dissabte, 11 de juliol del 2015

El Departament de Salut, avança les línies fonamentals del que serà el nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020


Junt a projectes interessants n’hi ha d’altres que costa entendre que formin part d’un Pla de Salut


Alguns projectes incorporats al document semblen més propis d’un Pla d’imatge i màrqueting    Aquest any 2015 és l’últim any de vigència del Pla de Salut 2011-2015. Des de finals de l’any passat el departament de Salut ha anat avançant en la definició de les línies mestres del que haurà de ser el nou Pla de Salut pels propers 5 anys amb l’horitzó posat doncs a finals de l’any 2020. Val a dir que en aquesta ocasió, el nou Pla de Salut haurà de ser aprovat per un Parlament que no serà l’actual si les expectatives d’eleccions el 27 de setembre proper es mantenen. Entenem doncs aquestes directrius bàsiques del nou Pla de Salut com a provisionals en funció del que succeeixi en les eleccions properes.


Aquest nou Pla de Salut serà una evolució de l’actual, incorporant les noves necessitats detectades, i partint dels nivells de consecució  assolits en les diferents línies d’actuació del Pla de salut actual. Està estructurat en torn a tres gran eixos: la salut, les polítiques i els instruments

El primer dels grans eixos (la salut) comporta 11projectes d’actuació:
 • Els objectius de salut, qualitat de vida i seguiment operatiu
 • Cribatge poblacional del càncer de colon i recte
 • Re-definició de l’atenció urgent als pacients amb ictus
 • Programa integral d’actuació en la Cardiopatia isquèmica
 • La prevenció del suïcidi (Codi Risc Suïcidi)
 • La medicina personalitzada en les malalties respiratòries
 • Model d’atenció a les persones amb malalties neuro-degeneratives
 • Prevenció secundària de fractures osteoporòtiques
 • Vigilància epidemiològica 2.0
 • Salut infantil i de l’adolescència en persones en situació de vulnerabilitat
 • Desplegament d’atenció a les malalties minoritàries

El segon gran eix (les polítiques) incorpora 17 projectes d’actuació:
 • Auto-responsabilitat i auto-cura de les persones
 • Participació en el disseny del model d’atenció centrada en la persona
 • Utilització de les TIC en el nou model relacional d’atenció integrada social i sanitària
 • Fer operativa la nova Carta de Drets i Deures de Catalunya
 • Desplegament del pla interdepartamental de Salut Púbica
 • Impuls de la Salut Comunitària
 • Reforç de la Salut Pública
 • Transformació dels models d’atenció a les patologies prevalents
 • Reordenació de l’alta especialització
 • Revisió de la implantació del model d’atenció continuada urgent i dels seus resultats
 • Implantar una política del medicament integral i integrada
 • Implementació del model d’atenció integral a les persones amb cronicitat o necessitats complexes de salut i socials
 • Implementació del model d’atenció integrada als territoris amb visió poblacional
 • Instruments transversals d’integració social i sanitària
 • Alineació de la recerca clínica, epidemiològica i de serveis als objectius de salut
 • Donar a conèixer la contribució de la recerca biomèdica en la lluita contra les malalties    
 • Implementació de la medicina genòmica: de la recerca a la pràctica assistencial

I el tercer gran eix (els instruments) incorpora aquests 15 projectes d’actuació:
 • Afegir valor per al pacient a l’actuació del sistema de salut
 • La participació dels professionals en la identificació de processos de millora del sistema
 • La formació dels professionals de la salut
 • Atenció sanitària de qualitat i excel·lent
 • Atenció sanitària segura
 • Avaluació de resultats de tot el procés assistencial
 • Avaluació de la implementació i impacte dels programes de salut
 • Model de compra pública lligada al recull d’evidència sobre efectivitat i eficiència
 • Aplicació de  Salut Digital a estructures assistencials
 • Aplicació de Salut Digital a processos assistencials
 • Aplicació de Salut Digital a l’experiència del pacient
 • Pla de sistemes
 • Treball de col·laboració i gestió compartida entre proveïdors i professionals a nivell territorial
 • Adaptació del sistema de compra/pagament combinant la contractació per proveïdor/unitat productiva amb l’assignació i avaluació en base territorial  i poblacional
 • Model de gestió descentralitzada i gestió clínica 

Seria bo que el Dr. Constante i el seu equip puguin destriar ben bé el gra de la palla...
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada