dimarts, 31 de gener del 2017

El Consorci de Salut i Social (CSC) vol recuperar el paper clau que històricament havia tingut en la sanitat catalana (I)


Després d’una certa travessia del desert el CSC es reestructura i busca aportar valor al dia a dia de la sanitat catalana.


  • En poc temps ha presentat als associats, però també obert al sector sanitari en general, dos treballs de molt interès: L’estudi OPINA sobre el grau d’implicació i el compromís dels professionals, i un estudi de costos anomenat projecte RECH.
  • Ara el CSC remodela la seva estructura directivaSota la presidència de Manel Ferré, i amb la direcció de José Augusto Garcia Navarro, el CSC està iniciant una nova fase en la que pretén recuperar el pes específic que històricament havia tingut en la sanitat pública catalana. Aprofitant que Conxa Camacho, fins ara directora de l’àrea associativa del Consorci marxa a l’Hospital Clínic per dirigir un àrea del medicament de nova creació que en certa mesura fusiona els serveis de Farmàcia i de Farmacologia clínica, el CSC es reestructura i la seva cúpula directiva, queda integrada per:

Manel Ferré com a president de l’entitat
Joaquim Monllau com a Secretari
José Augusto Garcia Navarro, director general
Palmira Borràs al front de l’àrea Associativa
Pilar Rol, com a responsable de l’àrea Patronal i de l’àrea de Recursos Humans
Pilar Closa, s’ocuparà de l’àrea assistencial
Maite Pavón dirigeix l’àrea de Consultoria
Joan Farré, esdevé responsable de l’àrea de Relacions Institucionals
Eduard Casadevall continua al front de l’àrea Económic-Financera

Pel que fa als nous càrrecs que apareixen a l’organigrama, el Dr. Joan Farré és un home “del Consorci”. Es va iniciar en el món de la gestió a l’Hospital de Terrassa de la ma de Joan Costa, i al poc temps s’incorporava al que llavors era el CSC, on va arribar a ocupar la direcció general de l’àrea associativa. Després d’un lleu trànsit per Manresa i pel Parc Sanitari Pere Virgili, Joan Farré ha tornat a casa per ocupar-se ara de les Relacions Institucionals. La Dra. Palmira Borràs és lleidatana, i va iniciar la seva carrera professional a l’Hospital de Sant Pau on va ocupar diferents càrrecs de gestió. Més tard va incorporar-se a la Regió sanitària de Girona on va ocupar diferents responsabilitats, fins que a l’any 2006 es va incorporar al CSC on ha ocupat diversos càrrecs fins arribar ara a la direcció de l’Àrea Associativa. Per la seva banda, la Dra. Pilar Closa va començar la seva carrera de gestió a l’Hospital de Berga, ocupant el càrrec de directora mèdica. De Berga va fer el salt a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus on va ocupar diferents càrrecs de gestió arribant a ocupar la direcció del centre. Després d’un breu període al Consorci Sanitari Integral s’incorpora al CSC per assumir la direcció de l’Àrea Assistencial de la institució.    
El Dr. Manel Farré, president del CSC en la
presentació de la Jornada de benchmarking
de costos hospitalaris

Amb aquesta estructura el Consorci (entitat pública de caràcter local) donarà serveis als més de 100 associats que té, tots ells sense ànim de lucre. Aquest conjunt d’associats provenen dels ajuntaments, diputacions, i proveïdors sanitaris i d’atenció a la dependència. Entre proveïdors sanitaris i d’atenció a la dependència representen pràcticament el 70% del total d’associats. El CSC, que aglutina un total de 45.000 professionals que treballen en els diferents centres associats, ofereix tot un conjunt de serveis com per exemple una central de compres capdavantera en l’aplicació de procediments innovadors de contractació pública també en l’àmbit dels medicaments, assessoraments laborals, transferència del coneixement entre entitats, formació continuada, etc. El CSC també participa activament en la negociació dels convenis col·lectius de la sanitat concertada i en el de les empreses d’atenció domiciliària.
   
Aquests últims temps, el  Consorci ha superat una difícil   etapa en la que ha estat a punt de ser absorbit per UCH, i ha sabut reaccionar per re-situar-se en el sector i agafar embranzida, traient-se de sobre determinades influències que el col·locaven en una òrbita identificada en algun cas amb el món dels negocis. Ara el CSC  intenta recuperar el prestigi i la iniciativa en el sector Salut, i ho fa obrint el coneixement que genera  al sector sanitari en general. En aquesta nova etapa, el CSC vol estar present en els debats existents a la sanitat catalana al voltant de la “publificació (desprivatització) del sistema sanitari públic, les decisions de l’administració que incideixen en una reducció alarmant de l’autonomia de gestió, la situació de les llistes d’espera, els salaris dels professionals, etc.

(Continuarà...)


www.rbaestudisiprojectes.cat

1 comentari:

  1. Ben je een huis of een vrouw? Het heeft enige financiële spanning of heeft geld nodig, onze methode biedt de mogelijkheid om het bedrag van de benodigde lening aan te geven en ook de duur waarmee de lening met een rentevoet van 3% volledig kan worden verkregen variëren van $ 3.000 tot $ 150.000. $ 00. Dit geeft u een echte kans om de nodige fondsen te verkrijgen. De geïnteresseerde kandidaten moeten per e-mail contact opnemen met. zennitloanfirm@gmail.com !!!!!!!!!!!!! ..............................

    ResponElimina