dijous, 5 de gener del 2017

25 anys del CatSalut (VI)


Acabada la “Taula del Consellers”, David Elvira va donar la seva visió sobre el futur del CatSalut  desenvolupant el tema:  “els reptes i les palanques de canvi. Cap a on anem?”


David Elvira:

“... Volem un Servei Català de a Salut amb una orientació molt més comunitària...”
“...Estem davant d’una ciutadania més formada, més informada i més exigent...”
“... La compra de serveis per resultats és una opció que caldrà considerar...”David Elvira va començar la seva intervenció assegurant que “l’acte era la celebració d’un èxit col·lectiu”. Va mostrar el seu “agraïment als 499 professionals que avui fan funcionar el CatSalut i als centenars que l’han fet funcionar en el passat”. “Hem de sentit orgull de pertànyer a un Sistema Nacional de Salut amb uns grans resultats” va afegir. Segons Elvira, el CatSalut ha anat evolucionant per poder donar una resposta a les noves necessitats que anaven apareixen i que gràcies a l’esforç de tots avui tenim una esperança de vida de les millors del món, una bona percepció de l’estat de salut per part de la població i una valoració positiva dels serveis sanitaris”.

David Elvira va continuar el seu parlament dient que “després d’aquests 25 anys d’existència el CatSalut es troba davant d’uns reptes nous:
Una ciutadania més formada, més informada, i més exigent
Una revolució tecnològica amb l’aparició de les TIC en el sector salut
La crisi, que ens ha fet una mica més fràgils

Volem fer unes reformes basades en 4 eixos transformadors:
 1. Que el Servei Català de la Salut garanteixi una orientació molt més comunitària,  
 2. La Salut Mental considerada no només com a eix transformador sinó com a eix tractor d’un model molt més comunitari
 3. Serveis en Xarxa entre professionals i centres per tenir més massa crítica i retenir el talent en el territori. Uns serveis en xarxa per garantir la millor atenció possible i garantir l’equitat en l’accés als tractaments innovadors.
 4. Participació responsable, per aconseguir una millor planificació dels serveis i poder millorar el sistema amb totes les aportacions dels professionals i altres agents del sector sanitari català.” 

Aquests quatre eixos, impliquen per David Elvira, deu palanques de canvi per aconseguir que el Servei Català de la Salut s'orienti cap a un Servei Nacional de la Salut més àgil i més eficient i més implicat en el dia a dia i en l’operativa del territori.

Aquestes palanques de canvi serien:
 1. Reorientació del CatSalut cap a un Servei Nacional de la Salut (SNS).
 2. Participació dels professionals en la planificació mitjançant la creació de les comissions clíniques territorials.
 3. Millorar les condicions dels professionals no només pel que fa al sou, sinó facilitant condicions de treball més estables, etc.
 4. Nou criteri d’assignació de recursos. En certa manera es tractaria de recuperar l’esperit de la càpita.
 5. Compra de serveis i compra de resultats, per exemple, tal com s’ha fet amb els medicaments. O comprar amb un “temps” preestablert, per combatre les llistes d’espera. Caldrà valorar també la compra pública innovadora.
 6. Governança de les institucions garantint l’interès públic; per això caldrà exercir la propietat i tenir sinèrgies com a Grup d’empreses públiques i incorporar als professionals als òrgans de govern.
 7. Co-governança amb altres administracions i interrelació amb els serveis socials.
 8. Avaluació del retiment de comptes i la transparència. En aquest punt David Elvira es preguntava “quin país durant 5 anys, de forma sostinguda publica resultats en salut tan amplis com ho fem aquí?” Tanmateix Elvira creu que en un futur caldrà aportar-hi una visió més clínica i d’aquesta manera poder analitzar les bones pràctiques.
 9. Apoderament de la ciutadania que està cada vegada més formada, més informada, més exigent i per això caldrà definir millor les polítiques de Salut. La ciutadania haurà de participar més activament a través de les associacions de pacients.
 10. Estructures d’Estat. En els cas de la farmàcia aconseguir que el 2017 es creï l’Agència Catalana del Medicament.

David Elvira va cloure la seva intervenció convidant a professionals i altres agents dels sector sanitari a participar responsablement per aconseguir que el futur Servei Nacional de Salut continuï sent un èxit col·lectiu. “Tot plegat ens fa veure el futur amb molt d’optimisme” van ser les seves darreres paraules. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada