dimecres, 3 d’octubre del 2018

Canvi a la direcció de l’AQuAS


Després d’un dinar amb la consellera de Salut, el Dr. Toni Dedeu deixa la direcció de l’AQuAS a la que havia arribat fa tot just dos anys i mig. El Dr. Dedeu formava part del grup “dels Tonis”, que incloïa també al Dr. Toni Andreu i al propi conseller Toni Comin. Quan es va produir el nomenament d’Alba Vergés com a consellera de Salut, Toni Dedeu era dels que havien escoltat, per tota confirmació, “tu, de moment continues”. Una continuïtat que ha durat pocs mesos perquè en el dinar de la setmana passada es va acordar que el Dr. Toni Dedeu seria cessat al front de l’AQuAS.
El pas del Dr. Dedeu per l’AQuAS por considerar-se correcte, però sense anar més enllà. En la vessant positiva, cal destacar l’elaboració d’un índex socioeconòmic per avaluar les desigualtats en salut, l’aplicació del qual s’ha dut a terme en el marc del model d’assignació de recursos a l’atenció primària i ha permès identificar quins són els equips d’atenció primària als que caldria incrementar la seva dotació pressupostària en aquest exercici i en els propers anys.

I en el plat negatiu de la balança, l’acord al que finalment es va arribar sobre la utilització de les dades sanitàries dels catalans. És l’anomenat programa PADRIS que té la voluntat de posar a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries, però que per un excés de cercar un consens impossible es va quedar a mitges i ha perdut una bona part del seu potencial atès que aquests dades només poden ser utilitzades per el personal investigador dels centres de recerca acreditats per el CERCA, els agents del SISCAT i els centres de recerca universitaris públics, així com la mateixa administració sanitària, quedant per tant fora tota la investigació privada, a l’igual que les dades sanitàries dels catalans que s’atenen a la medicina privada. Val a dir que a l’any 2017 el PADRIS ha rebut un total de 135 sol·licituds, 66 de les quals provenen del propi departament de Salut. És una llàstima que els potencials beneficis derivats de la utilització d’aquestes dades es vegi limitat per criteris estricament polítics. Val a dir fins avui que no hi ha hagut excessiva transparència en la gestió d’aquesta activitat, i encara menys, sobre els resultats obtinguts, tot i que evidentment per a moltes recerques ha transcorregut molt poc temps. Tanmateix en descàrrec del Dr. Dedeu, val a dir que ell va fer el que se li va ordenar des de la màxima responsabilitat política del departament de Salut.      

Tanmateix la manera com el Dr. Dedeu ha pilotat l’AQuAS no crec que estigui en la base del seu recanvi. És una persona ben connectada en el món de la recerca a nivell internacional, que viatja molt, i ben posicionat en els àmbits científics. Segurament el canvi té més a veure amb la decisió del departament de renovar les direccions estratègiques del departament de Salut que no pas en la valoració del balanç del Dr. Dedeu. Aquest canvi forma part, segurament, de la sèrie de relleus que s’han produït en el càrrec de conseller, de director i subdirector del CatSalut, de secretari general del departament, de gerent de l’ICS, de tres (pel moment) gerències territorials del CatSalut, etc. Una cadena de canvis que no deixa de sorprendre si es té en compte que tots ells portaven aproximadament dos anys i mig en el càrrec, i tots ells havien estat nomenats sota els criteris d’ERC. De tots aquests canvis, el de la conselleria era obvi atès que el conseller Comin és injustament a l’exili; altres dos estaven cantats (ICS i secretaria general del departament), mentre que la resta... no està clar el motiu i tampoc s’han donat explicacions.

Casualitat? un indici de per on poden anar els trets? 
Es fa difícil entendre que en aquests dos anys i mig tantes persones ho hagin fet malament i hagin de ser canviats. M’inclino molt més a creure que alguns dels canvis es deuen a una qüestió de confiança, i vagin molt més dirigits a reforçar l’obediència a les directrius de partit que no pas a fer millor la feina.  El temps ho dirà. 

Pel que fa al relleu del Dr. Dedeu, pel  moment no hi ha rumors al respecte. Segurament es deu estar aclarint una qüestió que ja es va suscitar en temps del Dr. Toni Andreu quan estava al front de la direcció general de recerca i innovació en salut. Hi havien veus que avalaven que aquesta direcció general s’integrés en el AQuAS, mentre que altres es mostraven contraris a aquesta proposta. El fet que hagi transcendit que el Dr. Dedeu deixa l’AQuAS i que no hi hagi per ara un substitut, ni cap rumor al respecte, podria indicar que encara no hi ha una decisió ferma sobre aquest possible integració.

Per altre banda sembla que el departament de Salut està preparant una remodelació important de la seva estructura, i segons algunes fonts aquesta remodelació podria afectar a l’AQuAS i també a la direcció general de recerca i innovació en salut. Haurem d’esperar una mica per saber com es decanta tot, com afecta aquesta remodelació de l’AQuAS i quina és la persona que finalment es tria per ocupar la seva direcció. El futur de l’AQuAS estarà més proper a la NICE britànica? Tot el contrari? Ho sabrem aviat.                   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada