diumenge, 25 de novembre del 2018

El segon conveni col·lectiu del SISCAT ja és una realitat

Després que el CatSalut s’hagi avingut a acceptar la major part de les reivindicacions sindicals (llevat les del sindicat Metges de Catalunya), la negociació del conveni ha estat qüestió d’hores.El conveni, cada vegada més “administrativista”, deixa de banda la millora dels serveis assistencials i el foment de la qualitat assistencial i consolida el “guanyar més i treballar menys” independentment de la productivitat i de la qualitat de la feina feta.El II Conveni Col·lectiu dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental ja és una realitat. Els representants sindicals de CCOO, UGT i SATSE, així com els de les patronals UCH, CAPSS (Consorci Social i Sanitari de Catalunya) i ACES han signat el nou conveni que tindrà vigència fins a 31/12/2020 i que entra en vigor amb efectes a 1/1/2017, que és la data en que el conveni anterior finalitzava, amb dos anys d’ultra-activitat segons han acordat els signants. A destacar que, una vegada més, ha quedat fora de la signatura del conveni col·lectiu el sindicat Metges de Catalunya, el que sens dubte és una errada estratègica important (un any més) de les patronals. No té cap sentit deixar fora del conveni al col·lectiu mèdic que no només és bàsic i fonamental per el funcionament dels centres sanitaris, sinó que a més ha estat clau a l’hora de mantenir la qualitat assistencial durant la dura crisi econòmica que hem patit aquests últims 10 anys. En una propera entrada al blog, aportaré unes reflexions al voltant d’aquesta manera de fer de les patronals, que va en contra de tota lògica. Algú pot entendre que a l’hora de decidir com han de funcionar els centres assistencials es deixi fora de les negociacions als metges? Doncs això és el que passa a Catalunya des de fa molts anys, i així ens va... 

Informació facilitada pel el gabinet fjm advocats 
Què aporta de nou aquests segon conveni? Doncs a banda de deixar clar que sindicats i patronal estan a favor de consolidar aquella màxima tan eficient de “guanyar més i treballar menys” també queda patent que l’interès pel manteniment de la qualitat assistencial no forma part dels objectius del conveni. Per tant, cada vegada tenim un conveni més centrat en qüestions administratives, retributives, de jornada, permisos, etc., que no pas del bon funcionament dels serveis assistencials. Aquestes són algunes de les previsions incloses en el II Conveni Col·lectiu del SISCAT:

  • Increment salarial del 2018(*): 1,95%
  • Increment salarial del 2019(**) pot arribar al 2,7% 
  • Increment salarial del 2020(**) pot arribar al 3,85%

(*) l’increment retributiu de l’any 2018 tindrà efectes retroactius (un 1,7% s’haurà d’aplicar a partir de 1/1/2018 i el 0,25% restant a partir 1/7/2018) 
(**) en el supòsit que s’acompleixin les previsions de creixement i els objectius de dèficit públic i deute, continguts en els acords de l’exministre Montoro amb els sindicats.
  • El complement d’IT s’abonarà des del primer dia de la baixa, per incapacitats temporals iniciades a partir del 21/11/2018, (es percebrà fins el 100% de les retribucions fixes i periòdiques segons la nòmina del mes anterior al de la baixa).
  • La jornada laboral es redueix en 14 hores anuals a partir de l’1/1/2019, altres 20 hores anuals a partir de l’1/1/2020 i altres 14 hores a partir del 31/12/2020. En tres anys per tant es redueix la jornada en 48 hores anuals. 
  • Els metges i infermeres d’assistència primària equiparen els seus sous als dels professionals de l’assistència hospitalària.
  • Tot el personal afectat per el conveni disposarà de tres dies per assumptes propis al llarg de l’any.
  • El cobrament de les DPO es manté vinculat a l’equilibri pressupostari de les entitats del SISCAT.  

Fins aquí els acords més significatius d’aquests II Conveni. Qualsevol lector coneixedor del que impliquen aquesta sèrie d’acords es fa la pregunta de com es pagarà l’increment de costos que tot plegat implica, i la resposta és que el CatSalut s’ha compromès davant les patronals a aportar els recursos addicionals que calguin, via tarifes, per fer front a aquest increment de la despesa que hauran d’afrontar els centres del SISCAT. 

Les reaccions davant la signatura del conveni no s’han fet esperar: les patronals han fet un comunicat conjunt en el que valoren el poder disposar d’un escenari d’estabilitat a tres anys vista i on es limiten a demanar la recuperació de la suficiència de les tarifes de l’acció concertada, sense fer notar que aquest conveni representa una greu amenaça per l’equilibri econòmic de les empreses per ells representades, en el supòsit que les dades macroeconòmiques del país no segueixin la tendència esperada. 

Informació facilitada per el gabinet fjm advocats
El sindicat Metges de Catalunya, exclòs del conveni, lamenta que sindicats amb molt baixa incidència  dins del col·lectiu mèdic no hagin defensat les reivindicacions dels metges tot i la seva acceptació inicial per part de tots els sindicats presents a la mesa de negociació i la seva inclusió en la plataforma conjunta de reivindicacions dels sindicats. El posicionament de Metges de Catalunya acaba lamentant que el pacte assolit no té en compte les demandes dels facultatius.

Per la seva banda, CCOO, UGT i SATSE es fan ressò en els seves web de la signatura del conveni, remarcant les millores assolides per al conjunt de treballadors/es del sector sanitari concertat.

El CatSalut també ha manifestat el seu suport a l’acord al que s’ha arribat mitjançant un comunicat en el que valora positivament la signatura del conveni i anuncia que aquesta mateixa setmana farà públics els increments de tarifes que han de fer possible que els acords assolits en el conveni puguin ser efectius.          


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada