dijous, 12 de desembre del 2019

La CUP demana al Parlament la reversió del model sanitari actual, cap a un sistema de provisió i titularitat exclusivament pública.


ERC manté una actitud poc clara, amb la ja característica ambigüitat del partit en els temes delicats, del si però no i del no però si, que deixa ben clar per part dels republicans que no tenen model sanitari, o si més no, que públicament no el volen explicar. Tanmateix se’ls entén tot... 
La CUP ha aconseguit que el Ple del Parlament hagi aprovat la creació d’una comissió d’estudi, que entre altres funcions té la de traçar un pla per internalitzar tots els serveis sanitaris públics que avui estan en mans privades. 


En canvi, la CUP ha vist com la seva petició de retirar la Llei Aragonès ha estat rebutjada per la majoria del Parlament. Una llei, que és bona per la sanitat pública catalana perquè prioritza la qualitat dels serveis per sobre del preu, i que demostra les contradiccions internes d’Esquerra, defensant una futura Llei que es contradiu absolutament amb el fet d’internalitzar serveis a les persones que ara estan sent proveïts per entitats privades sense ànim de lucre.           
La diputada Maria Sirvent de la CUP, ha presentat al Ple del Parlament de Catalunya d’aquest matí, la moció que en el fons implica la reversió del model sanitari català cap a un sistema on la prestació de serveis de salut i la titularitat del mateixos recaigui exclusivament en l’administració pública.  Aquest és un resum de la intervenció de la diputada cupaire Maria Sirvent:

"Avui a Catalunya la provisió de molts serveis públics està en mans d’empreses privades. El model imperant s’estructura mitjançant la compra de serveis al mercat; aquesta és la via normalitzada a Catalunya de compra de serveis de titularitat pública. Volem canviar progressivament aquesta situació, i volem aconseguir que la via principal sigui que la gestió, la provisió i la titularitat d’aquests serveis públics essencials per les persones i que garanteixen drets fonamentals siguin 100% públiques. Segons les darreres enquestes un 58% dels ciutadans aposten per una gestió i titularitat 100% pública, i només el 23% creu que la gestió privada funciona millor.
Proposem la creació d’una comissió d’estudi que analitzi la situació dels serveis públics, que analitzi les conseqüències econòmiques de les privatitzacions i que treballi en un pla per internalitzar tots aquests serveis que avui estan en mans privades. Demanem també que es creï una oficina per assessorar als ajuntament en aquest procés d’internalització que sabem que és complicat i que requereix d’un suport tècnic important.  
També volem la creació d’un observatori independent que vetlli pel control del compliment dels contractes per part de les empreses concessionàries dels serveis públics i que asseguri l’exercici de les potestats de les administracions de control, inspecció i sanció. 
Volem recuperar la gestió pública dels serveis de titularitat pública, no renovar les adjudicacions de les empreses privades actualment en vigor i retirar la Llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a Llei Aragonés. Revertir aquestes situacions està en les nostres mans."

Dels diferents punts de la moció, s’ha provat el relatiu a la creació de la comissió d’estudi mentre que la resta de punts han estat rebutjats. Per tant, l’anomenada Llei Aragonés té llum verda per continuar la seva tramitació parlamentaria. La sorpresa s’ha donat quan el representant d’ERC Jordi Albert ha pres la paraula per anunciar el seu vot a favor de la gestió directa dels serveis sanitaris públics que ha rebut també el suport dels Comuns, però que finalment ha estat rebutjat per una majoria de diputats. A destacar la intervenció del diputat Albert.

Últimament el parlament de Catalunya ha vist com alguns diputats i diputades han perdut una mica aquell respecte que el Parlament sempre havia tingut. El Parlament és la casa de tots els catalans i representa al poble de Catalunya. S’hi aproven les lleis i es discuteixen els aspectes més transcendents de la vida del país. Els diputats i diputades ens representen a tots nosaltres, i per tant mereixen tot el nostre respecte. Un respecte que hauria de ser recíproc. Més d’un hauria de vigilar amb les seves indumentàries i el seu aspecte personal, a banda de la coherència de les seves intervencions.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada