divendres, 2 de novembre del 2018

Trobada amb Josep Maria Argimon: com veu l’ICS després de 5 mesos de prendre possessió (i II)Dr. Argimon: 
"Potenciarem el consell de participació ciutadana i el de participació dels professionals". 
"Volem que els professionals d’atenció primària tinguin més autonomia de gestió i puguin organitzar les seves pròpies agendes".
"Tot el departament de Salut és conscient que cal recuperar el poder adquisitiu dels professionals".
"Volem retenir el talent i per això de cara a l’any vinent oferirem contractes d’interinatge als MIR que acabin la residència, especialment en l’àmbit de la medicina familiar i comunitària".
"Als nostres hospitals necessitem unes direccions molt estratègiques, vinculades als centres, i unes gerències molt professionalitzades". 
"A l’ICS cal propiciar sinèrgies entre instituts de recerca; per ser eficients ens cal un treball en col·laboració".      


(...Continua de l’entrada anterior)

Dr. Josep Maria Argimon:
Un altre element és la precarietat laboral que ens ha portat aquests anys de crisi i que l’hem afrontat amb un pla d’estabilització, i ara consolidarem unes 10.000 places a l’ICS de gent que ja està treballant amb contractes interins. Serà un procediment complicat perquè hi hauran moltes reclamacions atès que porten molts anys sense concursos. 

També hem d’aconseguir retindré el talent i si és possible captar-ne de nou. Volem que els residents quan acabin la residència els puguem contractar com interins, comés és el cas de metges de família que contractarem en els nostres equips d’atenció primària, però no per un o dos mesos. De moment els hem contractat fins a finals d’any amb la idea que a l’any vinent tots ells pugin accedir a contractes d’interinatge. Els volem a la institució, els volem a casa; per tant els volem contractar. Hem constituït un grup que presideixo jo mateix per poder analitzar que hem de fer per retenir el talent i detectar-lo fora per anar a captar-lo quan calgui. L’ICS és inqüestionablement el motor de l’atenció primària, també som motors de l’atenció hospitalària, i aquest fet és un altre element que ens ha de permetre poder captar el talent.

Pel que fa als hospitals, hem de començar a pensar amb sistemes que permetin que les direccions dels centres estiguin lligades al propi centre sempre que sigui possible; que els professionals hagin tingut algun vincle amb la institució que dirigeixen. Això requereix de la implicació dels professionals amb la seva pròpia institució, que ja ho estan, però claríssimament ho reforça. Tot plegat ens fa pensar amb unes direccions molt estratègiques, i amb una gerència molt professionalitzada. Tot això dins del marc general definit per l’ICS i el departament de Salut. També, com en el cas dels professionals, a nivell dels equips directius i a nivell de les gerències ens cal disposar del millor talent.   

També i des del primer consell d’administració hem volgut donar més autonomia als territoris a través de les gerències territorials. Això és quelcom que venien reclamant des de fa temps el gerents. Autonomia i proximitat al territori a l’hora de la presa de decisions.  En aquest sentit hem creat els comitès estratègics territorials, que presideixo jo i on hi participen els equips de gestió del territori. Em reuneixo amb la gent del territori i en funció dels temes a tractar m’acompanyen altres directius dels serveis centrals per analitzar els diferents temes que hi ha sobre la taula amb el gerent territorial. L’objectiu és apropar tan com sigui possible la prea de decisions als professionals, tenint en compte quina és l’escala de magnitud que té l’ICS, que no és perita. Això és un primer pas més que ens ajuda a anar en aquesta direcció.

Finalment parlar de la innovació, a partir de consolidar la plataforma “Innòbics” posant en marxa determinades experiències a tots els centres de l’ICS en el territori. També parlar de la recerca, i tot i que no tenim totes les competències,  potenciarem la recerca perquè és el que ens permetrà transformar la nostra assistència. Com a línia estratègica de futur buscarem les sinèrgies que siguin possibles entre els diferents instituts de recerca, nosaltres posarem la Institució al servei dels instituts de recerca dels nostres centres per aconseguir-ho. S’ha de tenir en compte que si fóssim una sola unitat de recerca, sense cap mena de discussió seriem una primera potència en l’àmbit de la recerca. Cal per tant propiciar sinèrgies entre plataformes com a primers passos per anar cap a un treball en col·laboració; Avui en dia, un centre de recerca per si sol, aïllat, no sobreviu.

I fins aquí les paraules del Dr. Josep Maria Argimon, nou director gerent de l’Institut Català de la Salut, que ha tingut l’amabilitat de voler explicar el seu projecte en aquesta nova etapa de l’ICS que tan de bo sigui profitosa per la Institució, els seus professionals i els mallats que atenen. Molts èxits Dr. Argimon; els teus èxits seran els de la sanitat catalana.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada