diumenge, 21 d’octubre del 2018

Remodelació de l’estructura directiva a l’Hospital de Vic


Es doten dues places de coordinació mèdica i quirúrgica i s’incorpora una nova directora assistencial


L’objectiu passa per millorar l’organització dels serveis assistencials i facilitar processos transversals amb l’atenció primària i l'atenció sociosanitària    


El Dr. Pere Soley és el gerent del CHV 
Per tal de millorar la coordinació dels diferents serveis assistencials i abordar adequadament els processos assistencials transversals entre l’hospital l’assistència primària i el sociosanitari, amb una visió comunitària que situï al pacient al centre del sistema, el consell de govern del Consorci Hospitalari de Vic (CHV), aprofitant que l’organigrama de la Institució incloïa dues places de coordinació que no estaven cobertes, ha pres la decisió de cobrir aquestes places, una en l’àmbit dels serveis mèdics i l’altre per als serveis quirúrgics. La coordinadora dels serveis quirúrgics és la Dra. Helena Vallverdú que a la vegada és cap del servei de Cirurgia General, mentre que el coordinador dels serveis mèdics és el Dr. Rafael Toribio, que també serà el nou cap del servei de Medicina Interna. Com és sabut, el Dr. Toribio era fins ara director assistencial però problemes organitzatius sorgits en el sí del servei de Medicina Interna, juntament amb la baixa de l’anterior cap de servei que va decidir endegar un nou projecte de vida professional fora de l’Estat espanyol, han aconsellat que el Dr. Toribio, internista de prestigi ben reconegut per els seus companys, hagi assumit aquesta responsabilitat. Calia resoldre el tema de lideratge en el servei de Medicina Interna alhora que solucionar problemes organitzatius i assegurar una coordinació amb la resta de serveis mèdics i la persona més adequada per intentar-ho era sens dubte el Dr. Toribio, metge internista, i molt bon coneixedor de l’Hospital després de més de 18 anys d’experiència com a director assistencial del Consorci vigatà.  

Per suplir al Dr. Toribio al front de la direcció assistencial, el consell de govern, a proposta del gerent Dr. Pere Soley, ha decidit incorporar a la Dra. Rosa Morral. La Dra. Rosa Morral és una persona que coneix molt bé l’assistència primària. Els seus inicis es situen a l’Hospital de Valls i al de Reus on va fer la residència de Medicina Familiar i Comunitària i on va començar a exercir com a metge d’atenció primària. Posteriorment va treballar a la Policlínica del Vallès a Granollers i més tard va començar a fer substitucions a diferents centres de l’ICS. Precisament el dia 16 d’octubre passat ha fet 18 anys del seu primer contracte d’interinatge amb aquesta institució. Des de llavors tota la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat a l’atenció primària de l’ICS. A l’any 2011, quan Pere Soley era gerent territorial de l’ICS a l’Àrea Metropolitana Nord, va incorporar a la Dra. Morral a la seva estructura directiva encomanant-li la direcció assistencial de l’atenció primària d’aquella Àrea. Posteriorment, i al 2014, amb Pere Soley com a gerent de l’ICS, La Dra. Morral es va incorporar als serveis corporatius de l’ICS, on va assumir la responsabilitzar de la direcció assistencial d’Atenció Primària.

La Dra. Morral, autora de nombrosos treballs, ha participat en projectes en l’àmbit de l’assistència primària de la cronicitat i del malalts crònics complexos, i per tant aportarà expertesa en tots aquests àmbits. Assumint aquesta responsabilitat endega una nova etapa professional en el sector d’atenció especialitzada a l’Hospital Universitari de Vic. “És un projecte en el que calia aportar aquesta visió comunitària que et dona l’assistència primària i la coordinació de processos transversals hospital-primària-comunitat, i tot plegat em va engrescar; tenia ganes d’un canvi. A l’ICS estava molt bé, però la vida té cicles i aquest em va semblar un repte interessant. El que sempre m’ha agradat és treballar en projectes que ajudin als professionals a poder fer millor la seva feina i que a la vegada siguin vàlids per els pacients. Crec que el creixement professional és bo, i com que el Dr. Pere Soley té tota la meva confiança, vaig pensar que era el moment d’acceptar el repte. Vull aconseguir que la frase tan utilitzada de posar a la persona en el centre del sistema sanitari, deixi de ser una frase, i passi a ser una realitat a Osona”

La Dra. Rosa Morral, nova directora
assistencial de l'Hospital
Universitari de Vic 
Val la pena recordar que aquest no és el primer alt càrrec de la primària que ha passat a la gestió hospitalària. Sense voler ser exhaustiu, cal citar al Dr. Xavier Palet, un dels màxims responsables de la reforma de l’atenció primària a Catalunya va acabar assumint responsabilitats de gestió al Consorci Sanitari de Terrassa. I en la mateixa línia, la Dra. Helena Ris, que també havia treballat colze a colze amb el Dr. Palet en la reforma de la primària, va assumir càrrecs de gestió primer a l’Hospital de Bellvitge (quan el propi Dr. Soley era el gerent) i després al Consorci Sanitari del Parc Taulí. També la Dra. Olga Pané, gran lluitadora per una reforma de la primària sense mitges tintes, va acabar assumint la gerència de l’Hospital d’Igualada primer i del Parc de Salut Mar després. Més recentment la Dra. Sabina Molina metgessa de medicina familiar i comunitària, després d’anys a l’assistència i a la gestió en l’àmbit de la primària, ha assumit la direcció assistencial de l’Hospital de Mollet. Per tant, la Dra. Morral segueix un camí professional que amb anterioritat ja ha estat recorregut per altres metges i metgesses de primària que han arribat a consolidar exitosament els seus càrrecs a la gestió hospitalària.

Amb aquests canvis i incorporacions, l’Hospital Universitari de Vic reforça la seva estructura directiva, millora la coordinació entre els serveis assistencials, i estableix ponts de col·laboració i entesa amb l’assistència primària que de ben segur seran beneficiosos en primer lloc per els osonencs, però també permetrà millorar les condicions de treball dels professionals amb una organització més adequada a les necessitats. Com tants hospitals que no estan dins de la regió metropolitana de Barcelona, l’Hospital de Vic ha de fer molts esforços per retenir el talent i incorporar-ne de nou. Els grans hospitals del país representen un pol d’atracció per als professionals difícil de contrarestar des del territori. En aquest sentit, la facultat de Medicina de Vic, que recentment ha començat a formar futurs metges, contribuirà a pal·liar els problemes de manca de professionals que sovint afecten a molts hospitals catalans.

Tant de bo, aquesta nova estructura directiva de l’Hospital Universitari de Vic serveixi per millorar l’assistència, la coordinació dels diferents serveis sanitaris de la comarca, i en conseqüència el treball dels professionals. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada