diumenge, 15 de gener de 2017

Vaga al Consorci Sanitari de Terrassa (CST)


El comitè d’empresa, cansat dels enganys dels polítics, no accepta la part del Pla d’Empresa pactat entre CatSalut i consell de govern del CST, que preveu noves retallades dels drets laborals dels treballadors.

La vaga es durà a terme des del dia 23 al 27 de gener propers, i es preveu la seva continuïtat sinó s’accepten les peticions formulades per el comitè d’empresa.

Si l'Ajuntament renunciés al lloguer que cobra per l'utilització de l'edicifi de l'antic Hospital de Sant Llàtzer per part del CST, el problema podria tenir una fàcil solució. El passat mes de desembre, el Consorci Sanitari de Terrassa va perdre la seva autonomia de gestió, conseqüència dels dèficits acumulats que la institució arrossegava, tal com preveu l’article 68 de la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres. Paral·lelament, el 29 de novembre passat, el consell  de govern de CST aprovava un Pla de Viabilitat que entre altres mesures incloïa noves retallades dels drets laborals dels treballadors tot i que tant el conseller Comin com l’alcalde de Terrassa Jordi Ballart, es varen comprometre públicament a que el CST no seria objecte de noves retallades en personal.

Conegut el Pla d’Empresa pel comitè, aquest va manifestar la seva intenció de convocar una vaga si la direcció no es comprometia a eliminar del Pla aquest nou atac als drets laborals. Després de negociacions i assemblees vàries, finalment, aquest dijous passat, el comitè ha decidit convocar una vaga que es durà a terme entre els dies 23 a 27 de gener propers. En principi sembla que la vaga serà de dues hores diàries i afectarà cada dia a torns diferents. Cas que la situació que ha generat la vaga es mantingui tal com està en aquests moments, el comitè preveu la possibilitat de prolongar-la en el temps fins aconseguir un acord satisfactori amb la direcció.

Més enllà de les mentides del conseller Comin i de l’alcalde de Terrassa que han incomplert els seus compromisos públics en el sentit que s’havien compromès a que el Pla d’empresa no afectaria als drets laborals dels treballadors del CST, val a dir que fa temps que el Dr. Xavier Lleonart, president del comitè d’empresa, i membre del consell de govern del CST en representació de l’Ajuntament terrassenc, estava avisant que no consentirien cap més retallada al personal. Ho havia dit quan un Pla d’Empresa previ elaborat ja fa uns mesos s’havia presentat al consell de govern i ho ha tornat a avisar ara quan aquest últim Pla d’empresa, que en la pràctica és igual a l’anterior, ha estat aprovat per l’òrgan de govern del CST.

El comitè d’empresa esgrimeix que el Pla d’empresa hauria de contemplar tot un seguit de mesures encaminades a que el CatSalut reconegués totes les tasques que el CST fa per encàrrec del Servei Català de la Salut, i en canvi no estan remunerades per aquest. En aquest sentit posen com exemple les analítiques de l’ICS que el CST va assumir quan la reunificació dels laboratoris del Vallès occidental, entre altres reivindicacions.

També mostren el seu desacord amb la viabilitat d’altres punts del Pla d’empresa aprovat, que inclou uns ingressos resultants de la nova activitat que l’Hospital de Terrassa hauria d’assumir si s’elimina el contracte de l’Hospital General de Catalunya (HGC) amb el CatSalut, però veient el curs de les negociacions entre l’HGC i el Servei Català de la Salut, el comitè d’empresa posa en dubte que aquesta situació s’acabi produint, i en aquest cas, els ingressos previstos tampoc es materialitzarien.               

El comitè també posa el dit a la nafra respecte al lloguer que l’Ajuntament de Terrassa cobra al CST  per l’ús de l’antic Hospital de Sant Llàtzer que és gestionat pel CST. Recordem en aquest sentit que l’edifici és propietat de l’Ajuntament terrassenc, però  que les obres de remodelació del mateix per la seva conversió en centre sociosanitari i en centres d’atenció primària varen ser pagades en la seva totalitat pel departament de Salut fa ja forces anys. Semblaria raonable que l’Ajuntament de Terrassa transferís al patrimoni del CST aquest edifici, i amb aquesta cessió el CST recuperaria una quantitat pròxima als 600.000 € anuals, que és una xifra molt propera a la que el Pla d’Empresa impactaria sobre els drets dels treballadors.

Té, per tant, tota la lògica demanar que l’Ajuntament de Terrassa faci un esforç en aquesta direcció. Molts consorcis sanitaris catalans es van iniciar com a consorcis de gestió, i han acabat sent consorcis patrimonials com és el cas del Consorci del Parc Taulí de Sabadell, en el que les entitats consorciades varen transferir els seus patrimonis utilitzats pel consorci al propi Consorci Sanitari del Parc Taulí. Seria tot un detall de l’Ajuntament terrassenc, que permetria resoldre el conflicte plantejat. Segur que a l’Alcalde Ballart, els 600.000 € no el deuen preocupar excessivament en un Ajuntament que a 30 de setembre del 2016, havia executat un 67,81 % del pressupost de despeses, i un 82,05% del de ingressos, xifres molt similars a les de l’any 2015. No sembla que l’Ajuntament de Terrassa tingui problemes econòmics atès que el seu deute s’està reduint considerablement any a any.


Jordi Ballart, alcalde de Terrassa té la clau per recuperar la imatge perduda per haver faltat a la seva paraula. Tanmateix la posició del’Ajuntament és del tot desconcertant. En una nota feta pública, donen suport al Pla d’Empresa per una banda i per l’altre fan el mateix amb els treballadors del CST, i demanen que treballadors, consell de govern del CST i CatSalut arribin a un acord per no perjudicar als malalts terrassencs, deixant de banda que una possible solució del conflicte està en mans de l’Ajuntament que està cobrant diners públics pel lloguer d’un recinte en el que el CST presta serveis assistencials. Aquests diners es detreuen dels serveis sanitaris que reben els ciutadans terrassencs als que l’Ajuntament diu defensar. Tot plegat, una mica difícil d’empassar. Si es vol, solucions n’hi han. Menys populisme, menys demagògia, més eficiència i més generositat. Aquesta és la fórmula màgica.


www.rbaestudisiprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada