dilluns, 9 de gener del 2017

Els serveis d’urgències hospitalaris estan del tot saturats per culpa de la grip


La manca de llits hospitalaris disponibles és una de les causes que contribueix a la saturació de les urgències.

Per això sorprèn que un conseller inexpert hagi decidit eliminar llits públics del SISCAT sabent que en arribar la grip li farien falta.Aquests dies els mitjans de comunicació s'estan fent ressò de la situació crítica que estan patint molts serveis d'urgències d'hospitals públics catalans, i és que respecte a anys anteriors sembla que la grip ha començat a fer estralls entre la població una mica més aviat que en anys anteriors. Val a dir però que la situació no és gens diferent a la que es dona habitualment quan la grip decideix fer acte de presència.

La pregunta és si aquesta situació té o no possibilitats de ser solucionada, i la resposta no és contundent: l'atenció als serveis d'urgències dels hospitals pot millorar, però en cap cas es podrà solucionar al 100%. I no es podrà solucionar del tot perquè dimensionar un servei d'urgències de manera que fos capaç de resoldre amb temps d'espera relativament curts el 100% de les peticions d'assistència que rep els 365 dies de l'any, implicaria que molts dies, segurament més de la meitat de l'any, hi hauria molts recursos ociosos i això comporta un dispendi econòmic que cap societat ni cap país del món es pot pagar. Però és més, quan els pressupostos són escassos (i a sanitat ho seran sempre) destinar diners a recursos que no s'estan utilitzant eficientment, és un contrasentit i un problema ètic important. Segur que aquests diners dels que no se n’obtindria cap profit durant bona part de l'any, farien molta falta en altres àmbits del sistema sanitari.

Com pot millorar l'atenció als serveis d'urgències?. En primer lloc cal aprofitar millor els recursos de l'assistència primària que els ciutadans no estem utilitzant bé. Els CUAP estan dotats amb un equipament que els permet un determinat nivell de resolució, i bé sigui perquè la seva existència i les seves prestacions no han estat prou difoses entre la població, o perquè els ciutadans no confiem en aquests dispositius sanitaris, el cert és que no estan servint per evitar que els ciutadans continuïn recorrent als serveis d'urgències dels hospitals.

Hi hauria encara altres actuacions que permetrien millorar l'atenció a urgències, i alguna d'aquestes hauria de ser aplicada pels propis hospitals afectats. La saturació a urgències es deu bàsicament a dos factors: manca de personal sanitari en determinats moments per atendre l'allau de demandes d'atenció, i manca de llits disponibles per als ingressos dels malalts procedents dels serveis d'urgències. Tots els hospitals de la xarxa pública intenten ser eficients en aquestes dues situacions, passa però que uns ho són una mica més que d'altres. Segurament, una de les mesures que ajudaria a disposar més ràpidament de llits seria que als hospitals s'implantés una hora límit per donar les altes, a l'estil del que succeeix en els hotels. D'aquesta manera es podria treballar amb més temps per intentar situar en altres dispositius sanitaris a aquells malalts que no podran tenir llit aquell dia. Un esforç per millorar l'organització interna dels hospitals podria ajudar a pal·liar el problema, però això no és suficient; calen més accions que no depenen dels hospitals. 

Si l'administració sanitària tingués la visió d'un sistema interrelacionat com és l'atenció sanitària, s'adonaria que els centres sociosanitaris podrien ser un aliat molt important a l'hora de facilitar llits per segons quin tipus de malalts. N'hi ha prou  jugant amb els llits contractats per PIUC i per subaguts, dimensionant aquest nombre en funció del que l'experiència demostri que es requereix, permetent als centres la permeabilitat absoluta entre subaguts i PIUC i això, és clar, eliminant la rigidesa existent actualment. Dona la sensació que no s'està utilitzant adequadament la potencialitat de la xarxa sociosanitària, ocupada en alguns cassos per malalts més propis d'una atenció social que no pas sanitària.

Hi ha encara algun altre factor que cal considerar, aquest relacionat directament amb el seny dels que prenen les decisions al més alt nivell del departament de Salut. Si és conegut que un dels problemes que determinen les saturacions dels serveis d'urgències és la manca de llits, com se li pot ocórrer al màxim responsable del departament de Salut, expulsar del SISCAT a la Clínica del Vallès i a l'Hospital General de Catalunya? Costa tant adonar-se que aquests llits dels que s’ha prescindit et faran falta a la que la grip faci acte de presència? No puc entendre que una persona amb tres dits de front hagi pres una decisió com aquesta només per apriorismes ideològics i per acontentar a la CUP, sense avaluar les conseqüències que es deriven d'allò que estàs decidint. La sanitat és un sistema en el que qualsevol decisió puntual, pot tenir incidència en tot el sistema. Res passa per què si, i avui, l'Hospital Taulí i l'Hospital de Terrassa tenen, malauradament, les urgències del tot saturades gràcies a una decisió que sembla que hagi estat presa per algun becari del departament de Salut. Algú dirà, que aquests hospitals estarien igual encara que no s'hagués prescindit dels llits de Clínica del Vallès i ni de l'Hospital General de Catalunya, però és evident que ben bé igual no estarien. Uns quants llits més a disposició dels malalts segur que haurien coadjuvar a pal·liar el problema.

No puc acabar sense fer referència a la política erràtica per dir-ho suaument que alguns/es practiquen a Catalunya. Em refereixo concretament a la diputada Alba Vergés d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'any passat, aquesta Sra. va ser un "martillo de herejes" contra el conseller Boi Ruiz, amb la qüestió dels col·lapses a urgències entre d’altres. Aquest any, a la Sra. Vergés no li hem ni sentit la veu sobre aquesta qüestió. Com se'n diu d'això? Sectarisme potser? Es digui com es digui, denota una manca d’ètica absoluta. Vull fer notar un altre qüestió: quantes explicacions va donar el conseller Boi Ruiz a la comissió de Salut del Parlament sobre els problemes a urgències? Quantes n'ha donat el conseller Comin?. Segur que no és casualitat que la comissió de Salut del Parlament ara estigui presidida per... Alba Vergés !


Finalment un comentari sobre el Pla Director d'Urgències que s'està elaborant des del CatSalut. Segurament podrà ser una bona eina de cara al futur per millorar la situació de les urgències hospitalàries a Catalunya, però les saturacions dels serveis es continuaran produint. Són inevitables per més que el conseller Comin s'esforci a dir el contrari.
2 comentaris:

  1. Per si et pot interessar. Aqui publiquem i escribim poc o gens.
    http://findouteulalia.blogspot.com.es/2017/01/winter-is-coming-and-theres-no-bed-in.html

    ResponElimina