dimarts, 17 d’octubre del 2017

El CatSalut incrementa el seu esforç per la transparència (I)


A banda de la informació sobre les llistes d’espera, la web del CatSalut ofereix informació sobre la derivació de malalts entre centres hospitalaris en el període gener-juny 2017, per ser operats i reduir el temps d’espera que els hauria correspost sinó s’hagués produït la derivació.De la seva lectura se’n poden extreure algunes conclusions interessants, partint de la base que la informació facilitada sigui correcte i hagi estat ben interpretada.En la línia anunciada repetidament en les seves intervencions públiques, David Elvira director del CatSalut, demostra amb fets que l’aposta per incrementar la transparència i oferir tota la informació possible als ciutadans era un objectiu bàsic de la seva etapa al front del CatSalut. Cal destacar en aquest sentit, la informació que publica per primera vegada la pàgina web del Servei Català de la Salut, en la que s’informa, a més de les llistes d’espera, dels trasllats de malalts d’un centre a un altre per a ser intervinguts quirúrgicament. En el període gener-juny 2017 s’han traslladat per a ser operats en un altre centre un total de 5.234 malalts fet que ha contribuït a la reducció de les llistes d’espera del període.
   
Aquesta informació aportada pel CatSalut, a més de ser una informació transcendent per els ciutadans, és també una prova de valentia política atès que de la seva lectura se’n poden derivar interpretacions que no sempre siguin favorables a algunes de les decisions preses pel departament de Salut. Tot seguit en veurem algunes però abans val a dir que determinades conclusions no es poden basar únicament en la informació extreta d’un quadre en el que s’indica només un nombre de trasllats, sense més. El que segueix és per tant un exercici poc rigorós, les conclusions del qual haurien de ser contrastades amb altres dades i informacions.

En valor absolut, l’Hospital que ha traslladat més pacients a Catalunya és l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Giroma. En concret en els sis primers mesos de l’any 2017, el Trueta  ha traslladat un total de 1.845 malalts, 804 dels quals han estat enviats a la Clínica de Girona, 755 a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles i 288 a l’Hospital Sta. Caterina. Tots aquests malalts han estat derivats a centres propers a la ciutat de Girona.

Què ha passat en el mateix període de temps a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona? Doncs que segons la informació facilitada, no ha derivat un sol malalt. Si aquestes dades són correctes, estem segurs que la construcció del nou Joan XXIII és prioritària respecte a la construcció del nou Trueta? L’Hospital Joan XXIII de Tarragona dona la sensació de ser molt més autosuficient que no pas l’Hospital Josep Trueta de Girona. Això sense tenir en consideració l’estat dels equipaments i de les instal·lacions en general dels dos centres.

Cal adonar-se que si la informació facilitada pel CatSalut és correcta i està ben interpretada, les derivacions del Trueta en la pràctica tripliquen les derivacions de l’Hospital Taulí de Sabadell, que és l’Hospital que està en segon lloc pel que fa a derivacions.    

Veiem que ha passat a l’Hospital de Sabadell. S’han traslladat un total de 628 malalts per a ser operats, 518 dels quals han estat traslladats a l’Hospital de Terrassa, 20 a l’Hospital Plató de Barcelona i 90 a l’Hospital General de Catalunya, tots ells fora de la ciutat de Sabadell. Aquesta dada s’ha de relacionar amb l’expulsió de la Clínica del Vallès del SISCAT. Estem segurs que la Clínica del Vallès no era necessària per l’atenció dels malalts sabadellencs? És ètic que per raons d’ideologia política més de 1000 malalts a l’any hagin de ser intervinguts quirúrgicament fora de la seva ciutat de residència, i alguns d’ells fins i tot a Barcelona, tenint a tocar de casa un dispositiu hospitalari que els podria atendre?.

Cal destacar en positiu que diferents hospitals catalans han assolit, o creuen que a final d’any assoliran, els seus objectius de llista d’espera si atenem al fet que no han traslladat en aquest període cap malalt. A més del Joan XXIII de Tarragona en aquesta situació hi apareixerien entre altres la Mútua de Terrassa, la Fundació Althaia de Manresa, la Fundació Puigverd de Barcelona o l’Hospital Sant Joan de Reus. Caldrà veure si fins a final d’any aquests hospitals mantenen el mateix comportament, o si per el contrari per assolir els seus objectius de llista d’espera també han d’acabar traslladant malalts a altres centres. L’Hospital que més trasllats ha rebut és l’Hospital Plató de Barcelona amb un total de 762 malalts derivats de diferents centres, entre ells l'Hospital Vall d'Hebron que ha derivat 76 mallats i el que més n’hi ha enviat és l’Hospital del Mar-Hospital de l’Esperança amb 260 malalts en 6 mesos. Aquí la pregunta s’ha de formular en sentit contrari: tanta capacitat sobrant té l’Hospital Plató? O potser només li envien intervencions de molt baixa complexitat i pocs dies d'estada complexitat o de cirurgia ambulatòria?


De tota aquesta informació la que em sembla més rellevant és la situació de Sabadell. Una vegada més es constata que prescindir de la Clínica del Vallès va ser un error, i en aquest cas, aquesta conclusió té una certa base atès que no és només la lectura de la informació del propi CatSalut ja comentada, sinó que els permanents col·lapses a les urgències del Taulí fan pensar que la Clínica del Vallès era necessària pel sistema sanitari públic del Vallès Occidental. Ens agradi o no, la realitat és tossuda...

(Continuarà...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada