moments. Comentar per altre banda que aquest servei d’atenció telefònica ha passat a ser gratuït. El CatSalut demana que les consultes al 061 es reservin per a cassos de certa gravetat i per consultes ordinàries es faci ús del telèfon del CAP que cadascú té assignat. Els CUAP també han reforçat l’atenció telefònica i per tant els ciutadans també poden trucar-hi. En cas d’emergència i risc vital, el CatSalut recomana utilitzar el telèfon 112. Tot això amb l’objectiu de descongestionar les línies telefòniques dirigint cada trucada al lloc on, en funció del problema, l’actuació dels serveis sanitaris pugui ser més àgil i per tant més eficient.

Les mesures endegades a nivell organitzatiu per el CatSalut i donades a conèixer per Xènia Acebes són:

Limitar l’accés de visites als centres sanitaris com hospitals, centres sociosanitaris Centres de salut mental i residències.
Establir circuits adequats en els accessos als serveis d’urgències, per impedir contagis.
Reforçar els sistemes d’atenció telefònica i no presencial.
Incrementar l’hospitalització a domicili, tenint en compte de no fer-la servir per activitat que pugui fer l’atenció domiciliària de primària. 
Reconduir cap a l’atenció telefònica les visites successives que siguin possibles.
Desplegar mesures organitzatives que permetin garantir serveis essencials a la població, des programació de proves, consultes i intervencions que sota criteri clínic puguin ser  aplaçades en el temps.
Incidir molt seriosament en la restricció de visites als hospitals.
Reorganització de determinats equips assistencials (consultes, gabinets, quiròfans) que permetria una reserva de professionals que en cas necessari, puguin atendre altre activitat urgent
Allargar intervals dels plans terapèutics (medicació de crònics).
Augmentar el nombre d’envasos que es dispensen a les farmàcies amb l’objectiu que el ciutadà hi hagi d’anar menys.
Establir circuits perquè la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria es pugui fer fora dels hospitals bé al domicili o a les oficines de farmàcia.
Desenvolupar plans de contingència territorials per reorganitzar fluxos, i adequar els serveis sanitaris a les necessitats de cada moment.

Val a dir que la situació és complicada, i que no en va la Generalitat ha determinat el confinament de tot Catalunya, i per això ha demanat la col·laboració del govern espanyol per tancar el transport aeri, marítim i terrestre que es dirigeix a Catalunya. Sembla però, que el govern de Pedro Sánchez està en unes altres coordenades, i que el seu objectiu principal passa per no confinar Madrid que com se sap és el focus de coronavirus més actiu i important de tot l’Estat. El govern de Pedro Sánchez, pretén recuperar les competències en matèria de salut entre altres àmbits. Vol dir que la sanitat catalana estaria en mans de Salvador Illa, del tot incompetent en matèria sanitària. 

Si això acaba sent així, podríem viure a casa nostra, situacions com les que ha protagonitzat el vicepresident del govern espanyol Pablo Iglesias que avui ha acudit, tan ample, al consell de ministres estant en quarantena després del positiu per coronavirus de la seva dona. Aquest tarannà tan espanyol només pot allargar encara més els nefastos efectes del coronavirus. Voler deixar la salut dels catalans en mans d’aquests personatges impresentables, no és acceptable de cap manera. Mereix el nostre rebuig més enèrgic. Què s’han cregut..!
         
Són altres maneres de fer, i altres maneres d’entendre la vida... 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada