dissabte, 14 de desembre del 2019

Continuen els posicionaments a Girona sobre el nou TruetaDesprés que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya aprovés una resolució demanant al govern de la Generalitat que el nou Hospital Josep Trueta a Domeny, es doti pressupostàriament i que es construeixi a Domeny, en el terme municipal de Girona, i que l’alcaldessa d’aquesta ciutat s’afanyés a celebrar aquesta iniciativa, s’han anat succeint posicionaments de pes en el sector sanitari, contraris a aquesta alternativa. 


Primerament va ser el Col·legi de Metges de Girona, a través del seu president el Dr. Josep Vilaplana, qui es va manifestar a favor de l’opció de situar el nou Trueta a les proximitats del Sta. Caterina a Salt, explicant entre altres arguments  que calia crear “un campus de salut potent que acosti els dos hospitals de l’àrea de Girona i que permeti, també, la construcció d’unes noves facultats de Medicina i d’Infermeria i, probablement, de noves disciplines biomèdiques”. També va afegir que “hem de ser molt ambiciosos i dissenyar un campus de somni i sortir de la zona de confort. És una qüestió d’oportunitat, d’espai, de massa crítica i de model, perquè Girona s'ho mereix i ens hi va la salut".

Aquest posicionament clar i sense ambigüitats del president del CoMG va rebre el suport immediat del seu homòleg barceloní, el Dr. Jaume Padrós que en una piulada a Twitter donava tot el suport del CoMB a la proposta efectuada per el Dr. Vilaplana, remarcant que era una proposta estratègica transcendental per el país. Paral·lelament el sindicat Metges de Catalunya també es manifestava en el mateix sentit dient en la seva web que “construir el nou Hospital Josep Trueta en terrenys adjacents a l’Hospital Santa Caterina era una extraordinària oportunitat per a la creació d’un campus sanitari d’excel·lència a la província de Girona que millori l’eficiència dels serveis assistencials, integrant equips i estimulant la recerca i la docència”.

La resolució de la Comissió de Salut del Parlament va comportar encara més reaccions, aquesta vegada dels professionals dels l’Hospital Josep Trueta i Santa Caterina. Aquests van presentar en la seu del Col·legi de Metges de Girona un manifest en el que d’una manera clara i rotunda expliquen el seu punt de vista favorable a la construcció d’un campus de salut, en el que també s’hi puguin ubicar estudis universitaris relacionats amb les ciències de la salut, així com estructures per a la recerca, en el solars pròxims al Parc Martí Julià de Salt on s’ubica l’Hospital Sta. Caterina entre altres dependències sanitàries.    

El manifest el signen 78 metges d’ambdós hospitals com caps de servei, caps de secció i clínics, i coordinadors mèdics, d’un total de 81 càrrecs de l’escala jeràrquica assistencial. Es tracta d’un document en el que els professionals expliquen que l’espai de Domeny és clarament insuficient atès que no disposa de cap alternativa de creixement entre altres inconvenients. 

Després d’unes consideracions inicials el manifest que consta de 7 punts diu:

1.- Apostem per un hospital terciari públic de màxim nivell que permeti augmentar la qualitat i l’activitat assistencial. L’Hospital Trueta és l’hospital de referència de les comarques de Girona i ha de tenir la capacitat per reduir significativament les llistes d’espera i eliminar les externalitzacions de proves i intervencions.
2.- Demanem la localització de les institucions biomèdiques en un únic espai, que permeti oferir serveis assistencials de primer nivell, recerca capdavantera i formació innovadora, graduada i especialitzada, en el camp de les Ciències de la Salut. Un projecte tan cabdal per a les properes generacions de metges, investigadors i docents no pot romandre disgregat en el territori. 
3.- Rebutgem categòricament un campus amb un Hospital Trueta més petit que l’actual, que comportarà la pèrdua de llocs de treball públics, i en una zona sense capacitat de creixement. Demanem per tant que es construeixi un Parc Hospitalari en un espai que pugui garantir-ne el futur creixement.  
4.- Apostem per un projecte que incorpori els hospitals Santa Caterina i Josep Trueta, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), així com les facultats de Ciències de la Salut de la Universitat de Girona (Medicina, Infermeria i EUSES). Tots els hospitals públics terciaris de Catalunya disposen actualment d’un parc hospitalari que integren assistència, recerca i docència.
5.- Demanem que es potenciï l’Hospital Santa Caterina com a hospital comarcal i que es continuïn les aliances dels serveis assistencials dels dos hospitals (Josep Trueta i Santa Caterina), fins a incorporar tots els professionals de les especialitats dins un mateix equip en el nou Parc Hospitalari. L’aliança ha de permetre incorporar noves activitats assistencials i, per tant, créixer en tecnologia i en personal. 
6.- Demanem que s’homogeneïtzin els marcs laborals de les dues institucions mèdiques, buscant l’estratègia més favorable per reduir la precarietat laboral dels diferents col·lectius de treballadors de la salut.
7.- Demanem que les societats dels professionals de la salut, i les societats civil, empresarial i política del territori ens facin confiança i costat en la nostra visió, i que ens ajudin a fer del Parc Hospitalari de Girona una realitat al més aviat possible.

Sembla doncs clar que en opinió dels professionals sanitaris i les seves organitzacions col·legials i sindicals, la millor ubicació del nou hospital seria la propera a l’Hospital Sta. Caterina, fet que podria significar que el nou Trueta sortís del municipi gironí, per situar-se dins del de Salt. I segurament aquesta qüestió pesa molt en la tossuderia de l’alcaldessa de Girona de voler mantenir l’opció de Domeny. Tanmateix, en opinió dels professionals signants del manifest, en els terrenys propers al Santa Caterina es podrien arbitrar solucions que permetrien que el nou Trueta continués dins del municipi de Girona. Sembla que si les administracions s’ho proposen, això és factible.

Ara la pilota està en el terrat del departament de Salut, que haurà de prendre la decisió definitiva molt aviat. Tanmateix, si recordem que en la Comissió de Salut del Parlament, ERC va votar en contra de la Resolució, ja tenim una pista de per on poden anar els trets...        

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada