dilluns, 15 de juny del 2015

El CatSalut s’explica al Parlament, i en surt reforçat


Compareixença de Josep Maria Padrosa a la Comissió de Salut per explicar el Pla d’Estiu 2015.


Amb una exhaustiva informació basada en dades reals, els diputats han pogut conèixer amb detall les previsions del CatSalut pel que fa als recursos disponibles aquest estiu


El passat dia 11 de juny, el director del CatSalut va comparèixer davant la comissió de Salut del Parlament per donar a conèixer el Pla d’Estiu 2015. Com es sabut, sovint a l’arribar aquestes dates, s’encetaven controvèrsies al voltant del tancament de llits, fet que era aprofitat pels manipuladors de l’opinió pública per atacar al CatSalut i de retruc a la sanitat pública catalana a la que diuen voler defensar. En aquesta ocasió Josep Maria Padrosa ha acudit al Parlament armat d’un seguit de dades incontrovertibles que palesen la conveniència de les mesures adoptades pel CatSalut i garanteixen una atenció sanitària del tot adequada a les necessitats de la població catalana, i de la que ens visita procedent d’altres països.

Les propostes del CatSalut es basen en la realitat del que ha succeït en el període 2011-2014, en l’àmbit quirúrgic, en el que queda ben evident que tot i un notable increment de l’activitat quirúrgica en aquest període (11,34% de més activitat), els mesos d’agost presenten una molt baixa activitat quirúrgica, deguda a que els catalans acostumem a fer vacances en aquesta època de l’any, i evidentment també ho fan els professionals sanitaris. Tot i això, l’activitat quirúrgica dels mesos de juliol, agost i setembre d’aquests anys s’ha incrementat un 21,6% degut sobre tot al fort augment de la CMA (cirurgia major ambulatòria o cirurgia major sense ingrés). En un gràfic molt eloqüent queda ben clar que l’activitat quirúrgica programada al mes d’agost es redueix a mínims, mentre que l’activitat quirúrgica urgent, presenta una evolució pràcticament constant en els diferents mesos de l’any.

Les urgències hospitalàries en canvi, se situen al llarg de l’any entre les 250 i les 300 mil al mes d’una manera relativament constant, llevat del mes de desembre quan presenten una punta d’activitat. Tanmateix en el període estudiat (2011-2014), les urgències hospitalàries presenten una disminució del 0,6%, seguint una tendència que demostra com mica en mica l’assistència primària va assolint un rol més significatiu en l’atenció d’urgències.

El Dr. Padrosa va continuar la seva intervenció explicant com es veurà afectada aquest estiu la disposició de llits per atendre les necessitats sanitàries dels ciutadans. Va explicar que partint de la situació que hi havia a l’any 2011, aquest any es disposarà a Catalunya d’un 8,1% més de llits en el període 1 de juliol a 30 desetembre.

Per Regions Sanitàries les previsions són les següents:
 • La Regió de l’Alt Pirineu Aran, no es veurà afectada i disposarà en tot el període estiuenc dels 185 llits hospitalaris dels que disposa.
 • La Regió de Lleida disposa en condicions normals de 645 llits, dels quals des de l’1 de juliol fins al 31 del mateix mes en funcionaran 522, i de l’1 d’agost al 30 de setembre en funcionaran 462
 • A la Regió Terres de l’Ebre es disposa d’un total de 372 llits hospitalaris dels quals en funcionaran 307 a la primera quinzena de juliol, 297 a la segona, 292 durant tot el mes d’agost i 307 al mes de setembre
 • La Regió de Tarragona disposa de 1.012 llits hospitalaris, dels quals en funcionaran 930 la primera quinzena de juliol, es disposarà de 900 llits des del 15 de juliol fins al 15 de setembre, i la última quinzena de setembre es disposarà altre cop de 930 llits.
 • La Regió de Girona per la seva part disposa de 1.196 llits. D’aquest total, a la primera quinzena d juliol en funcionaran 1.066; la segona veurà com la capacitat de llits es redueix a 1.047. El mes d’agost disposarà durant tot el mes de 1.008 llits i la primera quinzena de setembre se’n disposarà de 1.032. La segona quinzena seran 1.047 el total de llits hospitalaris disponibles en aquesta regió sanitària.
 • A la Regió de Catalunya Central es disposa de 847 llits, dels qual en funcionaran 754 en la primera quinzena de juliol, 702 en al segona, 691 a la primera quinzena d’agost, 719 a la segona quinzena d’agost, 733 a la primera de setembre i 782 a la segona quinzena del mes de setembre.
 • A la Regió Sanitària de Barcelona, la disposició total de llits és de 9.040. D’aquests, a la primera quinzena de juliol en funcionaran 8.465, 7.926 a la segona, 7.063 a la primera d’agost, 6.984 a la segona quinzena d’agost, 7.702 a la primera quinzena de setembre, i 8.466 a la segona quinzena de setembre.  

Amb caràcter general cal dir que en cas de necessitat els centres hospitalaris del SISCAT tenen instruccions del CatSalut per activar amb caràcter immediat els recursos necessaris en cas que les necessitats assistencials així ho requereixin. Val a dir també, que aquesta adequació dels llits i altres recursos a la demanda previsible de serveis sanitaris en el període d’estiu és transitòria i reversible, en funció de la pressió  assistencial.
Pel que fa a l’assistència primària, els reforços d’estiu seran assumits per 294 professionals distribuïts en les zones o més s’incrementa la demanda en l’època estival, tant a la costa com a la muntanya (Terres de l’Ebre, Tarragona i Girona), que complementaran d’altres mesures com  la tasca preventiva amb els malalts més fràgils (PCC i MACA), o un seguiment intensiu a residències geriàtriques i a domicilis. També el “061 CatSalut Respon” incrementa la seva vigilància i reforça alguns serveis com els d’atenció als viatgers o el servei de traducció, entre d’altres mesures.

Com han rebut  els grups polítics aquesta compareixença i la informació que se’ls ha facilitat? Veiem un resum de les diferents intervencions:
 • La primera en intervenir va ser la diputada Alba Vergés d’Esquerra Republicana, que en aquesta ocasió va deixat de banda les ambigüitats que en ocasions fa servir i en un to positiu va posar sobre la taula tres qüestions. La primera per dir que el CatSalut ha ofert el llistat de disponibilitats de llits per Regions Sanitàries demanant de seria possible tenir-lo per centres. En la segona ha dit si, més enllà de les xifres que s’han donat, els llits previstos per les diferents quinzenes dels mesos de juliol, agost i setembre són suficients per atendre les necessitats. I la tercera qüestió ha estat preguntar-se si seria possible amb aquestes previsions donar resposta als pics de demanda que eventualment es puguin produir. Ha valorat positivament la informació que se li ha lliurat.
 • Va intervenir a continuació la diputada Núria Segú del PSC qui també va agrair la informació facilitada pel Dr. Padrosa. La Sra. Segú es va interessar per alguns temes de Salut Pública que s’escapen fora de l’objectiu d’aquest escrit, i basant-se amb les xifres anunciades en al compareixença de l’any passat per donar aquesta mateixa informació, veu que al 2014 es van utilitzar més llits dels que s’havien anunciat. El seu temor es que aquest any 2015 passi el mateix que l’any passat i també s’hagin d’utilitzar més llits del que s’han anunciat.
 • Després va ser el torn de la Sra. Marta Ribas d’ICV-EUiA, que enlloc de preguntes ha fet una reflexió   i una queixa. La reflexió ha estat al voltant del que va succeir l’estiu de l’any passat, hi ha recordat una vegada i un altre els col·lapses a urgències. No deuria tenir masses queixes a fer per que la reiteració sobre els problemes de l’any passat ha estat constant. S’ha preguntat si aquest any el sistema sanitari públic estarà en condicions de donar la resposta que la ciutadania necessita, amb aquests previsions de llits anunciades pel CatSalut, a qui ha agraït per cert les explicacions sobre la campanya d’aquest estiu que no es va donar l’any passat. Ha aprofitat per demanar al CatSalut com està un altre dels compromisos aprovats pel Parlament, segons el qual, el CatSalut havia d’elaborar un protocol, l’aplicació del qual permetés que cap malalt s’hagués d’esperar més de 24 hores a urgències.
 • A continuació la Dra. Carmen Pérez de Ciutadans és qui va prendre la paraula per agrair la informació facilitada pel CatSalut i queixar-se dels quadres comparatius del CatSalut per que aquests no incorporen les dades del 2010. Va entrar en una disquisició al voltant del que és una urgència, de les que requereixen hospitalització, de la CMA, tot en una mena de batibull. Finalment demana si el personal de reforç a la primària és addicional, o bé en la xifra donada s’inclouen també les suplències dels personal sanitari que farà vacances.
 • Després va ser el torn de l’exconsellera Marina Geli que va centrar la seva intervenció en temes de salut pública, alguns d’ells molt interessants (com per exemple l’oblit que Departament de Salut sembla haver fet amb les mesures de prevenció de les intoxicacions alimentaries, que tant sovintegen a l’estiu) però que com he dit més amunt no formen part del nucli d’interès d’aquest comentari d’avui que estava focalitzat en conèixer la previsió de llits per aquest estiu, i els dispositius especials per l’atenció primària.
 • Va tancar les compareixences la diputada de CiU la Sra. Maria Assumpció Laïlla qui va començar dient que l’estiu  és un període atípic de funcionament del sistema sanitari, i  va recolzar totes les mesures proposades pel CatSalut recalcant la correlació existent entre les necessitats i els recursos que el Departament posa a disposició del sistema sanitari. En la part final de la seva intervenció la diputada es va queixar de l’actitud d’alguns grups parlamentaris que donen excessiu crèdit als comentaris que sorgeixen al twitter        


No han participat a la reunió de la Comissió de Salut representants del PPC ni de la CUPCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada