dijous, 11 de juliol del 2013

RAT a l’Hospital de Viladecans (Reordenació Assistencial Territorial)Es vol reduir l’activitat, en aquelles patologies que requereixin una major casuística per garantir-ne el millor resultat


L’Hospital de Viladecans està vivint una època complicada per que el CatSalut ha anunciat l’aplicació d’una RAT que segons el CatSalut pretén  “l’adequació i ordenació de la cartera de l’atenció especialitzada, que persegueix que l’atenció es presti amb més qualitat i en els serveis més idonis a través d’uns dispositius complementaris, a fi d’evitar duplicitats i potenciar l’activitat mèdica i quirúrgica de major complexitat, és a dir, el terciarisme”.
L'Hospital Sant LLorenç de Viladecans
En altres paraules, el CatSalut vol que Hospital de Viladecans deixi d’atendre tot un seguit de malats de determinades especialitats de tercer nivell, i que aquests siguin atesos en centres on el nombre de cassos que atenen sigui per si mateix garantia de bon resultat, i sense que això impliqui que aquells professionals que ho estan fent ara no ho facin correctament, però és evident que no és el mateix fer 10 intervencions a l’any de determinats procediments o fer-ne 1.000.


Es tracta de retornar l’Hospital de Viladecans als seus orígens: l’antic hospital de San Lorezo que fou traspassat a la Generalitat a l’any 81. Després d’unes obres que es van allargar en el temps, al gener de 1987 es va reobrir l’hospital que s’havia adscrit a l’ICS quan aquest va ser creat. En una primera fase només es van posar en funcionament les consultes externes, i va ser a finals d’aquell mateix any quan van ingressar els primers malalts a l’hospital. La plantilla mèdica era bàsicament procedent de l’assistència primària, fet que va permetre endegar l’hospital sense assumir una despesa excessiva, i als professionals afectats, la possibilitat de poder operar, perquè en aquelles èpoques a la primària hi havia el que s’anomenava els “especialistes  quirúrgics de cupo” que no podien operar perquè a la primària no hi havia quiròfans.

Sembla clar que el terciarisme que hi pugui haver a
Viladecans haurà d'anar a Bellvitge 
Es pretén doncs que l’Hospital deViladecans sigui un hospital general bàsic, amb un nivell de resolució equivalent al 60% de la pressió assistencial que l’hospital rep. Això implica que el 40% restant, que en la pràctica requereix especialitats terciàries, serà atès en altres centres. Un d’aquests centres serà sens dubte l’Hospital de Bellvitge, de qui en l’actualitat ja depèn l’Hospital de Viladecans.

El problema apareix quan es parla que també hi haurà pacients que podran ser derivats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, o fins i tot al Moisés Broggi de Sant Joan d’Espí. I dic que apareix el problema per que segurament algú podria pensar que una RAT en aquests dos hospitals tampoc vindria malament atès que són també dos hospitals generals bàsics. Quina és l’avantatge de derivar pacients a aquests centres? No ens explicava el CatSalut que  es persegueix que l’atenció es presti amb més qualitat i en els serveis més idonis?
Aquest és el punt que no entenc d’aquesta RAT que com he dit al principi em sembla del tot raonable, excepte en aquest tema. Quin és l’interès de l’operació? D’on sortiran els diners per pagar els increments de concert a l’Hospital de Sant Boi i al Moisès Broggi?


Quines serán les patologies derivades a l'Hospital
Sant Joan de Déu de Sant Boi? 
Llegint la informació que al seu dia va facilitar la pròpia Generalitat sobre l’Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi, es veu com la seva cartera de serveis és efectivament la d’un hospital general bàsic. Segurament amb un nombre excessiu de llits, però es tracta d’un  hospital ben proporcionat, que té al voltant de 130 m2 per llit i que es va acabar de construir l’any 2010.   En aquesta mateixa informació es llegeix que d’acord al que s’havia establert per la planificació sanitària, l’Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi, és referent per  les poblacions de Viladecans, Begues, Sant Climent de Llobregat, Gavà i Castelldefels, en els àmbits matern-infantil, urgències de psiquiatria i cirurgia vascular. Per tant, seria raonable i lògic que si l’Hospital de Viladecans està assumint malalts d’aquests perfils, en aplicació de la RAT aquests malalts els atenguin a Sant Joan de Déu de Sant Boi. El problema apareix quan no queda clar quins perfils de malalts són els que s’hauran de traslladar, per que això dona peu a interpretacions tendencioses.

I a l'Hospital Moisès Broggi?
En el cas de l’Hospital Moisès Broggi que disposa de més de 300 llits, i un ratio d’uns 140 m2 per llit, es planteja exactament el mateix interrogant que en el cas de Sant Joan de Déu tot i que el Broggi, sent un hospital general bàsic, segons la seva  pàgina web no té assignada cap especialitat de la zona d’influència de l’Hospital de Viladecans. Per tot plegat, caldria que el CatSalut definís amb claredat quines són les patologies/especialitats dels malalts de l’àrea d’influència  de l’Hospital de Viladecans que seran ateses a Sant Joan de Déu de Sant Boi, i quines seran ateses a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d’Espí. L’ambigüetat sempre dona peu a mals entesos que són evitables si les coses s’expliquen bé des del primer moment.  

Per fer-ho tot més coherent, jo crec que el CatSalut hauria d’estudiar la possibilitat d’aplicar una RAT a tots els hospitals general bàsics de la Xarxa Pública. Segur que els ciutadans ho entendriem millor  Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada