divendres, 12 de juliol del 2013

Bona Salut del sistema sanitari català, malgrat les retallades


En contra del que alguns grups que actuen interessadament han estat pronosticant, els usuaris valoren positivament la nostra sanitat


Gràcies a l’esforç dels professionals s’han pogut mantenir els paràmetres qualitatius tot i les retallades 


Ahir al matí es va presentar a l’auditori AXA de Barcelona, la Central de Resultats de l’AQuAS del Departament de Salut, referent a l’atenció hospitalària de l’any 2012, i per primera vegada, el mateix treball referit a l’atenció sociosanitaria.

Abans de qualsevol comentari ressaltar que considerant que les retallades han afectat bàsicament als professionals de la sanitat, ha estat gràcies a aquests que s’han assolit uns bons resultats al 2012 a Catalunya. Tot el mèrit per tant pels professionals sanitaris en detriment d’aquells que ara es vulguin penjar medalles quan amb la seva actitud passiva han permès que des d’Economia i Finances es maltracti econòmicament al sector.

La presentació dels informes de la Central de resultats
Les  dades concretes de la Central de Resultats es poden trobar en alguns dels enllaços d’aquest post, de manera que no em centraré excessivament en el seu anàlisi. En tot cas assenyalar alguns punts que des del meu punt de vista destaquen de l’informe relatiu als centres hospitalaris.

En clau positiva:
 • Els malalts atesos en els hospitals de la xarxa pública catalana expressen un elevat grau de satisfacció per l’atenció sanitària rebuda, fet que comporta que si haguessin de tornar a ingressar en el mateix centre, ho farien en més del 90% dels cassos.
 • Increment significatiu de la cirurgia major ambulatòria (CMA) que permet baixar l’estada mitjana dels centres, i un us més eficient dels recursos de que disposa l’hospital
 • Es detecta que el perill de contraure una infecció hospitalària disminueix
A millorar:
 • Les llistes d’espera continuen sent un punt feble dels sistema, que a més té una repercussió important en l’opinió pública.
 • L’alimentació en els nostres centres hospitalaris continua estant molt mal valorada pels malalts
 • Cal reduir el nivell d’hospitalitzacions evitables, que encara és important
 • La tipologia de les urgències que arriben als hospitals 
Sobre aquests dos últim punts voldria fer un comentari: al llarg de l’informe es valora positivament aquells centres que ingressen un tant per cent alt de malalts procedents del servei d’urgències, atès que això suposa que la urgència era greu. Hi ha un altre lectura, que seria la de que un centre ingressa molts malats des d’urgències encara que aquest ingrés no estigui del tot justificat i després t’apareix en la llista de centres amb el tant per cent d’altes evitables més elevat. Atenció doncs en la interpretació de determinats indicadors.

Pel que a l’informe de la Central de Resultats sobre els centres sociosanitaris, dir que aquest informe corresponent a l’any 2012, és el primer que es publica, i per tant donem la benvinguda a aquesta nova informació, que palesa el compromís del Departament de Salut amb la transparència.

Com en el cas dels hospitals, l’informe posa de manifest la bona salut del sector tot i les retallades que l’han afectat, fet que parla molt en positiu de la dedicació dels professionals dels sector, que també en aquest àmbit han estat els que més han patit l’efecte de les retallades.

L’informe explica que les característiques dels malalts ingressats en centres sociosanitaris són aquestes:
 • Llarga Estada: Malalts amb una estada mitjana de 175,1 dies i una edat mitjana de 79,5 anys
 • Convalescència: Malalts amb una estat mitjana de 42,4 dies i una edat mitjana de 80 anys
 • Cures Pal·liatives: Malalts amb una estada mitjana de 16,7 dies i una edat mitjana de 75,3 anys
 • Hospital de Dia Sociosanitari: Malalts amb una estada mitjana de 232,1 dies i una edat mitjana de 72,5 anys
 • UFISS: Malalts amb una estada mitjana de 11,1 dies i una edat mitjana de 78,a anys
 • PADES: Malalts amb una estada mitjana de 81,4 dies i una edat mitjana de 77,1 anys 
En general els centres sociosanitaris obtenen molt bons resultats en el guany funcional, sobre tot en els malalts de Convalescència i tenen un alt grau de satisfacció per l’atenció rebuda (8,2 sobre 10), i més d’un 90% estarien disposats a tornaral centre en el que han estat atesos.

Acabo com he començat: Bona Salut del sistema sanitari català tot i les retallades, i  la constatació que les conseqüències d’aquestes no han arribat pràcticament a la població, fet que evidència que han estat els professionals del SISCAT gairebé els únics que n’han patit els seus efectes
3 comentaris:

 1. tenim un somni,
  si tambe es el teu...
  et convidem a participar a aquest blog:

  http://cadenablogs-11setembre2013.blogspot.com/

  som-hi??

  ResponElimina
 2. Geen garantie voor alle aankopen 3%, qualsevol persona interessada hauria de contactar amb nosaltres: donem préstec de 3.000 USD a 150.000,00 USD

  Nom ...
  Dels fons importeren ($) ...
  País / Tel ...
  Durada ...

  Correu electrònic ******** ZENNITLOANFIRM@GMAIL.COM ******* per més detalls.

  ResponElimina