dissabte, 6 de juliol del 2013

Tal com era previsible finalment hi ha conveni sociosanitariEs queda pel camí el possible conveni de l’Atenció Primària i el de Salut Mental. Els hospitals d’aguts, tampoc tenen conveni.Tal com havíem anunciat, les parts negociadores del conveni es van reunir dimecres passat a la tarda per posar fil al nou conveni del sector Sociosanitari. La notícia ha estat divulgada tant per part de les patronals com dels sindicats. En concret la nota conjunta de les patronals diu:  Constituïda la Mesa del primer Conveni Sociosanitari
(Barcelona, 5 de juliol).- Les associacions empresarials La Unió, CAPSS i ACES, i els sindicats CC.OO. i UGT van constituir ahir la mesa de negociació del 1r Conveni Col·lectiu de Treball per als Centres Sociosanitaris amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, que afecta 7.000 treballadors.
Aquest conveni es crearà després de la impossibilitat d’arribar a un acord per a tot el sector (SISCAT), basat en la negociació del conveni de la XHUP.
Atesa la situació econòmica de les entitats i la necessitat de prendre mesures econòmiques urgents, s’ha arribat, en el marc d’aquest primer Conveni Col·lectiu, a uns acords parcials que bàsicament suposen:
Els acords parcials i de conveni que en el seu dia se signin seran vigents fins a 31 de desembre de 2014.


Tot i que les patronals tenien l’encàrrec dels seus associats de negociar un conveni de mínims, sembla que els negociadors volen formular un conveni ampli, que sigui la continuïtat del VIIé conveni de la XHUP, furtant a empreses i treballadors la possibilitat d’arribar a acords en el sí de l’empresa tal com estableix la reforma laboral recentment aprovada pel govern de Madrid. Costa d’entendre aquesta ànsia negociadora de persones que no s’hi juguen res, i que després empreses i treballadors són les víctimes de les seves decisions.

Sembla que el nou conveni obligaria a les empreses sociosanitàries en les que els seus ingressos provinguin en més d’un 50 % de la concertació amb el Servei Català de la Salut. Aquest fet obre una sèrie d’interrogants: és sabut que a Catalunya molts hospitals comarcals integren sota un mateix número patronal hospitalització d’aguts i atenció sociosanitària, i també existeixen centres sociosanitaris que sota el mateix número patronal integren atenció Sociosanitària i Salut Mental. La pregunta és: i com s’ho faran a partir d’ara? Dos sistemes retributius diferenciats dins de la mateixa empresa, per fer tasques similars? Els que tenen conveni un salari i els que no en tenen un altre? Tots sota el mateix conveni? I si el personal de Salut Mental o el que treballa en atenció d’aguts no accepta la reducció salarial del 5% per que ells van votar no i per tan no se’ls pot aplicar aquesta reducció?I com s’ho faran els responsables  d’infermeria que segons les necessitats envien treballadors a cobrir àrees diferents? Podran ara enviar un auxiliar del sociosanitari a fer alguna feina en alguna unitat d’aguts per posar un exemple?   O algú de salut mental a treballar al sociosanitari?

I què passarà amb la futura transformació derivada del nou plantejament de la cronicitat quan els centres sociosanitaris siguin progressivament centres de subaguts i post aguts, amb poca càrrega sociosanitària? Aquesta transformació l’Administració  la vol dur a terme entre el que queda de 2013 i l’any vinent. Quin conveni caldrà aplicar llavors? Deixaran de ser considerats sociosanitaris? Tinguem en compte que aquest nou conveni que es signarà serà vigent fins a finals del 2014...

Tinc la sensació que ens hem ficat en un gran embolic, del qual no se pas com se’n podran sortir uns i altres. Tot per aquesta fal·lera de voler negociar de totes, totes, un conveni quan les votacions eren clares: el personal havia dit majoritàriament NO al conveni. Hem sortit de Màlaga i ens hem ficat a Malagón!Serà molt important com es redacti el nou conveni, del qual només estaria legitimat (i encara d’aquella manera) allò que va proposar el mediador. Tota la resta que pugui sorgir tindrà una validesa qüestionable. Tanmateix una última consideració: cal que per part de la patronal el conveni sigui negociat per experts en la negociació col·lectiva però també per persones coneixedores de la gestió sociosanitària.

Entenc que no tenir conveni era un problema perquè ens deixava davant d’una inseguretat jurídica important; tanmateix és la mateixa inseguretat que ara tenen els hospitals d’aguts (l’antiga XHUP). Algú dubta que se'n sortiran?Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada