dijous, 25 d’abril de 2019

Enquesta de Satisfacció (PLAENSA) any 2018


Les enquestes sobre el grau de satisfacció dels usuaris de la sanitat són un bon instrument per mesurar la qualitat de l’assistència que s’ofereix als ciutadans, però també un element important a l’hora de detectar punts de millora.
El Server Català de la Salut ha fet públics els resultats dels informes del Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) relatius a l’any 2018 en els àmbits de l’atenció primària, l’atenció hospitalària amb internament i l’atenció a la salut mental ambulatòria.Des de fa ja forces anys, l’enquesta de satisfacció dels usuaris dels sistema sanitari català deixa ben clar que els ciutadans valoren molt positivament els serveis sanitaris que reben de la sanitat pública; així es desprèn dels informes PLAENSA que cada any es duen a terme analitzant diferents vessants de la nostra sanitat. Per tant ens hem de felicitar que el sistema sanitari català sigui un sistema de salut de qualitat i que els ciutadans ho valorin així. De fet, comparant els resultats en salut del nostre sistema sanitari amb els dels països del nostre entorn, podem anar encara més enllà afirmant que el sistema sanitari català és dels més eficients quan comparem resultats en salut, amb recursos esmerçats per aconseguir-los.  

Tanmateix cal valorar els informes del PLAENSA no només des de la òptica d’unes valoracions molt bones per part de la ciutadania, sinó també des de l’anàlisi d’aquells aspectes del nostre sistema sanitari que hauríem de millorar. Els informes PLAENSA detecten també qüestions que els ciutadans no valoren tan positivament, i és en aquests aspectes pitjor valorats en els que ens hauríem de centrar. Si volem un sistema sanitari excel·lent, no podem admetre que aquesta excel·lència es manifesti en determinats  paràmetres dels que es valoren en les enquestes, sinó que tenim l’obligació de millorar la percepció dels ciutadans en tots aquells punts en els que la valoració estigui per sota de la mitjana.    

Afegeix la llegenda
Els polítics tenen tendència a presumir dels bons resultats de la sanitat catalana, i això és del tot lògic; tots ens hem de sentir orgullosos del nostre sistema públic de salut. Tanmateix un bon polític, a banda de ressaltar les bondats del sistema, hauria d’encarregar paral·lelament un pla d’actuació per millorar aquelles punts que reben valoracions no tan positives per part dels ciutadans. 

Sobre la prestació dels serveis sanitaris públics de l’any 2018, el PLAENSA inclou dades relatives a l’atenció primària (medicina i infermeria familiar i comunitària), atenció hospitalària amb internament d’aguts  i atenció a la salut mental ambulatòria. Entenc que les dades positives de l’enquesta tenen interès informatiu i per tant segur que arribaran amb facilitat a l’opinió pública. Per tant em centraré en l’anàlisi d’aquells aspectes que surten pitjor valorats, amb el prec a l’administració sanitària que sense oblidar els aspectes positius, es centri  de manera immediata en establir plans d’actuació per la millora dels temes pitjor valorats. Sobretot en aquells que enquesta rere enquesta obtenen valoracions negatives.   

Pel que fa a l’atenció primària destaquen negativament el temps que es tarda a ser atès telefònicament, la facilitat per concertar el dia de la visita i la puntualitat a l’hora d’entrar a la consulta mèdica o d’infermeria. Tampoc és del tot satisfactòria la valoració que els ciutadans fan de l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual.

Sobre l’atenció hospitalària amb internament d’aguts, els punts que destaquen com a negatius són el temps a la llista d’espera, el menjar de l’hospital, i el consentiment informat abans d’intervencions o proves. 

Finalment, els aspectes negatius de l’atenció a la salut mental són la freqüència de les consultes amb el psiquiatre i el temps que es tarda a agafar la trucada. En situació no massa positiva també hi ha el temps d’espera per aconseguir una primera visita, i la puntualitat per entrar a la consulta del psiquiatra.

Atenció amb el problema del menjar; és repetitiu enquesta rere enquesta i no sembla que fins avui l’administració hagi fet res al respecte, preocupació també per la resposta telefònica del sistema sanitari públic, i els temps d’espera per entrar a les consultes; mèdiques o d’infermeria; alguna cosa no va com hauria d’anar. És d’esperar que el CatSalut actuarà amb eficàcia per intentar trobar solucions per a totes les qüestions que haurien de millorar.

PLAENSA si..., "com-plaensa" no...
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada