dimarts, 1 d’octubre del 2019

Encara que sembli el contrari, alguna cosa funciona al departament de Salut

  

L’oferta de places de formació especialitzada a Catalunya és la més elevada de la història, superant en més d’un 14% l’oferta de l’any 2012, la més baixa a conseqüència de la crisi econòmica. 
Per fi, la formació d’especialistes respon a criteris de planificació de necessitats, i no com fins ara, en funció del que a cada unitat docent li convenia. Tot i així, algunes especialitats continuen per sota del que seria desitjable.Portem més d’un any de vida d’aquesta legislatura, i el cert és que el departament de Salut està sumit en un estat letàrgic i d’ensopiment generalitzat. Hi ha molta propaganda però molt poques iniciatives. Res ha canviat respecte a la legislatura anterior ni tan sols per millorar el que s’havia fet. Tot segueix igual... Ens hem perdut al mig de les polítiques de gènere i l’apoderament de la infermeria, i en l’intent de situar a les persones al centre del sistema o convertir l’assistència primària en l’eix vertebrador del sistema sanitari públic. Més enllà dels enunciats, cap acció concreta per fer-ho realitat.

Tanmateix hi ha un  fet que cal ressaltar en positiu. És la creació de la direcció general de Professionals de la Salut. Entre les funcions d’aquesta direcció general cal destacar aquesta: 

a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

La planificació de necessitats de professionals en els àmbits mèdics i d’infermeria i també d’altres professions futures, és una qüestió vital per a qualsevol sistema sanitari que vulgui assegurar en els propers anys la qualitat dels serveis prestats a la població.

Fins ara, a Catalunya, aquest aspecte tan important no formava part dels organigrames de l’administració sanitària, situació que ens ha portat a patir greus mancances en algunes especialitats mèdiques (pediatria, medicina de família, anestesistes, etc.) i d’infermeria (llevadores i altres). Aquestes mancances s’han cobert amb professionals procedents d’altres països (majoritàriament sud-americans i països de l’Est d’Europa), que no sempre han tingut un nivell qualitatiu a l’alçada dels requeriments. Afortunadament finalment la planificació de les necessitats dels professionals ha passat a ser una responsabilitat assumida per el departament de Salut. Cal tenir en compte però, que els resultats no es notaran a curt termini sinó que es tracta de decisions el fruit de les quals no es veurà fins d’aquí a 4 o 5 anys segons l’especialitat.  

L’oferta MIR per aquest 2019 que ha preparat la direcció general de Professionals de la Salut, és la més alta mai feta. S’ha configurat des d’aquesta direcció general en estreta col·laboració amb totes les unitats docents de Catalunya, de manera que s’han tingut en consideració les necessitats futures de la sanitat catalana i les possibilitats de cada hospital, tot això en base a dos criteris: necessitats de reposició de professionals a 6 i 15 anys vista, i previsions derivades de les necessitats del model assistencial català segons estableix el Pla de Salut de Catalunya.  

S’ha configurat una oferta MIR per el col·lectiu de metges, infermeres, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, físics i químics amb  1433 places que afecten a 54 especialitats, el que representa 126 places més que les ofertes l’any 2018 (9,6% d’increment pel que fa al nombre de places)

Pel que fa al col·lectiu mèdic, les especialitats que han vist incrementar més l’oferta de places són: Medicina familiar i comunitària (35 places més), Pediatria (10 places més) i Cirurgia general (5 places més). L’especialitat amb el major increment relatiu de places és al·lergologia en la que s’ha doblat el nombre de places ofertes. 

A nivell d’infermeria, l’increment d’oferta de places es centra fonamentalment en infermeres geriàtriques (6 places), Infermeres pediàtriques (6 places) i Infermeres de família i comunitàries (5 places).

Per Regió Sanitària l’oferta de places es configura així:
  • Terres de l’Ebre amb un total de 22 places convocades (22,2% d’increment respecte al 2108)
  • Camp de Tarragona amb un total de 96 places convocades (6,7% d’increment respecte al 2018)
  • Lleida amb un total de 63 places convocades (6,8% d’increment respecte al 2018) 
  • Catalunya Central amb un total de 79 places convocades (17,6% d’increment respecte al 2018)
  • Girona amb un total de 92 places convocades (16,5%bd’increment respecte al 2018)
  • Barcelona amb un total de 1080 places convocades.

A notar que la Regió de l’Alt Pirineu i Aran, no té cap unitat docent acreditada, sent aquest un factor a corregir de cara al futur.   

La direcció general de Professionals de la Salut ha començat a funcionar encertadament pel que fa a la planificació dels recursos humans del sistema sanitari. Tant de bo, les seves previsions i els seus anàlisis, serveixin per assegurar que al sistema sanitari, d’aquí a uns anys, no li farà falta anar a buscar metges a altres països. Per això, retenir el talent i el coneixement serà fonamental. Aquest és també un repte d’aquesta nova direcció general. 
                         

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada