dijous, 11 d’octubre del 2018

El segon Conveni Col·lectiu del SISCAT embarranca


Els sindicats han convocat una concentració davant del departament de Salut reclamant coherència a l’administració, atès que quan es retallen condicions laborals als funcionaris públics, aquesta retallada té efectes immediats en les condicions dels treballadors inclosos en el conveni del SISCAT, mentre que quan els funcionaris recuperen condicions laborals aquesta reciprocitat amb el treballadors del SISCAT no existeix. A banda d’això els sindicats diuen prou! a situacions que requereixen respostes immediates si es vol evitar un conflicte que és a la cantonada. 
Per la seva banda Xavier Rodríguez, director de serveis de la Secretaria General del departament Salut, ha rebut a representants dels manifestants, ha escoltat les reclamacions dels treballadors i treballadores de la sanitat pública concertada i s’ha compromès a intercedir davant les organitzacions sanitàries per tal que aquestes atenguin les reivindicacions sindicals.    


Tots els sindicats presents a la Mesa de negociació del II Conveni Col·lectiu dels treballadors del SISCAT s’han posat d’acord per celebrar el matí d’aquest dimarts passat una concentració i una assemblea davant del departament de Salut, per reclamar  coherència i reciprocitat als responsables de la conselleria, als que fan responsables del túnel sense sortida en el que sembla que ha entrat la negociació d’aquest segon conveni col·lectiu entre els sindicats i les patronals. Els sindicats convocants de la concentració eren: CCOO federació de sanitat, UGT Sanitat, SATSE Sindicat d’Infermeria i el sindicat Metges de Catalunya.   

En una nota feta pública, els sindicats diuen prou a un salaris que des del 2008 han perdut poder adquisitiu, diuen prou a la pressió assistencial a la que han hagut de fer front tot i la reducció de plantilles i la manca d’inversió i diuen prou també als contractes precaris, la inestabilitat laboral i les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar. La nota també incorpora una queixa relativa al tracte discriminatori que els treballadors de les empreses concertades amb el departament de Salut, reben front als funcionaris de les empreses públiques. Denuncien que quan es retallen condicions laborals als funcionaris, aquestes retallades se’ls apliquen automàticament; en canvi, quan els funcionaris recuperen alguns dels seus drets retallats, aquesta recuperació no té el mateix automatisme que si té l’aplicació de les retallades. També denuncien un enroc de les patronals presents a la Mesa de negociació del II Conveni Col·lectiu del SISCAT, que es neguen a pactar per a tot el col·lectiu de treballadors de la sanitat pública concertada la recuperació salarial i dels complements de les baixes aprovats a la Mesa General de la Funció Pública per al personal de l’Administració.

El que els sindicats demanen és que tots els treballadors del SISCAT tinguin un increment retributiu de l’1,95% així com recuperar la percepció del 100% de la retribució, des del primer dia en cas de baixa laboral, igual que els funcionaris i per exemple, els treballadors de l’ICS. Els sindicats també demanen que el conveni col·lectiu del sector que hauria d’entrar en vigor a partir del proper 1 de gener incorpori la recuperació de les condicions laborals perdudes amb les retallades, així com solucions per pal·liar l’increment de la pressió assistencial i acabar amb la precarietat laboral, i també mesures que permetin la conciliació de la vida familiar l i laboral. Els sindicats consideren indispensables aquestes premisses per començar una verdadera negociació del Conveni Col·lectiu, que per altre banda té altres peticions sindicals significatives com per exemple que el pagament de les DPO no estigui vinculat als resultats positius de l’empresa, tal com succeeix ara.   
   
A grans trets, i deixant de banda els aspectes en els que els sindicats estan carregats de raó, l’objectiu fonamental de les reivindicacions dels treballadors passa per cobrar més i treballar menys, i això tothom sap que és del tot insostenible si pel mig no s’hi fa jugar un concepte que ningú s’atreveix a posar sobre la taula: la productivitat individual que no té res a veure amb l’orientació de cafè per a tothom que finalment s’ha donat a les DPO. La negociació basada en reduccions de jornada i increments salarials no té futur, i les economies que segueixin emparrades a mantenir aquest paradigma estan condemnades a ensorrar-se. Ens agradi o no, la productivitat individual, i si es vol també la col·lectiva, han de formar part dels sistemes retributius del futur.   
  
Per la seva banda les patronals estan lligades de mans i peus si el CatSalut no dona garanties d’aportar els diners que calen per fer front a les peticions sindicals més raonables, i sinó es dibuixen per part del CatSalut els escenaris pressupostaris dels exercicis 2019 i 2020. Sens dubte l’acord entre sindicats i funció pública té un efecte dominó en el conveni de la sanitat concertada i això és del tot lògic i era esperable. 

El CatSalut considera que l’increment de tarifes de l’1,03% aprovat al juliol i publicat recentment al DOGC, té un caràcter finalista que va destinat bàsicament a incrementar les retribucions dels professionals de les entitats concertades, i per la seva banda les institucions concertades, a través de les patronals, entenen que aquest 1,03% és del tot insuficient atès que no es contemplava el 0’2 % addicional (0’3 % si l’ens públic ha tingut superàvit l’exercici 2017) de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que tenia que anar destinat a homologacions, productivitat, i altres recurrències (creixement vegetatiu dels salaris, compliment de sentències, etc.).

La sortida de l’atzucac és complicada i la propera reunió de la Mesa de negociació del conveni prevista per el proper dia 24, no crec que aporti novetats significatives per cap de les dues bandes per més que el CatSalut transmeti les inquietuds sindicals a patronals i organitzacions concertades. Sembla que  l’estratègia sindical per trencar aquest impàs passa per anar escalfant motors i fer esclatar el conflicte en el moment que els sembli més oportú per els seus interessos, si abans no hi ha respostes satisfactòries. Hi ha sectors com el de l’assistència primària de l’ICS que ja estan molt al límit i mica en mica l’ambient es va carregant.

Ho seguirem amb interès...

PS.- El CatSalut rectifica i incrementa les tarifes als centres del SISCAT per sobre de l'increment anunciat al mes de juliol passat. Avui s'ha conegut que el CatSalut en una reunió que han mantingut el Sr. Ivan Planas director  de l'Àrea de Recursos  Econòmics del CatSalut amb el CSC, UCH i el mateix ICS, ha decidit modificar a l'alça les tarifes aplicables aquest anys 2018 que tindran un increment final de l’1’15% en lloc de l'1,03% que s'havia anunciat, retroactiu des de l’1 de gener. Aquest increment s’haurà de destinar en la seva totalitat a fer front a l’increment de salaris del sector concertat. D’aquesta manera s’equipara aquest increment al que s’ha proposat en l’àmbit de la funció pública (1,825%). Tot i que ahir es van publicar les tarifes al DOGC amb l’increment de l’1’03%, un cop aprovades les noves tarifes en el proper Consell de Direcció, s’actualitzaran mitjançant un acord de substitució.
Una bona notícia per a la negociació col·lectiva. Veurem que dona de sí la propera reunió de la Mesa de negociació prevista per el proper dia 24.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada